Kommunicera dina behov

En gång fick jag kritik för att jag lagade mat som en person var känslig mot. Men när jag sedan frågade vad det var som hon var känslig mot så kunde hon inte svara på det. Hon visste inte själv och hon visste inte heller vad hon tålde vilket gjorde det till en ren gissningslek att försöka laga anpassad mat.

● ● ●

Människor vill överlag gå oss till mötes och uppfylla våra behov men för att de ska kunna göra det behöver de förstå vilka behoven är. Alltför ofta klagar vi över att våra behov inte tillgodoses utan att vi faktiskt klargjort vad det är vi behöver.

Det räcker i regel inte heller med att säga vad vi inte vill ha utan vi behöver också kunna säga vad det är vi vill ha. Ju tydligare och mer specifika vi är, ju lättare gör vi det för andra. Om vi rent av kan tillhandahålla lösningen så undanröjer vi i regel helt bekymren för andra att möta oss.

Ibland blir det ännu lite lättare när vi dessutom förklarar för den andra hur vi fungerar och varför vi behöver det vi behöver. För att kunna göra det behöver du själv först och främst ha grepp om hur du fungerar och dessutom vara villig och öppen att kommunicera det.

• Vet hur du fungerar och vad du behöver.
• Var uppriktig med dina behov.
• Kommunicera dina behov.
• Tillhandahåll lösningar.
• Utbilda omgivningen kring dina behov.

Kom ihåg att visa andra samma hänsyn som du själv vill få. Lär dig hur andra fungerar så att du kan hjälpa dem att fungera optimalt.