INLEDNING

Inbilla dig inte att du vet något för att du läser denna eller någon annan bok. Innan du har den egna upplevelsen så vet du faktiskt ingenting. Du kan försöka föreställa dig saker utifrån andras beskrivningar men vet gör bara den som själv upplevt det.

Om du vill veta något om det boken tar upp så får du det genom att själv undersöka saken. Jag vill inte att du ska tro på något jag skrivit. Om det känns meningsfullt bör du själv undersöka.

Hitta det som är relevant för dig, inspireras av det eller gör om det till ditt eget och lämna resten därhän. Detta är min verktygslåda just nu. Skapa dig din egen fylld med allt det du behöver.

Om boken

Syftet med den här boken är att samla och få struktur på det jag kommit underfund med hitintills. Den är ett referensverk för mig själv som gör det enkelt för mig att dela relevanta delar. I den mån som andra tar till sig boken så hoppas jag att det är som inspiration för att finna sitt eget sätt eller för att knycka något som känns rätt för dem. Jag skriver inte med en bredare publik i åtanke.

Ambitionen är att ge en kortfattad och lättläst introduktion till de ämnen som boken berör. För mer djup bör du i första hand utforska saken själv. Jag ger också mer djup och sammanhang i föreläsningar och individuella samtal.

Hänvisningar lämnas när det känns påkallat. Om jag fått en teknik från en viss källa så vill jag berätta det. Mycket är emellertid sådant som jag fått från många olika håll – i meditation, i kontakt med växter och andevärld, från tidigare liv, i samtal och genom upplevelser. I sådana fall känns det ofta varken rimligt eller praktiskt möjligt att namnge allt och alla som bidragit till en viss kunskap.

Några utgångspunkter

Jag vill kort ge uttryck för en del av de upplevelser som förmodligen är centrala för att förstå den här boken.

Allting har en själ. Vi har alla levt många liv som människa och många har levt i andra skepnader också. Varje själ har sin historia men i den yttersta sanningen är allt ett. Vi har själsvänner som vi möter i liv efter liv för att hjälpa varandra att växa.

Det finns en andevärld. Andar, änglar, allsköns hyss och goda råd finns där ute. Det är fullt möjligt att få kontakt med sitt barn innan befruktningen, hjälpa en själ vandra vidare, prata med en ängel eller drabbas av en parasiterande energi.

Växter kan kommunicera och hjälpa oss att uppnå förhöjda medvetandetillstånd. Det finns heliga växter och substanser som öppnar upp andra verkligheter och förmågor, som lär oss saker och hjälper oss att läka och växa.

Vi har denna kroppen och upplevelsen av en anledning. Det finns någonting här för oss att möta, utforska och lära oss av. Vi har livsläxor och har alla våra egna vägar av en anledning. Det som är sant för en av oss behöver inte vara det för den andra och det är precis så det ska vara.

De flesta bedövar sig så pass kraftigt att de inte kan komma i kontakt med sin potential. Människor använder läkemedel, alkohol, tobak, socker, sociala medier, nyheter, spel, arbete, porr och hundratals andra saker för att bedöva sig. Utöver vår fysiska kropp så har vi också en energikropp. Sjukdomar i vår fysiska kropp har ofta en grundorsak i vår energikropp, såsom en blockering. Den här boken är skriven med en förståelse av chakrasystemet.

Bara du kan läka dig själv. Ingen annan kan hjälpa dig innan du hjälper dig själv. Andra kan stötta, vägleda och inspirera, men ingen kan läka dig utan att du själv genuint vill det och är beredd att göra vad som krävs.

För mig sammanstrålar allt detta i det som många kallar schamanism men som egentligen inte behöver ett namn. Det är andlighet baserat på egen upplevelse, vilket står i skarp kontrast till att förlita sig på andras berättelser och tolkningar. Det är ursprunget och fröet som gror.

Om du blir triggad när du läser den här boken

Kom ihåg detta – triggern sitter i dig. Om du känner dig triggad av något, betrakta inåt och fråga dig själv vad det är som får dig att reagera som du gör. Hitta vad det är och ta itu med det. För den som är seriöst intresserad av personlig och andlig utveckling så är det en gåva att bli triggad eftersom det är en indikator på var man behöver rannsaka sig själv.

För att arbeta med det som aktiverats hos dig, var medvetet närvarande och undersök dig själv. Var sitter den här känslan? Vad handlar den om? Vad tar den sig för uttryck? En vanlig respons är annars att man hamnar i ett automatiserat försvarsläge där man försöker förlägga ansvar eller skuld hos någon annan, exempelvis hos författaren.

Om du känner med dig att någonting kommer att vara triggande och vet att du inte vill möta det, avstå då från att läsa.

Skyddad: Vägledd djupmeditation för att lösa trauma

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: