ANDLIGA VERKTYG
OCH CEREMONIER

10. ceremonier web

Altare

Ett altare är en fokuspunkt för andligt arbete och kan antingen vara generellt eller specifikt. Ett generellt altare kan vara en plats där vi samlar våra andliga verktyg och dit vi vänder oss när vi vill förbereda eller utföra olika slags ritualer. Ett specifikt altare har ett avgränsat syfte såsom att hedra våra förfäder eller att offra för god skörd. Oavsett om det är generellt eller specifikt så är altaret en helgad plats som vigs åt vårt andliga arbete. Det kan vara personligt eller användas av flera.

Skapa ditt eget altare

Syfte. Fundera först över vilket syfte altaret ska ha och vem eller vilka som ska använda det. Att veta det gör att resten av processen lättare faller på plats.

Placering. Låt syftet bestämma altarets placering. Några exempel:
• Ett altare i ett hem där andlig utveckling har en central roll kan placeras på en framträdande plats vilket påminner om och inbjuder till andligt arbete vid det. Det kan exempelvis stå centralt i blickfånget i ett vardagsrum och utsmyckas för att dra till sig uppmärksamheten på liknande sätt som ett altare är placerat i en kyrka.
• Ett altare av privat karaktär som innehåller sådant som man inte nödvändigtvis vill dela med andra kan tvärt om tänkas stå i ett rum dit få har tillgång, såsom ett bönerum eller sovrum. Det skulle exempelvis kunna vara ett tantriskt altare eller ett förfädersaltare.
• Ett specifikt altare passar att ha nära det som det förknippas med. Ett altare för god skörd kan stå i köksträdgården medan ett tantriskt altare kan passa sig där man har sex. Ett altare för kontakt med Moder Jord, naturen och andeväsen ute kan ställas iordning på en personlig kraftplats i naturen.

Ytan. Ett altare består vanligtvis av en yta som skiljer sig i höjd från omgivningen. Det kan exempelvis vara ett bord, ett hyllplan eller ett eget bygge. Precis som med placeringen så anpassas ytan och höjden efter syftet och hur det ska användas. Ett altare som används vid sittande meditation och bön placeras gärna lågt medan ett som vi arbetar vid stående ska vara i en bekväm höjd för att stå vid. Storleken på ytan anpassas efter ändamålet och kan också kompletteras med praktiska detaljer såsom fack, hyllplan och krokar. Ett altare kan också kombineras med en arbetstavla såsom en visionstavla vilket införlivar arbetet med den i altaret.

På altaret samlar vi det som är heligt och betydelsefullt för oss just nu och sådant som vi använder i vårt arbete vid altaret. Det kan exempelvis vara:
• heliga eller laddade saker som bär mening för dig såsom minnessaker från anhöriga eller en sten från en plats som är betydelsefull för dig.
• sådant som bjuder in energierna vi vill arbeta med. Det kan exempelvis vara en statyett, ädelstenar, bild på läromästare, ett yantra eller en växt.
• personliga verktyg för andligt arbete såsom radband, medicinpåse, kraftsmycken, trumma, skallra, anteckningsbok, tarotkort och heliga texter.
• mer generella verktyg för andligt arbete såsom rökelse, ljus, salt och mortel.

Invig altaret och välkomna nya saker. När altaret är iordningställt kan det med fördel invigas genom att exempelvis rena det med rök, säga sin intention för altaret och bjuda in de olika delarna som finns på det. Sådant som efter hand tillkommer kan på liknande sätt välkomnas till altaret.

Håll ordning. Bibehåll altarets energi genom att hålla ordning på det. Några saker som vi inte gärna har på altaret:
• Sådant som inte längre är relevant kan ibland hänga kvar längre än det borde. Rensa bort sådant som inte längre är betydelsefullt för dig eller som du inte längre arbetar med. Det kan förvirra och distrahera eller bara skapa röra bland sakerna.
• Smuts och skräp såsom damm, nedbrunna ljus och aska ger inte bara ett stökigt utan också ett smutsigt intryck vilket inte visar den omtanke som altaret förtjänar.
• Energimässigt skräp kan också hänga kvar om vi inte regelbundet rengör våra verktyg. Gör det till en vana att rena andliga verktyg med exempelvis salt, sol/månljus, rök, vatten, jord eller liknande när de använts ett tag.
• Lite vad som helst kan ibland hamna på ett altare om det börjar användas som avställningsyta. Håll altaret fritt från sådant som inte hör hemma där.