Välsignelser

Med en välsignelse kallar vi från en yttre kraft in lycka och välgång för en person, plats, händelse eller ett sammanhang. Ordet härstammar från ‘väl’ synonymt med gott eller bra och latinets ‘signare’ som betyder märka eller teckna.

• Försätt dig i ett semi-meditativt tillstånd.

• Håll upp höger hand och koppla samman kronchakra, hjärtchakra och chakrat i högra handen.

• Be den kraft du vill kanalisera att bringa lycka, framgång och kärlek till den eller det du vill välsigna. Anpassa det du ber om till situationen.

• Energi kommer nu att flöda ner genom kronchakrat, genom hjärtat och ut genom handen till den eller det som du vill välsigna.

• Var vaksam på förnimmelser i handen. Under tiden som energin kanaliseras så känns det i handen. När välsignelsen är klar upphör förnimmelsen.

• Tacka för att du fått förmedla välsignelsen.

Om personen du välsignar befinner sig i rummet och aktivt tar emot välsignelsen bör du vända dig mot denna och den kan med fördel också försätta sig i ett semi-meditativt tillstånd. Det går bra att skicka välsignelse även om den du välsignar inte befinner sig på samma plats eller ens känner till att du gör det.

Om du välsignar en plats, händelse eller ett sammanhang är det lämpligt att på ett liknande sätt vända dig mot det du vill välsigna. Du kan på samma sätt som med en människa välsigna på avstånd och utan att någon annan vet om att du gör det.

Som med det mesta blir välsignelsen ofta starkare om du talar orden högt men det går också bra att välsigna tyst om tillfället kräver det.

Välsigna maten

När vi välsignar maten och drycken kallar vi in gott i det vi stoppar i oss. Det gör oss dessutom mer närvarande med maten vilket sägs förbättra vårt näringsupptag. Läs mer om att äta medvetet närvarande och vara tacksam (s. XX) för exempel på hur vi kan äta medvetet närvarande.

Ett allt mer spritt sätt att ge exempelvis vatten en välgörande energi är att sätta en lapp på flaskan med ord som ‘kärlek’, ‘harmoni’ eller liknande. På så vis programmeras vattnet att göra gott. Jag vet inte om det rent definitionsmässigt skulle kallas en välsignelse men det är åtminstone snarlikt.