Att läsa i naturen

I vardagsrummet stod ett långt bord fyllt med ädelstenar av alla de slag. Många hundra eller kanske rent av ett tusental, skulle jag gissa.
– Tänk på din nuvarande situation, ta sju stenar och lägg dem här.
När jag gjort det bad han mig tänka på vad som skulle komma framöver och plocka ytterligare sju stenar. Sen läste han situationen och mig och vävde in berättelser om de specifika stenarna jag valt. Jag minns särskilt en kula som han berättade att han hade hittat i en skog i Norge och att jag likt kulan behövde förhålla mig rörlig till det som hände. Inte låsa mig, plantera fötterna och försöka stå fast.

● ● ●

Tarotkort är förhållandevis enkla att spå i. Man har sin instruktionsbok, lär sig symboliken och förlitar sig på sin associationsförmåga. Den som är duktig på att läsa och ta emot budskap kan emellertid plocka upp dem från många håll. Det är bara att ställa frågan, be om budskap, koppla in och se sig omkring. Då blir det fullt möjligt att läsa i stenar, moln, trädens bark eller djurens förehavanden.

Att skåda i en sten

För att beskriva den här tekniken använder jag en sten men det behöver inte vara just en sten utan kan vara något annat du hittar i naturen som tilltalar dig. Tekniken är densamma och förlitar sig dels på din förmåga att associera och dels på din förmåga att förnimma budskap.

• Hitta en sten som tilltalar dig. När du börjar är det i regel lättare med en sten som har karaktär såsom gropigheter, mönster och mossa.

• Håll stenen i dina händer, slut ögonen och försätt dig i ett meditativt tillstånd. Ställ din fråga och be om att få finna svar till den.

• Öppna sedan ögonen och studera stenen. Leta efter bilder, mönster eller liknande som kan ge dig vägledning i frågan du ställt. Precis som med tarot kan det vara till hjälp att prata högt för att sedan sålla bland associationerna. Var också vaksam på bilder och budskap som till synes kommer utifrån. Detta går att göra själv eller tillsammans med en vän.

• När du är färdig med läsningen, tacka stenen och lägg tillbaka den.

Den som förstår tekniken kan på liknande sätt läsa i molnen, en barkbit, eld eller i en porlande bäck.

Att be om tecken

Ett annat sätt att ta sina omgivningar till hjälp är att ställa sin fråga inför en promenad eller liknande.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd, ställ din fråga och be om att få svar på den under promenaden.

• Gå sedan promenaden utan distraktioner såsom mobiltelefon. Var medvetet närvarande och öppen för budskap men tvinga inte fram dem utan låt dem komma till dig. Du kommer att känna igen dem när de kommer. Fortsätt vara öppen och medveten under hela promenaden då det kan tänkas komma mer information på vägen.

• När du är klar, tacka för svaren du fått och bestäm dig för vad du ska göra härnäst.