Det yttre återspeglar det inre

Hur vi mår återspeglas i vad vi omger oss med och hur vi tar hand om oss själva. När vi betraktar vår yttre omgivning kan det ge ledtrådar till hur det står till med vårt inre. Den som har det stökigt hemma har det exempelvis ofta också stökigt inombords och beroende på var stöket är kan det skvallra om olika saker. En hall som är svår att ta sig in genom kan exempelvis vara ett tecken på att vi inte släpper andra inpå livet.

När vi blir medvetna om sådana tecken uppenbarar sig ledtrådarna överallt.