Om boken och testläsare

Här skriver jag min nya bok Läka & växa. Den är ett referensverk för mig själv med tankar, tekniker och insikter gällande personlig och andlig utveckling. Syftet är att samla och få struktur på det jag kommit underfund med hitintills. I den mån som andra tar till sig boken så hoppas jag att det är som inspiration för att finna sitt eget sätt eller för att knycka något som känns rätt för dem. Jag skriver inte med en bredare publik i åtanke.

Jag bloggar boken. En anledning är att det är roligare att skriva när jag vet att åtminstone en handfull människor läser det jag skriver. För mig är detta ett omfattande skrivprojekt och den feedback jag får hjälper mig både att hålla motivationen uppe och att förbättra det jag skrivit.

Jag bloggar bakom lösenord. Detta är fortfarade ett arbetsmaterial och jag kommer att arbeta om det flera gånger innan jag släpper det. Därför vill jag inte att materialet sprids på förhand.

Att vara testläsare. Jag har satt upp en grupp på Facebook där den som är intresserad av att följa arbetet med boken och lämna feedback på det jag skriver är välkommen att vara med. Jag har av praktiska och tidsmässiga skäl valt att begränsa samtalet dit. Jag förväntar mig att den som testläser:
● inte sprider det ofärdiga arbetsmaterialet. Däremot får du naturligtvis prata om tankar och reflektioner du fått utifrån materialet med vem du vill.
● håller en trevlig ton gentemot alla. Jag eftersträvar ett samtal där vi bidrar till varandras förståelse, inte en debatt.
● åtminstone sporadiskt ger feedback på det du läser. Jag uppskattar såväl språklig granskning som egna erfarenheter och kunskaper om det jag skriver om.
Facebookgruppen hittar du här.

När boken är färdig så är det min intention att ta bort alla lösenord och göra materialet tillgängligt för alla. Därefter kommer jag att översätta materialet till engelska. Om det blir en tryckt upplaga återstår att se.

Samskapande. Jag är öppen för att samskapa på olika sätt. Det jag på rak arm vet att jag behöver framöver är en illustratör och en översättare (svenska till engelska). De behövs dock först när boken är klar. Det vore också till stor hjälp att hitta någon WordPress-kunnig som kan hjälpa mig att göra en snygg och funktionell sida.