UTRENSNING OCH
OMPROGRAMMERING

7. utrensning web

Det börjar med att du bestämmer dig

Oavsett om det handlar om utmattning, depression, missbruk, trauma eller något annat som du vill tillfriskna från så kan processen grovt förenklat beskrivas i två steg. Det första steget är att du bestämmer dig för att tillfriskna. Det andra är att du gör vad som krävs för att du ska tillfriskna.

Ett halvhjärtat försök räcker sällan. ”Vi får se hur det går” är inte rätt inställning.

Bestäm dig. Vad vill du egentligen?