Övning: Arbetsuppgifter som leder till utmattning

Ett sätt att närma sig detta med gränssättning i yrkeslivet är att sortera arbetsuppgifter efter huruvida vi kan och vill. Ritar vi upp det som en fyrfältare får vi följande fyra fält:

Jag kan och jag vill: arbetsuppgifter som hamnar här är sällan problematiska för här presterar vi som bäst och känner lust inför det vi gör.

Jag kan inte men jag vill: arbetsuppgifter som hamnar här är en utvecklingspotential. Lusten finns men vi behöver lära oss mer för att faktiskt kunna göra det bra.

Jag kan men jag vill inte: arbetsuppgifter som hamnar här är de farligaste eftersom vi har kompetensen men lusten saknas. Vi kan lätt hamna i ett läge där vi tar på oss dem och på så vis dränera oss. Var vaksam.

Jag kan inte och jag vill inte: det är ovanligt att vi befinner oss i den här rutan för det faller sig varken naturligt att vi tar på oss sådana uppgifter eller att de delegeras till oss. Sådana arbetsuppgifter bör helt undvikas.

Övningen

Inspirationen till övningen kommer från Charlotte Hågårds bok Bli din egen coach.

Material: a4-papper med fyrfältaren, två olikfärgade papper, penna.

• Skriv ner alla nuvarande arbetsuppgifter på ett av de färgade pappren. Klipp sedan ut arbetsuppgifterna så du har små lappar som enkelt kan flyttas runt. Lägg dem i en hög.

• Ta det andra färgade pappret och skriv ner arbetsuppgifter som du skulle kunna tänka dig eller skulle vilja ha men som inte ingår i dina nuvarande arbetsuppgifter. Klipp på samma sätt ut dem som små lappar. Lägg dem i en annan hög.

• Ta lapparna med dina nuvarande arbetsuppgifter och placera dem i fyrfältaren i den ruta där de passar bäst. Kan du, vill du, kan du inte, eller vill du inte?

• Reflektera över din nuvarande arbetssituation. Arbetar du utifrån dina styrkor? Vad skulle du behöva lära dig mer om?

De allra flesta lappar bör ligga i rutan för vad du kan och vill göra. Om du är i processen att lära dig något nytt är några kanske i rutan för vad du vill men inte riktigt kan.

Du bör på sin höjd ha ett fåtal lappar i rutan för vad du kan men inte vill göra. Ett visst mått kan vara acceptabelt men ännu bättre är det om du helt kan befrias från dem. Kanske finns det någon annan som både kan och vill utföra dem, eller som skulle vilja lära sig dem. I så fall är det bra att dessa istället läggs på dem. Här kan det finnas anledning att sätta gränser.

Du bör inte ha några lappar alls i rutan för vad du varken kan eller vill göra. Finns här lappar behöver de snarast tas bort.

• Ta nu lapparna med arbetsuppgifter som du skulle kunna tänka dig eller skulle vilja ha men som inte ingår i dina nuvarande arbetsuppgifter. Placera dem på fyrfältaren. Eftersom de enbart handlar om vad du vill göra så hamnar de enbart i två av rutorna.

• Arbetsuppgifterna som hamnar i rutan för vad du vill och kan är din oanvända förmåga. Detta är sådant som du kan bidra med men som du inte gör idag. Kanske vet din arbetsgivare inte ens om att du skulle kunna bidra med detta. Vid en förhandling om arbetsuppgifter är detta dina starkaste kort eftersom du direkt kan leverera med hög lust och kvalitet.

Arbetsuppgifterna som hamnar i rutan för vad du vill men inte kan är din utvecklingspotential. Arbetsgivaren kanske inte vet att du vill detta men med fortbildning finns här en medarbetare som skulle kunna tillföra något mer än vad den gör idag.

En ideal arbetssituation

När arbetsuppgifterna bidrar till utmattning kan det vara till avgörande hjälp att göra förändringar i arbetet så att inga uppgifter ligger inom vad personen inte vill eller kan göra. Om det inte låter sig göras bör personen överväga att söka sig till en annan arbetsplats eller ett annat arbetsområde. Annars är risken överhängande att utmattningen upprepas.

En ideal arbetssituation är naturligtvis en där vi kan och vill det vi gör. Då blir vi inte bara högpresterande utan lusten som förhoppningsvis genomsyrar arbetet skyddar mot framtida utmattning.