Visualisering

Att föreställa sig ett mål eller resultat är i många fall avgörande för att lyckas uppnå det. Är det otydligt vad vi vill så är det lätt för oss att hamna vilse eftersom vi tar beslut som leder oss bort från det vi egentligen eftersträvar.

Vad är visualisering?

Att visualisera är att medvetet föreställa sig det man vill uppnå. Ordet härstammar från latinska ‘visus’ som betyder syn men tekniken blir ofta kraftfullare om fler sinnen används.

Det kan användas i de flesta sammanhang för att hjälpa en att uppnå det man vill. Det är exempelvis vanligt att idrottare inför en prestation visualiserar hur de lyckas. En stavhoppare kan exempelvis innan ett hopp föreställa sig hur det känns i kroppen, sinnesstämningen, höra publiken, känna vikten av staven, ansatsen, hur det känns i kroppen när staven böjer, hur ribban passeras och känslan av att falla efter ett lyckat hopp. Och språnget upp från mattan efteråt med alla de känslor som hör till.

Exemplet med stavhopparen fokuserar på en kort och specifik situation. Det är naturligtvis möjligt att föreställa sig längre skeenden och förlopp, bestående av delar och löpandes över tid. Det skulle exempelvis kunna röra en karriär, ett tillfrisknande eller en födsel. Visualisering kan vara ett kraftfullt verktyg i allt där vi behöver skjuts att uppnå det vi vill.

Hur fungerar det?

När vi föreställer oss på det sättet så programmerar vi oss att tro att det kommer att ske vilket drastiskt ökar sannolikheten att det kommer att göra det. Man skulle kunna säga att vi bjuder in till det. I ett längre perspektiv så hjälper det oss att attrahera möjligheter och göra val som leder oss i riktningen som vi vill.

En motsats till detta vore någon som redan på förhand känner sig besegrad och vilsen. Det attraherar på samma sätt motgångar och mer vilsenhet.

Oavsett om du tror att du kan
eller tror att du inte kan
så har du rätt.
Henry Ford

Att börja visualisera i tre steg

1. Kom underfund med vad det är du vill.

2. Skapa med hjälp av alla dina sinnen en inre bild av det du vill och hur du uppnår det.

3. Spela upp din inre bild för dig själv så att framgången befästs i dig.

● ● ●

Så enkelt kan det uttryckas men de tre stegen rymmer naturligtvis väldigt mycket. Det första steget är viktigt att få rätt på eftersom vi annars föreställer oss åt fel håll och kanske också med fel intention. Vad vill jag egentligen? Och vad är bara sådant som jag fått för mig att jag vill? Nu förstår nog envar som brottats med liknande frågor att steg ett kan vara omfattande och ibland rent av överväldigande.

Ett beprövat sätt att finna svaren till sådana frågor är genom att vända oss inåt med kontemplation, meditation eller tystnad. Andra sätt kan vara mer aktiva såsom en resa för att finna det vi söker. Det kan exempelvis vara en trumresa, en utesittning eller en resa med enteogener med syftet är att finna sin vision.

Steg två är att med alla sinnen skapa bilden. Det kan ibland vara väldigt självklart hur visualiseringen ska te sig men i andra lägen kan det vara något man behöver prova och leka sig fram till i ett meditativt tillstånd.

När vi sedan i steg tre aktivt arbetar med bilden utforskar och upplever vi den. Det görs gärna i ett semi-meditativt tillstånd och inför utmaningar. I det tillståndet kan vi exempelvis förstärka viktiga drag hos oss själva, förekomma problem och försätta oss i ett sinnestillstånd av att redan ha klarat utmaningen.

Några fler förslag

På samma sätt som när vi mediterar så kan det vara till hjälp att avsätta en tid och plats för vårt visualiserande. Den tiden och platsen genomsyras snart av energin av din visualisering vilket både kan förenkla och förstärka resultatet.

För en liknande effekt kan en visualisering knytas till andra tillfällen i vardagen. Det kan vara under en rast, en busstur eller kort som vid ett handslag.

En större visualisering kan delas i stycken och användas var för sig där de passar.

När vår visualisering är tydlig kan vi hitta något som kraftfullt uttrycker den för oss såsom en fras, ett smycke eller en handling. Det kan göra det lättare att när som helst koppla in i energin av vad det är vi vill och användas för att påminna oss.

Visualisera inte olycka på någon. Vi behöver inte mer olycka i världen och när du bringar olycka över någon annan så bringar du i förlängningen också olycka över dig själv.

Visualisering inför jobbiga situationer

Mycket visualisering fokuserar på ett önskvärt slutresultat men det kan också användas för att exempelvis bättre hantera en besvärlig situation.

● ● ●

Jag var på väg till ett möte som med stor sannolikhet skulle präglas av dålig stämning, splittring och ordbataljer. Med tanke på vad jag är för person skulle jag med all sannolikhet själv låta mig dras in i det.

På vägen till mötet föreställde jag mig hur jag träffade var och en av deltagarna och gav dem en innerlig kram. Jag försökte krama mina föreställda motståndare med samma omtanke och kärlek som alla andra.

Det var mycket riktigt dålig stämning på mötet och en del bataljer följde. Men det som var allra mest slående för mig var hur lugnt det ändå var. Och för egen del var jag väldigt återhållsam. En anledning uppfattade jag var att jag ju faktiskt redan på vägen dit kramat var och en av dem och önskat dem allt gott. Med den känslan kvar i kroppen låg käbblet påtagligt mycket längre bort.