Kroppslig utrensning

Jag har genom åren provat ett flertal fysiska utrensningstekniker. Här tar jag upp tre av de som jag haft störst nytta av. De två första är hämtade från hatha yoga medan den sista framförallt varit relevant i shamanskt och terapeutiskt arbete.

Nässköljning

Inom yogan kallas detta neti och för ändamålet finns så kallade netikannor vilket är en behållare för vatten med en lång pip som sätts mot näsborren. Tekniken kan förvisso göras med ett vanligt vattenglas men resultatet blir betydligt bättre med en kanna.

En annan variant är en stor spruta som kan köpas på apotek. Jag rekommenderar inte detta eftersom man då tvingar upp vattnet i näsan istället för att låta det självfalla.

Nässköljning är en bra daglig rutin för att slippa täppt näsa, förkylningsbesvär, smuts och liknande. Har man det inte som daglig rutin kan det vara särskilt lämpligt i förkylningstider, när man upplever att man håller på att bli snorig eller när man arbetat i en dammig miljö.

● ● ●

• Fyll kannan med kroppstempererat vatten och tillsätt havs- eller bergssalt så att salthalten är 0,9 procent. Den vanligaste varianten av netikannor som jag funnit i Sverige kommer med en doseringssked. Blanda väl.

• Sätt kannans pip mot din ena näsborre så att det sluter tätt. Vänd huvudet och kannan så att vattnet är ovanför näsan och således kan rinna fritt ner genom pipen, in i näsborren och ut genom andra näsborren. Försegla svalget genom att trycka upp tungan mot gomseglet. På så vis går vattnet från ena näsborren till den andra och sipprar inte ner i svalget.

• Är du täppt kan du behöva låta vattnet luckra upp, sedan snyta dig och försöka igen till dess att vattnet lyckas ta sig igenom.

• Skölj igenom från ena hållet först och byt sedan riktning. En halv till en hel kanna per håll kan vara lagom.

● ● ●

Jag har hört flera vittnesmål från människor som fått ut enorma klumpar när de sköljt näsan. Så spännande har jag aldrig haft det men det har ofta varit en hel del snor och slem. Efteråt kan det vara lämpligt att snyta näsan mycket lätt i handen några gånger och skölja av handen.

Det kan trots detta finnas kvar vatten i näsan vilket är bäst att få ut. Detta görs genom att stående vika sig framåt och bli hängande så tills det resterande vattnet rinner ut av sig själv. Det är annars ganska vanligt att det kvarblivna vattnet plötsligt rinner ur näsan när man sitter eller står framåtlutad.

Tarmsköljning

När jag först fick upp ögonen för tarmsköljning var det för att jag kände ett behov av att grundligt rensa mitt system. En vän rekommenderade då en yogateknik kallad Shankaprakshalana som jag genomfört enligt instruktioner på nätet.

Jag har först långt senare fått höra att man inte ska göra den utan uppsikt av en lärare som är tränad i metoden. Varför har jag ännu inte förstått eftersom jag tyckt att Jag har själv aldrig upplevt några bekymmer med metoden men har förstått att det vid vissa medicinska tillstånd kan finnas anledning att närma sig den med försiktighet. Rådgör med någon som är kunnig på området om du känner minsta osäkerhet.

Tekniken sköljer rent tarmen och då även de fickor där gammal slagg kan ligga kvar. När tarmen rensas från gamla slaggrester så mår vi bättre, vårt näringsupptag förbättras, vi känner oss lättare och det sägs vara särskilt bra vid hudproblem. Det är också vanligt att uppnå ett förhöjt medvetandetillstånd i samband med och efter sköljningen. Därför är det ypperligt att meditera i samband med tarmsköljningen.

Rent praktiskt går det till så att man dricker ordentligt med saltvatten och därefter gör övningar för att hjälpa vattnet att röra sig genom tarmsystemet. Man gör detta tills man måste gå på toaletten och bajsa. Sedan fortsätter man dricka saltvatten, göra övningar och gå på toaletten tills det som kommer ut i princip bara är rent vatten. Då är man klar.

Tekniken tar flera timmar att genomföra och man kan vara ordentligt matt efteråt. Avsätt en heldag för tarmsköljningen. Ät bara lätt kvällen innan och inget samma dag men drick gärna örtte. Efter tarmsköljningen bör man vara noga med vad man äter. Förbered i förväg en lättare vegetarisk måltid.

● ● ●

• Vattnet ska ha en salthalt på 0,9 procent och vara varmt som te. Det går åt en hel del vatten.

• Drick ett stort glas saltvatten och gör sedan följande övningar:

Tadasana (palmen)
Stå med armarna uppsträckta och händerna hopknäppta med handflatorna uppåt så att du ser baksidan av dina händer. Titta upp, ta ett djupt andetag och gå upp på tå. Håll andan och gå runt på tå tills du andas ut och kommer ner igen. Upprepa tre gånger.

Tiryaka Tadasana (trädet i vinden)
Stå med särade ben och sträck armarna uppåt på samma sätt som tidigare. Titta upp mot händerna och böj dig från sida till sida åtta gånger per sida.

Kati Chakrasana (midjevridning)
Stå med särade ben och låt armarna hänga fritt. Sväng nu runt överkroppen så att höger hand landar på vänster höft bakom kroppen och vänster hand på höger höft framför kroppen samtidigt som du tittar åt hållet du svänger. Och sväng därefter tillbaka åt andra hållet så att vänster hand landar på höger höft bakom ryggen, höger hand landar på vänster höft framför kroppen och du tittar åt hållet du svänger. Gör detta fram och tillbaka åtta gånger.

Tiryaka Bhujangasana (vridande kobra)
Ligg på mage med benen isär, sätt händerna bredvid axlarna och res överkroppen. Vrid överkroppen och huvudet åt vänster så du tittar ner på höger häl. Vrid därefter på samma sätt åt andra hållet så du tittar ner på vänster häl. Gör detta åtta gånger på vardera sida.

Udarakarshanasana (bukmassage)
Sitt på huk med händerna på knäna samtidigt som du håller kroppen och huvudet upprest. Sänk höger knä till vänster fot, vrid överkroppen åt vänster och titta över vänster axel. Gör sedan samma sak åt andra sidan så att du sänker vänster knä till höger fot, vrider kroppen åt höger och tittar över höger axel. Gör detta åtta gånger.

• Drick ytterligare ett glas vatten och gör övningarna igen. Fortsätt så tills du behöver gå på toaletten. Efter toalettbesöket gör du om hela proceduren igen såpass många gånger att det bara kommer vatten när du går på toaletten. Då är du klar.

Kräkning

Yogan har också kräktekniker men de tillfällen som jag kommit i kontakt med kräkning som fysisk utrensning har huvudsakligen varit i samband med shamanskt arbete med eller utan enteogener.

Det händer ibland att vi kommer till en punkt i sådant arbete då vi fysiskt behöver göra oss av med sådant som vi frigjort inom oss. Om du under terapeutiskt arbete plötsligt blir akut kräkfärdig är det kroppens signal att den behöver göra sig av med något. Håll det inte inne utan följ kroppens ledning och gör dig av med det.

Det är att föredra att kräkas utomhus så att Moder Jord kan ta hand om och omvandla det vi kräker upp. Är vi inomhus är det bästa att kräkas i en hink så att vi därefter kan ge det till Moder Jord.

Om du vet med dig att det kan bli tal om att kräkas så är det bra att dricka vatten på förhand för att underlätta.