En andlig utmaning

Vissa utmaningar ställs vi inför. Andra tar vi själva initiativet till. Att anta en andlig utmaning är ett kraftfullt sätt att ge näring till vår andliga strävan och öva vår hängivenhet. Jag kom inledningsvis i kontakt med andliga utmaningar genom yogan där det är vanligt med så kallade tapas (sanskrit: att hetta upp). Exempel på vanliga tapas är daglig meditation och sexuell eller annan avhållsamhet som praktiseras medvetet under flera veckor eller månader. På så vis tränar vi såväl självdisciplinen och hängivenheten i vår strävan.

En andlig utmaning behöver inte ta sig uttryck som anses vara typiskt andliga eller löpa över längre tid, även om det är vanligt att de gör det. Om min intention är att träna min självdisciplin, ge näring åt min strävan och öva min hängivenhet så är det en andlig utmaning även om det tar sig ett till synes banalt uttryck såsom att jag varje morgon i en veckas tid bäddar min säng. Det är inte uttrycket som bestämmer om det är en utmaning utan intentionen bakom handlandet.

För att något ska vara en reell utmaning så ska det vara utmanande. Den som redan bäddar sängen varje morgon får inte mycket ut av att anta det som en utmaning. För att låna ordet tapas (att hetta upp) så är det inte en handling som nämnvärt hettar upp oss och därför blir utdelningen därefter. För den som aldrig bäddat sängen kan det däremot vara en betydande utmaning att göra det och då hopar sig gärna hindren att göra det. Där finns en faktisk utmaning och utdelningen blir betydligt större.

Hur du tar dig an en utmaning

Definiera utmaningen. Bestäm i detalj utmaningen du tar dig an och hur länge du ska utföra den. Det kan exempelvis vara att meditera 20 minuter om dagen i 14 dagar eller att äta en ärta om dagen i ett års tid.

Bestäm reglerna för utmaningen. Får jag äta mer än en ärta eller får jag faktiskt bara äta en? Om jag glömmer att äta en ärta, börjar utmaningen om från noll då? Om jag omöjligtvis kan uppbåda en ärta, vad händer då? Vad händer om jag somnar under meditationen? Vad händer om jag blir störd under den och inte hinner hitta ett nytt tillfälle? Måste meditationen ske inom dygnets 24 timmar eller går det bra om jag mediterar precis innan jag lägger mig klockan ett på natten även om det rent tekniskt är nästa dygn?

Inom yogan som jag praktiserade var det vanligt att anta en utmaning i cykler av sju dagar, exempelvis 7, 21 eller 49 dagar. En utmaning kan dock också vara en engångsföreteelse såsom att raka av sig håret.

Löftet och intentionen. Avge ett löfte till dig själv att ro din utmaning i land och beskriv samtidigt varför du antar utmaningen. Det kan exempelvis låta såhär:

”Med stöd av alla löften jag hållit och alla utmaningar jag rott i land lovar jag mig själv att äta en ärta om dagen i ett års tid. Det gör jag för att träna min uthållighet och självdisciplin.” Därefter kan det vara lämpligt att högt också upprepa de regler man satt för utmaningen.

Löftet avläggs i början av utmaningen men kan också upprepas vid varje tillfälle om så behövs för att påminna sig om varför man gör något och stärka sin beslutsamhet.

Tid och plats. Det är inte nödvändigt men kan vara till hjälp att avsätta en specifik tid och plats för sin utmaning. Om man gör den vid samma tid och på samma plats varje dag så genomsyras snart tiden och platsen med utmaningens energi vilket dels innebär att det blir en kraftansamling just där och dels blir lättare för oss att komma ihåg vår utmaning.

Det går också bra att koppla annat än just tid och plats till utmaningen såsom ett föremål som man genom att alltid ha med sig laddar med utmaningens energi.

När du är färdig. Vila i känslan av att ha slutfört utmaningen. Tacka dig själv och tacka för det stöd du fått av universum och av andra. Reflektera över vad utmaningen gett och vad du vill göra annorlunda i nästa utmaning du tar dig an.

Det här behöver inte vara ett steg som du gör i en enda sittning utan kan också vara något som du vilar i, tackar för och reflekterar över under en lång tid framöver.