Sinnestillstånd smittar

Även den som var glad har lätt för att bli arg när någon skäller på den. Är det någon som gäspar mycket gäspar man snart själv. Kärlek lockar fram kärlek på samma sätt som våld inbjuder till våld.

Alla tillstånd smittar. För att inte bli smittad behöver man befinna sig på en så pass hög medvetandenivå att man förmår hålla sitt eget fokus och vara så pass färdig med sitt eget att man inte blir triggad.

Förtvivlan vill ha sällskap.

Deprimerade människor tenderar att hitta varandra. Den som är deprimerad är på en låg medvetandenivå och har därför lätt för att smittas av andras sinnestillstånd. När flera som är sjuka vistas tillsammans drar man därför ner varandra, för så snart en kliver upp ett snäpp drar de andras mående ner den igen. Vill man tillfriskna är det därför viktigt att plocka bort sammanhang och människor som bidrar till att sänka ens mående. Och det är lika viktigt att fylla på med människor och sammanhang som höjer det.