Att skydda sig

Om du tror att du behöver beskydd,
om du tror att du behöver talismaner,
amuletter, stenar och besvärjelser
för att värja dig och hålla dig trygg,
då behöver du det.

Om du vet att du alltid är beskyddad,
att inget ont någonsin kan hända dig,
att du rår på alla utmaningar
och därför inte behöver något beskydd,
då behöver du inte det.

Innesluten i ett ägg

Den här tekniken finns i många olika tappningar. Den går ut på att visualisera sig innesluten i energifält där inget yttre kan tränga sig in och stjäla ens energi och passar sig bra för just det ändamålet. Är man exempelvis högsensitiv, empatiskt lagd eller omgiven av energitjuvar kan detta vara ett sätt att skydda sig. Det kan dock vara något av en quick fix och bör i så fall följas av ett utforskande av hur man mer långsiktigt kommer tillrätta med sin situation. Tekniken är denna:

• När du känner dig angripen eller i risk att bli det, försätt dig i ett semi-meditativt tillstånd.

• Föreställ dig att ett skimrande genomskinligt rosa ägg omsluter dig. Där inne är du skyddad.

• Kom tillbaka från ditt semi-meditativa tillstånd men behåll ägget runt dig. Var fortsatt medveten om att du är skyddad.

• När du känner att du inte längre behöver beskyddet som ägget gett dig, tacka och låt det upplösas.

För vissa är det inte ett ägg utan kanske istället en tub eller boll. Andra föreställer sig vitt eller lila ljus. Hitta din egen tolkning av energifältet som omsluter och skyddar dig och hur det sedan upplöses.

Om du ofta befinner dig i situationer där du behöver använda den här tekniken kan det vara på sin plats att fråga om det finns annat du behöver förändra.

● ● ●

Hjärtmeditationen som beskrivs i kapitlet om riktad meditation kan användas på ett snarlikt sätt. Istället för att enbart omslutas föreställer vi oss där ljus som omsluter, skiner genom och utgår ifrån/är oss. Det är en snabb och mycket effektiv teknik som dessutom har ett mantra som är lätt att minnas kopplat till sig.

Ljus omger mig.
Ljus skiner genom mig.
Jag är ljuset.

Det ljuset kan användas för att hålla såväl inre som yttre negativitet på avstånd samt rena oss.

Kalla in beskydd

Ett kraftfullt sätt att försäkra sig om beskydd är att vända sig till skyddsänglar, guider, ärkeänglar, andedjur eller liknande bundsförvanter man har som vakar över en. Att kalla in beskydd är inte svårare än att kalla på energin vi riktar oss till och säga vad det är vi vill ha. Men ha i åtanke att det inte är självklart att de alla är likvärdigt bra på att skydda oss så vänd dig till den eller de som du vet kan det.

Ibland kan det kännas tryggt att formulera några rader, utveckla en ceremoni för ändamålet eller knyta ett sådant beskydd till ett föremål såsom ett smycke. En enkel ceremoni skulle exempelvis kunna se ut såhär:

• Rena dig själv och platsen med salvia eller liknande och tänd ett ljus.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Kalla på energin du vill ha vid din sida med några väl valda ord såsom ”Ärkeängel Mikael, hör mig. Var här med mig och håll mig trygg. Släpp bara fram det som vill mig gott och håll sådant som inte vill det på avstånd.”. Upprepa till dess att du känner dig uppfylld av vissheten att den eller de som du bjudit in svarat an på din vädjan. Tacka därefter för beskyddet du får.

• Om du någon gång känner dig otrygg eller att du behöver stöd, kalla då åter på den du bjudit in att hjälpa dig.

• När du känner att du inte längre behöver det extra beskyddet, tacka för hjälpen du fått och släck ljuset. 

Ett helgat rum

Att öppna ett helgat rum är i huvuddragen detsamma som jag beskrivit ovan, bara lite mer. I många traditioner finns det något liknande detta där den som leder en ceremoni eller annat öppnar ett tryggt rum för det som ska ske. Den som leder sätter intentionen för sammanhanget, kallar in sina hjälpare och ber om att få den hjälp den behöver för att alla i rummet ska vara säkra till dess att arbetet är klart.

Om flera personer befinner sig i rummet som öppnas är det inte ovanligt att deltagarna vid öppnandet också får bidra med sina hjälpare och intentioner. Ibland förstärks detta med offergåvor.

Ett helgat rum kan man alltså öppna såväl för sig själv eller tillsammans med andra. Det är också möjligt att ta med sig ett helgat rum exempelvis om man arbetar under vandring. Det helgade rummet är inte en fysisk plats utan snarare en bubbla som omger oss.

Ett öppnande av ett helgat rum tillsammans med andra på vandring skulle exempelvis kunna se ut såhär:

• Du som leder tänder ett ljus och renar dig själv och platsen med salvia eller liknande. Därefter renar du deltagarna på samma sätt.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Kalla på energierna du vill ha vid din sida med några väl valda ord såsom ”Ärkeängel Mikael, hör oss. Var här med oss och håll oss trygga. På vår vandring vill vi välkomna de väsen som vill oss gott att hjälpa och stötta oss. Håll sådant som inte vill oss gott på avstånd Mikael.”. Upprepa till dess att du känner dig uppfylld av vissheten att den eller de som du bjudit in svarat an på din vädjan. Tacka därefter för beskyddet ni får.

• Om du eller någon annan känner sig otrygg eller i behov av stöd, kalla då åter på den eller de som ni bjudit in att hjälpa er.

• När det helgade rummet inte längre behövs så kan du stänga det genom att tacka för stödet och förklara rummet stängt.

Skyddsamuletter

Känner du behov av att under en period kontinuerligt skydda dig så kan en skyddsamulett vara en bra lösning. Sådana kommer i många tappningar och bärs helst så nära kroppen som möjligt exempelvis som halsband. Om du upplever att du är under attack eller behöver extra skydd så bör du rena den ofta och gärna också komplettera med andra tekniker för att värja dig.

Skydda ditt hem

Mina föräldrar var inte skrockfulla men likväl hängde det hemma hos oss stenar med naturliga hål vid fönster och dörrar. Det är en gammal sedvänja för att hålla de dödas andar borta men stenar med naturliga hål har också använts för att hålla mardrömmar borta, skydda sjömän och skepp, för läkande och även för fertilitet.

Tanken med en sådan sten vid dörrar och fönster är att den agerar som en barriär. När jag hittar en sådan sten hänger jag upp den vid en dörr eller ett fönster men det är snarare ett uttryck för något jag burit med mig från min barndom än resultatet av övertygande upplevelser av att det fungerar. Å andra sidan har jag sällan bekymmer med andra andar än de jag själv bjudit in så kanske att det ändå fungerar. Andra exempel på barriärer är salt och uppmaningar om att ont inte får passera skrivet på dörr- och fönsterkarmar.

Om du upplever ett behov av sådana barriärer i ditt hem eller någon annanstans kan du göra såhär:

• Rena dig själv, kalla in beskydd och be om hjälp att rena hemmet och sätta barriärer på plats.

• Rena därefter ditt hem grundligt, först med en fysisk rensning och därefter med rök, trummande och sång.

• Sätt därefter barriärer på plats. Det kan exempelvis vara att hänga upp stenar, skriva på karmar eller strö ut salt vid fönster och dörrar.

• Tacka för beskyddet och hjälpen du fått och avsluta.

Det kan också vara lämpligt att välsigna platsen eller att tillföra glädje i hemmet exempelvis med dans, sång, en ny växt eller annat som piggar upp och gör dig glad.