Prioriteringar

Jag valde en väg i livet som innebar stora utmaningar och påfrestningar. Och jag var nöjd med det valet eftersom jag strävade efter största möjliga personliga och andliga utveckling.

När jag en bit in i arbetet med utmattningen skärskådade mina prioriteringar insåg jag dock att den prioriteringen inte längre låg i linje med vad jag ville ha ut av livet. Det var dags att omprioritera och göra andra val.

● ● ●

Det som en gång var en fullt rimlig prioritering behöver inte längre vara det. På samma sätt som med andra programmeringar kan en prioritering löpa på i bakgrunden trots att den inte längre är aktuell eller relevant. Om man har en sådan dissonans i livet kan det bidra till utmattning eftersom utmaningarna man får inte längre ligger i linje med vad man faktiskt vill.

När vi upptäcker att vi prioriterar fel i livet finns det ett antal saker vi kan eller bör göra:
• Avsluta den nuvarande programmeringen.
• Undersöka nuläget.
• Hitta våra nya prioriteringar.
• Implementera de nya prioriteringarna.

Avsluta programmeringen

När vi medvetandegjort oss om och accepterat att vi bär på prioriteringar som inte längre gynnar oss vill vi avsluta dem för att ge plats åt något nytt. Men hur avslutar vi en prioriteringsprogrammering?

Jag skulle säga att vi först behöver känna oss klara med det vi vill avsluta. Om vi inte gör det finns det fortfarande någonting inom oss som håller kvar vid det gamla. Det kan vara att vi fortsätter locka fram samma slags utmaningar eller mer subtilt att vi längtansfullt ser tillbaka på det som varit. En nostalgi som ett slags ältande. Inte heller då är vi klara för ett ordentligt avslut. Jag menar naturligtvis inte att vi ska glömma det som varit utan bara att vi inte längtansfullt ska fortsätta klamra oss fast vid det.

För mig sammanfattades min tidigare prioritering i en rad text, ett mantra som jag upprepat så många gånger att jag tröttnat på att höra mig själv säga det. “Min passion i livet är personlig och andlig utveckling.” Underförstått i det låg att jag strävade efter maximal utveckling oavsett konsekvenserna. Jag behövde sluta säga det och börja säga något nytt. Något som låg i samklang med vad jag ville nu.

Personlig och andlig utveckling är alltjämt min passion men inte längre maximal utveckling oavsett konsekvenserna.

När vi är färdiga att släppa taget om något kan vi göra det med en egen ceremoni för ändamålet. I en sådan är det brukligt att offra något symboliskt för det som varit och låta det transformeras, exempelvis genom eld. En annan betydelsefull del är att genuint uttrycka sin tacksamhet för det som varit och de lärdomar som det fört med sig. Men till syvende och sist är din ceremoni för att släppa taget din egen skapelse. Släpp taget på det sätt som känns bäst för dig.

Undersöka nuläget

Innan vi påbörjar ett förändringsarbete kan det vara till hjälp att veta vilket vårt utgångsläge är. Utan att veta var vi befinner oss kan det vara svårt att veta vilket håll vi ska gå för att komma dit vi vill. En övning för att reflektera över nuläget finner du i nästa avsnitt om tidsanalys.

Hitta nya prioriteringar

Att prioritera handlar om var vi lägger vår tid och energi. Där vi lägger vår tid och energi är där det händer saker.

Förmodligen har de nya prioriteringarna knackat på dörren en stund nu. Kanske har vi rent av släppt in gästerna men sedan inte riktigt vetat var vi skulle göra av dem. När vi släpper de gamla prioriteringarna kan vi känna oss vilsna men när vi finner de nya är vi kanske ändå inte särskilt överraskade att det var just de som skulle ta platsen.

Är det inte är helt uppenbart vilka våra nya prioriteringar är eller om de behöver befästas ytterligare och ges energi så finns det många sätt att göra det. Några som ligger mig varmt om hjärtat är:
• Övningen Min perfekta framtid.
• I kontemplation, riktad meditation eller djupmeditation.
• I ceremoni med andehjälpare och/eller enteogener.
• Genom egenterapi i naturen.

Utesittning

Ett annat sätt som är vanligt förekommande i kulturer världen runt är det som på svenska kallas utesittning och på engelska vision quest.

Innan vi inleder en utesittning kontemplerar vi våra frågor och vår intention så att de är så koncisa som möjligt. Med tydlig intention hittar vi sedan en plats i naturen där vi sätter oss ner för att meditera till dess att vi funnit svaren vi söker.

En utesittning varar i många fall flera dygn och utöver att meditera är vi under tiden vaksamma på tecken, drömmar och naturens viskningar. Ta gärna också med ditt kreativa uttryck för att dokumentera det som dyker upp.

I många traditioner är det vanligt att kombinera utesittningen med fasta för att nå djupare.

Implementera nya prioriteringar

När allt är släppt, när vi tackat och tagit farväl, när vi funnit våra nya prioriteringar och lyckats beskriva dem återstår bara en sak. Att göra det.

Vad behöver du för att lyckas med den processen? Efter att helhjärtat ha bestämt mig så är svaret för egen del huvudsakligen påminnelse. Jag behöver kontinuerligt påminna mig själv om vad det är jag prioriterar, vad det är jag ska fokusera min tid och energi på. Vissa skriver små meddelanden till sig själva som de hänger upp här och var omkring sig. Andra bär kraftsmycken för att påminna sig.

Jag föredrar det talade ordet. Genom mina ord skapar jag och genom mina ord påminner jag mig om vad jag vill skapa och återskapa. Därför är en enkel mening likt ett mantra som fångar essensen av det jag vill åstadkomma så kraftfull. Jag berättar den för mig själv och människor jag möter och befäster på så vis om och om igen vad det är jag prioriterar i livet.

Övning: Tidsanalys

Följande övning syftar till att göra en enkel kartläggning av hur jag använder min tid. Den förutsätter att jag är ärlig med mig själv. Väl genomförd ger den en översikt av vad jag lägger min tid på, om jag lägger för mycket eller för lite tid på något, samt definierar ett idealläge.

Den här övningen gjorde jag åt mig själv efter ungefär ett års utmattning och precis innan jag skulle börja arbetsträna. Hade jag gjort den ett halvår tidigare eller senare hade resultatet naturligtvis varit helt annorlunda. Behövs det kan du göra övningen flera gånger under tiden du arbetar med att lösa utmattningen och på så vis se en utveckling. Jag vill dock avråda ifrån att göra den alltför tidigt i utmattningen.

Övningen

Material: whiteboard, pennor, kalkyl- eller ordbehandlingsprogram.

• Skriv på tavlan upp allt som du lägger tid på. Det kan vara bra att gå runt samtidigt som du funderar eftersom rörelsen underlättar tankeprocessen.

• När du skrivit upp allt som du lägger din tid på skapar du rubriker som kan sammanfatta de olika aktiviteterna. Det skulle exempelvis kunna vara: sömn, relationer, läkning, praktiska göromål och distraktioner/nedvarvning.

• Skriv rubrikerna på tavlan och sortera sedan in aktiviteterna under rubriken som de hör till. Gör samtidigt en ungefärlig uppskattning av hur mycket tid du lägger på varje aktivitet.

• Skapa tre kolumner i kalkyl- eller ordbehandlingsprogrammet: Aktivitet, Tidsåtgång idag och Idealläge. Skriv in rubrikerna och aktiviteterna i Aktivitetskolumnen.

• Kontemplera sedan var aktivitet för sig. Hur mycket tid lägger du på detta? Hur viktigt är det? Bör du lägga mer eller mindre tid? Håller det på att förbättras eller försämras? Anteckna kortfattat i kolumnen för Tidsåtgång idag.

• Färgkoda nu anteckningarna i kolumnen Tidsåtgång idag genom att fylla rutan med grönt, gult eller rött. Grönt är det som du i dagsläget ägnar tillräcklig tid och uppmärksamhet och där ingen förändring är nödvändig. Gult är de aktiviteter som skulle behöva en mindre justering. Rött används för att signalera att det behövs en större förändring.

• I Ideallägeskolumnen beskriver du sedan kortfattat ditt idealläge med den specifika aktiviteten.

• Reflektera över resultatet. Avslöjar din tidsfördelning något om hur du hanterar utmattningen? Lägger du din tid på sådant som förbättrar eller försämrar ditt mående? Skulle du kunna flytta tid från en aktivitet till en annan för att få bättre balans på tillvaron? Ställ liknande och andra frågor till materialet och se vad du kan utröna. 

● ● ●

Du har nu en tydlig och lättöverskådlig bild av vad du lägger din tid på, vad som fungerar i dagsläget, vad som skulle behöva mindre förändringar och vad som skulle behöva större förändringar. Därtill i den sista kolumnen ett eftersträvansvärt idealläge.

Liknar din situation min har du ett antal områden som är gröna och faktiskt fungerar. Gläds åt dessa. Trots utmattningen och kanske tack vare arbetet du hitintills lagt ner på att lösa den så finns det åtminstone något som redan nu fungerar.

Här finns också ett antal områden som är röda och kräver större förändringar. I mitt fall var sömnen mycket problematisk och det fanns områden som var helt eftersatta såsom att umgås med vänner. Här fanns också stora tidstjuvar i sådant som jag uppfattade som distraktioner.

Med kalkylbladet framför mig såg jag att tiden som dessa tidstjuvande distraktioner tog var så pass stora att omflyttningar av den tiden borde kunna lösa flera av de andra bekymren som fanns i de röda och gula fälten. Genom att lägga mindre tid på film och sociala medier skulle jag exempelvis kunna frigöra tid för att sova, träffa vänner och skriva – alla viktiga delar för min återhämtning.

Skapa en ny självbild

Den som genomlevt en utmattning är ofta inte helt samma person efteråt.

Det är inte ovanligt med kvardröjande effekter såsom stresskänslighet. Förhoppningsvis har vi på vägen både hittat vad som fungerar för oss och sätt att hantera saker när de inte fungerar.

Den som gått på djupet med det inre arbetet kan emellertid uppleva helt andra, djupare förändringar. Om tidigare obalanser och oläkta sår som präglat vår personlighet tagits hand om kan detta leda till personlighetsförändringar. Den som varit obalanserat utåtriktad i jakt på bekräftelse kan plötsligt bli lugnare och inte ta särskilt mycket plats alls, och tvärtom så kan den som tidigare smält in i bakgrunden och försökt vara alla till lags plötsligt ha funnit sin egen vilja och röst.

Ta inte för givet vem du är nu. På många sätt kanske du inte kan gå tillbaka till vem du var utan blir en delvis ny person. Den här nya personen kan ta tid att lära känna. Observera och skapa ett nytt livspussel som fungerar för den du är nu. Och ha gärna någon att prata med om förändringarna som du upplever. Vi är ofta hjälpta av att höra oss själva prata om den nya personen som håller på att ta form.

I den processen är det framförallt viktigt att vara öppen för att omdefinera vem man är och vad man vill. Att inte nödvändigtvis sträva efter att hitta tillbaka till den man varit utan istället förhålla sig öppen för vem man har blivit.