Det inre och det yttre

En utmattning orsakas i regel av en kombination av inre och yttre faktorer. De yttre är sådant som pågår runt om oss i vårt liv. Det kan exempelvis vara uppbrott, förändringar, hög arbetsbelastning och otillräcklig tid för återhämtning. Men det yttre är i de flesta fall en återspegling av något i vårt inre.

Ta exemplet med en alltför hög arbetsbelastning. Det är inte konstigt att den som under lång tid, och kanske också under otrygga former, har en hög arbetsbelastning till slut inte har någon energi kvar. Den som har yttre faktorer som bidrar till utmattning behöver adressera dessa för att ha en chans att återhämta sig. Gäller det arbetsbelastning kan det vara att göra förändringar i arbetsuppgifterna, gå ner i tid eller rent av byta jobb.

Men varför har vi från början satt oss i situationen med en ohållbar arbetsbelastning? Om vi istället ser till de inre faktorerna som lett oss till den situationen så kan det exempelvis bero på sådant som svårigheter med gränssättning, dålig självkänsla, överdriven lojalitet eller bristande självinsikt.

Visst kan vi kortsiktigt rädda situationen genom att enbart adressera de yttre faktorerna. Då finns det dock en överhängande risk att vi hamnar i ett liknande läge igen någon gång i framtiden. Långsiktigt löser vi bara problemen genom att också adressera de inre faktorerna. När vi gör det så reder vi ut och läker det som gjort att vi försatt oss i en ohållbar situation.

För att återhämta oss och långsiktigt lösa utmattningen behöver vi alltså vanligtvis arbeta med både det yttre och det inre.