Att läsa i naturen

I vardagsrummet stod ett långt bord fyllt med ädelstenar av alla de slag. Många hundra eller kanske rent av ett tusental, skulle jag gissa.
– Tänk på din nuvarande situation, ta sju stenar och lägg dem här.
När jag gjort det bad han mig tänka på vad som skulle komma framöver och plocka ytterligare sju stenar. Sen läste han situationen och mig och vävde in berättelser om de specifika stenarna jag valt. Jag minns särskilt en kula som han berättade att han hade hittat i en skog i Norge och att jag likt kulan behövde förhålla mig rörlig till det som hände. Inte låsa mig, plantera fötterna och försöka stå fast.

● ● ●

Tarotkort är förhållandevis enkla att spå i. Man har sin instruktionsbok, lär sig symboliken och förlitar sig på sin associationsförmåga. Den som är duktig på att läsa och ta emot budskap kan emellertid plocka upp dem från många håll. Det är bara att ställa frågan, be om budskap, koppla in och se sig omkring. Då blir det fullt möjligt att läsa i stenar, moln, trädens bark eller djurens förehavanden.

Att skåda i en sten

För att beskriva den här tekniken använder jag en sten men det behöver inte vara just en sten utan kan vara något annat du hittar i naturen som tilltalar dig. Tekniken är densamma och förlitar sig dels på din förmåga att associera och dels på din förmåga att förnimma budskap.

• Hitta en sten som tilltalar dig. När du börjar är det i regel lättare med en sten som har karaktär såsom gropigheter, mönster och mossa.

• Håll stenen i dina händer, slut ögonen och försätt dig i ett meditativt tillstånd. Ställ din fråga och be om att få finna svar till den.

• Öppna sedan ögonen och studera stenen. Leta efter bilder, mönster eller liknande som kan ge dig vägledning i frågan du ställt. Precis som med tarot kan det vara till hjälp att prata högt för att sedan sålla bland associationerna. Var också vaksam på bilder och budskap som till synes kommer utifrån. Detta går att göra själv eller tillsammans med en vän.

• När du är färdig med läsningen, tacka stenen och lägg tillbaka den.

Den som förstår tekniken kan på liknande sätt läsa i molnen, en barkbit, eld eller i en porlande bäck.

Att be om tecken

Ett annat sätt att ta sina omgivningar till hjälp är att ställa sin fråga inför en promenad eller liknande.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd, ställ din fråga och be om att få svar på den under promenaden.

• Gå sedan promenaden utan distraktioner såsom mobiltelefon. Var medvetet närvarande och öppen för budskap men tvinga inte fram dem utan låt dem komma till dig. Du kommer att känna igen dem när de kommer. Fortsätt vara öppen och medveten under hela promenaden då det kan tänkas komma mer information på vägen.

• När du är klar, tacka för svaren du fått och bestäm dig för vad du ska göra härnäst.

Naturen och naturväsen

Jag mediterade i mitt vardagsrum när jag fick kontakt med en stubbe. Han kände sig bortglömd och ville gärna ha besök så jag gick ut till honom. Att det en gång varit ett mäktigt träd syntes på omfånget och de många ringarna.

– Kom, ställ dig på mig, bad stubben.
När jag klättrade upp på den förväntade jag mig att känna mig ledsen och stympad. Istället sträcktes jag ut i min fulla prakt. Stor och ståtlig med grenar som sträckte sig ut och kronan i fullt solljus.

Trädets själ var i allra högsta grad kvar trots att en stor del av dess fysiska kropp sågats bort. Den vakade fortfarande över små i dess närhet och gladdes åt att få visa en människa hur mäktigt det är att vara träd.

Vid ett annat tillfälle la jag mig över en stor sten för att meditera med och försöka uppnå kontakt med den. Det är fullt möjligt att prata med stenar men de pratar väldigt långsamt så det tog gott och väl 20 minuter för den att säga två korta meningar.
– Sluta, gå härifrån. Du skymmer solen, sa den.
Jag bad om ursäkt för att ha trängt mig på och avlägsnade mig.

● ● ●

Naturen är besjälad. Varje växt, träd, svamp och djur har ett medvetande och en personlighet. Det gäller också stenar, mineral och jord. Därför är det fullt möjligt att upprätta en kontakt med och prata med dem, att få stöd av och odla vänskap med dem. En del har ett förhållandevis lågt medvetande medan andra, såsom träd och svampar, är högt utvecklade och bär stor visdom och kunskap. På många sätt är vi fortfarande barn i förhållande till dem och tillsammans är vi alla del av moder jord.

För att få kontakt med naturen omkring oss kan vi gå tillväga på samma sätt som när vi tar kontakt med en ande. Det är till syvende och sist samma sak, själ som själ, även om kommunikationen kan se väsentligt annorlunda ut med det som befinner sig i ett annat fysiskt tillstånd än oss.

Naturväsen

Sitt inte i bilen
om du vill höra fåglarna sjunga.

Mänskligheten har sedan länge fjärmat sig från naturen. Fastän vi uppenbart är djur har vi försökt intala oss att just vi har en särställning som något väsensskilt från naturen och att det ger oss rätten att kuva och förstöra den. Den hållningen syns exempelvis tydligt i hur flera religioner placerar människan som herre över naturen, ekonomiska system som inte tillmäter naturen ett egenvärde och lagar som i en del iögonfallande fall faktiskt förbjuder kommunikation mellan människor och växter.

Naturen hyser alltjämt en stor välvilja gentemot oss människor, för vi förstår inte bättre, men många väsen som bor där har också dragit sig undan på grund av hur vi beter oss.

För att återskapa en god kontakt med naturen och dess väsen behöver människor börja bete sig schysst. Städa upp istället för att smutsa ner. Skapa i samklang med naturen istället för att tvinga den att vara som vi tänker. Möt den som ett eget medvetande med ett egenvärde. Prata med den och dess invånare, förklara vad du vill göra och be om deras vägledning för att göra det än bättre. När vi gör det bygger vi förtroende vilket på sikt kan leda till en god relation.

● ● ●

Älvor är bland de naturväsen som står oss närmst och de är förhållandevis lätta att få kontakt med. Fastän de saknar fysisk form så har de ett intresse för just det fysiska och gläds mycket åt växtlighet, platser och fina saker. De är därtill sociala och tycker om kontakt med människor men ogillar när vi skräpar ner. En given väg till älvors gillande är genom att plocka skräp. Den som uppriktigt bryr sig om naturen åtnjuter gott anseende hos dem.

Eftersom älvor tycker om det naturligt vildvuxna är det gott för relationen till dem att prata med dem och förklara intentionen när större ingrepp ska göras i exempelvis en trädgård eller naturmarker. Kan du inte uppfatta dem kan du likväl högt säga vad det är du vill göra och hoppas att gesten är uppskattad och att älvorna hjälper dig. Har du kontakt så lyssna till deras förslag.

● ● ●

Det finns väsen i naturen som ogillar människor. De håller sig vanligtvis undan oss men det händer att vi av ouppmärksamhet vandrar rakt in i deras göromål och stör. Skulle vi då utsättas för attacker så kan vi värja oss mot dessa genom att exempelvis omfamna oss med ljus, berätta för varandra om roliga saker vi varit med om och sjunga barnsånger. Under tiden som vi gör det bör vi skyndsamt ta oss därifrån och sluta störa.