VISUALISERING
OCH PLANERING

9. visualisering web

Att ha en plan

Livet är vad som händer oss
medan vi är upptagna med att göra andra planer.
Henry Cooke

Det är bra att ha en plan men bli inte alltför fäst vid den. Ibland vill livet annat. Ibland var planen fel. Likväl är det bra att ha en för det ger vår strävan en riktning. Och den som har en riktning når alltid någonstans även om det oftast inte är exakt dit man till en början trodde att man skulle.

Den som inte har en egen plan blir lätt en del av någon annans. Utan egen riktning är det lätt att svepas med och rent av tro att andras visioner är ens egna.

Så lägg tid på att komma underfund med vad du själv vill och vad du vill få ut av livet. Men…

…stirra dig inte blind på målet

Det är lätt hänt att man fokuserar så pass mycket på det man önskar längre fram att man missar möjligheterna som finns i nuet. Och de möjligheterna kan vara just de som leder till framtiden som man drömmer om. Skapa en stark målbild men släpp den sedan och arbeta i nuet. Det är här möjligheterna finns.