Riktad meditation

Att göra en riktad meditation är att först försätta sig i ett meditativt tillstånd och därefter rikta sin intention eller uppmärksamhet för att förstärka eller arbeta med något specifikt.

Exempel: Hjärtmeditation

En enkel form av riktad meditation är att arbeta med fraser som man känner in i och laddar sig med under meditationen. Ett exempel på en sådan för att arbeta med hjärtat fick jag av Suraiya Kashmiri som berättade att den härstammar från Egypten.

● ● ●

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.
• Fokusera på hjärtat.
• Använd ramsan:

Ljus omger mig.
Ljus skiner genom mig.
Jag är ljuset.

Det kan sägas högt eller tyst för sitt inre. För att ytterligare förstärka orden har jag vid första raden föreställt mig ljus som omsluter mig, vid andra raden ljus som strålar genom mitt hjärta och vid tredje att jag är en ljusvarelse som strålar ljus.

Exempel: Pengameditation

Grunden till den här tekniken fick jag ursprungligen från The Angel Therapy Handbook av Doreen Virtue. Hon beskriver en teknik där man i ett meditativt tillstånd föreställer sig ett reglage för pengaflödet i ens liv. I det tillståndet kan man sedan skruva upp flödet genom att flytta reglaget.

När jag gjorde meditationen dök det för mig istället mycket tydligt upp en fontän. Flödet i den kunde jag reglera med hjälp av en kran. När jag använt mig av meditationen så har det alltid kommit in pengar kort därpå, ofta från oväntade källor.

Bilden av fontänen och vad jag behövt göra med den har ibland förändrats. Någon gång har jag behövt göra rent munstycket i fontänen för att få igång flödet. Vid ett annat tillfälle har jag behövt justera strålarna eller laga ett tillhörande bevattningssystem. Jag har tolkat det som visuella representationer för sådant som behöver fixas i livet innan jag kan få igång flödet på det sätt som jag vill. Det kan exempelvis vara att göra mig av med något som blockerar inflödet av pengar, rikta min energi på rätt sak för att generera en inkomst eller fokusera på vad pengarna ska gå till istället för att få in dem.

För mig uppenbarar sig under meditationen en fontän men förvänta dig inte att det ska göra det för dig. Undersök. Kanske är det ett volymreglage för dig, en maskin eller ett datorspel. Hitta din egen inre bild eller arbeta utan bild.

● ● ●

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.
• Hitta ditt reglage för pengaflödet i livet.
• Skruva upp det eller gör det som behövs för att du sedan ska kunna skruva upp det.

Exempel: Kontakt med ditt högre jag

Den här meditationen har det specifika syftet att sätta den som mediterar i kontakt med sitt högre jag. Det högre jaget är en högre representation av en själv som är fri från ego och har tillgång till svaren. Meditationen görs gärna sittande.

De första gångerna man gör meditationen görs den lättast som en vägledd meditation men när man kan tekniken kan kontakten med det högre jaget upprättas utan vägledning. Jag hittade den här meditationen i Sanaya Romans bok Spiritual Growth – Being your higher self men här är den fritt återberättad.

● ● ●

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Sträck på dig. Föreställ dig att du är ett kärl med basen i magen, sedan lungor och strupe. Andas in och fyll ditt kärl till bredden, från magen upp genom lungorna och sist strupen. Gör tre sådana djupandningar och sträck sedan på dig ytterligare en gång. Gör därefter ytterligare tre djupandningar och sträck på dig igen. Om det behövs, gör det också en tredje gång.

• Föreställ dig att du befinner dig på en plats utomhus där du känner dig ostörd, avslappnad och trygg. Det kan exempelvis vara vid en eld, ett träd eller en sten.

Du ser på håll ditt högre jag komma gående mot dig. Det är den högsta representationen av dig själv – strålande, stark och bekymmersfri. När den kommer närmare märker du energitrådar som löper mellan er. Ni hör ihop, är delar av samma. Ju närmare den kommer, ju tydligare och starkare känns trådarna mellan er.

Ditt högre jag stannar precis framför dig. Så blundar ni och smälter samman. Känn hur ni smälter samman på alla plan, hur ditt högre jag tar plats i din kropp.

Du och ditt högre jag är nu ett. Släpp fram ditt högre jag och justera din position så som ditt högre jag vill. Vilken hållning och framtoning har ditt högre jag?

Du kan nu plocka upp en fråga som är viktig för dig och be ditt högre jag om råd. Du kan också be ditt högre jag att ta upp frågor som den tycker är relevanta för dig.

• När kommunikationen med ditt högre jag är klar, tacka för svaren du fått. Sitt kvar som ditt högre jag så länge du känner för det och kom sedan tillbaka till den här verkligheten.

● ● ●

Så som jag uppfattar den så är högre jag-meditationen en kanalisering av det högre jaget. Om detta görs tillsammans med någon som vägleder en i meditationen kan man därför hamna i kanalisering, eller enklare uttryckt ett samtal med det högre jaget. I så fall är det bra att på förhand ha pratat igenom vad som ska och vad som inte ska tas upp i samtalet.

Det kan vara till hjälp om den som vägleder samtalet för anteckningar. Frågor bör, om ni inte kommit överens om något annat, vara inriktade på att hjälpa den vars högre jag kanaliseras. Frågeställaren bör lägga sin egen vilja, föreställningar och åsikter åt sidan. Kanaliseringens syfte är att finna de svar som den vars högre jag kanaliseras behöver. Den som ställer frågorna bör alltid ha det i åtanke.

Exempel: Telepati

Även detta exempel är fritt återberättad från Sanaya Romans bok Spiritual Growth – Being your higher self. Nedan ges ett exempel på hur vi kan utöva telepati.

● ● ●

• Ta kontakt med ditt högre jag på samma sätt som i föregående exempel. Den som gjort den föregående meditationen flera gånger behöver vanligtvis inte gå igenom alla stegen för att upprätta kontakten.

• Föreställ dig nu att kommunikationen går från dig till ditt högre jag och därefter till den andras högre jag för att sedan komma till den andra. Med den kommunikationskanalen öppen kan ni nu skicka och ta emot information och förslag mellan er.

● ● ●

Tekniken kan användas utan att den andra känner till det. Det kan då exempelvis användas för att ta sig runt låsningar i ett samtal och plantera förslag på lösningar. Så länge lösningarna ligger i linje med vad den andras högre jag finner acceptabelt kommer den att släppa igenom det.

Tekniken kan inte användas för att manipulera en människa eftersom den andras högre jag agerar gatekeeper. Intentionen behöver vara god och lösningen acceptabel för båda för att den ska släppas igenom.