Nykter och frisk

Det är en väsentlig skillnad på att vara nykter från ett missbruk och att vara frisk från det.

Att vara nykter är bara att vara avhållsam. Man är det av ren viljestyrka men skulle man släppa in det man missbrukar i sitt liv igen så förlorar man åter kontrollen. När man är nykter är det lätt att missbruket byter skepnad. På så vis kan exempelvis den som är nykter från alkohol kompensera genom att röka, shoppa eller spela mer. Missbruket har då helt enkelt funnit ett nytt uttryck vilket personen ibland kan vara omedveten om.

Att vara frisk är att vara fri från missbruket. Den bakomliggande orsaken är läkt vilket innebär att det inte längre finns något sug eller kräver en ansträngning att hålla sig ifrån det man missbrukat.

Gör inte misstaget att tro att nykter är detsamma som frisk. Det kan vara en bedräglig tankefälla som stärker obalans på egonivån och gör oss mindre uppmärksamma på vad som faktiskt händer.