Bortom två sätt

Det finns två sorters människor i världen.
De som delar upp människor i två sorter
och de som inte gör det.

Svaret är inte nödvändigtvis ja eller nej. Det kan lika gärna vara både och, inget av det, något helt annat eller mycket mer därtill. Vi är så vana vid att tänka i antingen det ena eller det andra att vi ofta missar alla andra alternativ som kan finnas.

På samma sätt är världen sällan svart eller vit. Den är inte ond eller god, bra eller dålig, utan däremellan finns en gråskala. Och inte bara det. Där finns färg och ljus och en hel palett av sätt att uppfatta den.