Trauma i energikroppen

Ett trauma lämnar ett avtryck i vår energikropp där det ofta begränsar eller helt hindrar energiflödet, vilket brukar kallas för en blockering. Om det lämnas så länge kommer det så småningom att uttrycka sig fysiskt som ett sjukdomstillstånd. När vi väljer att inte ta itu med en svår upplevelse lägger vi alltså grunden till att vi kommer att få det än mycket jobbigare framöver.

För den som kan förnimma ett trauma i energikroppen kan det ta sig olika uttryck. Det kan exempelvis te sig som splitterskador med fragment som sitter fast, som en kniv inkilad i människan, ett kladdigt klet eller ett bälte som snörper av energiflödet. Sådana förnimmelser av traumat kan både ge oss information om vad som orsakat traumat och hur vi kan göra oss kvitt det. När det sitter fast sådant som splitter eller en kniv kan det vara möjligt att avlägsna dem på ett liknande sätt som man skulle göra om de var fysiskt verkliga. När man gjort det behöver man också vårda området genom att göra rent och fylla på med frisk energi.