Kraftsmycken

Ett kraftsmycke är kort och gott ett smycke som besitter eller som vi föreställer oss besitta en viss kraft eller förmåga. Det kan exempelvis vara en medicinpåse som bär magiska ting, en amulett som skyddar mot sjukdom, en ädelsten som förstärker egenskaper hos oss, ett radband som används vid meditation eller ett halsband vi använder för att komma i kontakt med en specifik energi. Anledningen till att jag skriver ”besitter eller som vi föreställer oss besitta” är att det i många fall spelar mindre roll om smycket faktiskt har den kraften eller om vi bara intalar oss att den har det, för intalar vi oss att den har det aktiverar det likväl de egenskaperna hos oss.

Sådana smycken går under många namn och är vanligt förekommande i de flesta kulturer. Medan de i många sammanhang reducerats till just utsmyckning så kan de rätt använda vara kraftfulla symboler och bärare av det vi eftersträvar. När de är det blir de till verktyg som vi använder för att förstärka, fokusera på eller arbeta med ett specifikt område.

Kraftsmycken som krycka

Det är dock värt att notera att även om kraftsmycken kan vara användbara så finns också risken att de används som kryckor. Vi är fullt förmögna att utifrån oss själva frammana de egenskaper eller krafter som vi tillskriver våra kraftsmycken och på så vis göra dem överflödiga. Rätt använda hjälper de oss när vi själva har svårt att vara så pass fokuserade eller i linje med det vi vill. När vi förlitar oss på våra kraftsmycken istället för att utveckla våra egna förmågor kan de däremot bli ett hinder för oss i vår utveckling. Av den anledningen kan det emellanåt vara på sin plats att ifrågasätta om man fortfarande verkligen behöver det där kraftsmycket eller om man faktiskt klarar det själv. 

Utöver att agera kryckor är de också ting som vi gärna fäster oss vid vilket kan vara en utmaning i sig. För några utvecklas en besatthet och konsumtionshets kring dylika kraftsmycken vilket kan förta deras magi.

Kraften i ett ting

Det är mycket som bidrar till att ge något dess kraft och därför svårt att generalisera men jag ska ändå försöka göra det.

Själv gjort. Generellt sett bär det vi själva tillverkat den renaste kopplingen till oss själva. När vi skapat ett smycke med delar som vi hittat eller tillverkat så har vi ingjutit vår egen energi och intention i smycket. Ett sådant smycke är ofta särskilt kraftfullt.

Gåva i kärlek. Lika kraftfull kan en gåva vara när den getts till oss med villkorslös kärlek och goda intentioner. Smyckets egna egenskaper kan då förstärkas av kärleken som gåvan getts med. En gåva som den som gett den själv tillverkat kan därtill bära många av de positiva egenskaper som ett smycke man själv gjort. Det finns dock en risk att smycket då bär på föreställningar som den andre har om en som kan vara kontraproduktiva.

Alla gåvor är dock inte bra utan kan dölja andra intentioner än att vilja oss väl. De kan vara uttryck för att vilja äga eller styra oss, förminska eller rent av stjäla vår kraft. Sådana smycken bör vi inte använda.

Köpt. Generellt sett är köpta smycken inte lika kraftfulla men här finns också betydelsefulla skillnader. Ett kraftsmycke som är specialbeställt av någon som arbetar med bra material och intention och som också vet att ladda sin tillverkningsprocess för ditt ändamål kan vara väl så kraftfullt som något du själv gjort eller fått. I andra änden av spektrumet finns masstillverkat skräp som tillverkats av dåliga material och under tvivelaktiga förhållanden. Även ett sådant smycke kan dock beroende på omständigheter och din intention bli mycket kraftfullt. Men generellt sett lämpar sig sådana smycken inte som kraftsmycken.

Funnet. Ibland hittar vi saker som verkar vara ämnade för just oss. Plötsligt låg det bara där vid våra fötter och när vi plockar upp det vet vi att det är vårt. Ett sådant smycke kan vara särskilt kraftfullt och en gåva från existensen. Var dock noga med att känna in smycket och att rena det grundligt. Ibland kan en sådan funnen gåva istället vara en attack eller utmaning.

Några exempel på kraftsmycken

Medicinpåsen. Under en djupmeditation blev jag tillsagd att skapa min egen medicinpåse. Det var viktigt att jag gjorde den själv från grunden sånär som på att döda djuret. Jag fick under meditationen kontakt med en kronhjort och fick dess godkännande att använda dess skinn för att skapa min tilltänka medicinpåse.

Där började en resa som spände över ett par år. Jag fick kontakt med jägarna i området men behövde invänta jaktsäsongen. När kronhjorten var skjuten hämtade jag det blodiga skinnet som jag mediterade med och tackade för. Jag fick kontakt med en man som garvade skinn med gamla tekniker och när han fick veta vad jag skulle göra med skinnet erbjöd han sig att lära mig utan kostnad. Jag spenderade många dagar hos honom då jag fick lära mig alla steg för att färdigställa skinnet vilket gjordes under en period av flera månader.

Under en sommarceremoni med San Pedro färdigställde jag slutligen medicinpåsen och tackade Fader Sol och Moder Jord för resan som gett mig en ny vän, nya färdigheter och ett för mig betydelsefullt kraftsmycke.

Radbandet. Olika varianter av radband är förmodligen mest välkända från religiösa sammanhang men är i grunden ett verktyg som kan användas för att minnas serier av saker eller hjälpa oss att göra något upprepade gånger. Verktyget kan exempelvis användas vid riktad meditation/kontemplation, för fördjupad kontakt med andehjälpare eller för tacksägelse och är enkelt att själv tillverka. Ett exempel:

Katrin har avslutat flera dåliga relationer, arbetat med förlåtelse och med att inte upprätta nya liknande relationer. Under resans gång har hon haft god hjälp av jungfru Maria som löst upp knutar och Moder Jord som tagit emot det hon behövt göra sig av med. Nu har hon kommit till en punkt där hennes arbete kretsar kring egenkärlek, förlåtelse och tacksamhet. Hon har skapat en ritual där hon varje kväll ber, kontemplerar och uttrycker tacksamhet och till det har hon skapat ett radband. Det består av sju huvudpärlor som representerar Moder Jord, jungfru Maria, tacksamhet för det som varit, önskningar inför framtiden, kontemplation över nuet, lyckönskningar till de hon lämnat och kärlek till sig själv. Mellan varje huvudpärla sitter sju mindre pärlor. Ritualen går till så att hon försätter sig i ett meditativt tillstånd och för var pärla säger det hon vill ha sagt inom varje område.

Radbandet är å ena sidan ett konkret verktyg som hjälper henne i hennes ritual men är samtidigt också ett vackert kraftsmycke som hon bär som halsband. Det påminner henne dagligen om arbetet hon gör och hon känner sig beskyddad och stark när hon bär det.

En funnen ängel. Föreställ dig att du i en park haft en spontan och kraftfull upplevelse med en ärkeängel som renat dig från negativa tankar som plågat dig under en längre tid. Lättad och befriad öppnar du ögonen och i gräset framför dig ligger ett örhänge med en ängel gjort av tre pärlor. Du kunde ha svurit att det inte låg där när du satte dig ner och när du plockar upp det känner du direkt att det är ditt; en påminnelse om denna stund, dess läkning och att inte släppa in de negativa tankarna igen. När du kommer hem renar du smycket med salt. Därefter låter du det ligga i solljus och månljus innan du gör om det till ett halsband.