Att resa själv

Den som är trygg i sig själv och med enteogenen kan med fördel företa egna resor. I det läget är man ensam ansvarig att planera sin upplevelse så att den är trygg. Egna resor är vanliga när vi vill gå på djupet och ha ett personligt möte med enteogenen utan andra störningsmoment.

Självkännedom

Hur väl andra än vill oss och hur trevliga de än må vara så är det ofta en distraktion att ha andra människor omkring oss. De vill prata med oss, göra saker och kräver vår uppmärksamhet även när de är tysta. När vi reser själva får vi möjlighet att vara med just oss själva. Anledningarna att vara det är naturligtvis många. Det kan exempelvis vara att hitta vår inre röst, bearbeta personliga trauman eller reflektera över vårt hem och vår plats i alltet.

För sådana ändamål är meditation ett centralt verktyg för mig men det kan exempelvis också vara skapande aktiviteter, sång, dans, lek, vandring, träning eller rent av städning. Allt som på något sätt sätter oss i kontakt med oss själva och vår omgivning kan vara bra verktyg.

Lärande

Enteogener är ofta ypperliga verktyg för de som vill utvecklas, utforska och lära sig nya saker. Det kan vara lätt att gå upp i något och känna subtila skillnader som vi i vårt vardagstillstånd förmodligen inte skulle märka. Eller att se saker i ett ljus som vi annars inte hade tänkt på. Många som tänkt annorlunda, från nobelprisvinnare och företagsledare till idrottare och musiker, menar att enteogener varit avgörande för deras förmåga till nytänkande. 

Men även för nybörjaren kan enteogener vara till stor hjälp. Jag minns en vän som aldrig rört en trumma men som efter en kväll med LSD och en djembe blivit riktigt bra på det. Föreställningarna som tidigare hindrat honom verkade vara som bortblåsta när han reste.