Skapa en ny självbild

Den som genomlevt en utmattning är ofta inte helt samma person efteråt.

Det är inte ovanligt med kvardröjande effekter såsom stresskänslighet. Förhoppningsvis har vi på vägen både hittat vad som fungerar för oss och sätt att hantera saker när de inte fungerar.

Den som gått på djupet med det inre arbetet kan emellertid uppleva helt andra, djupare förändringar. Om tidigare obalanser och oläkta sår som präglat vår personlighet tagits hand om kan detta leda till personlighetsförändringar. Den som varit obalanserat utåtriktad i jakt på bekräftelse kan plötsligt bli lugnare och inte ta särskilt mycket plats alls, och tvärtom så kan den som tidigare smält in i bakgrunden och försökt vara alla till lags plötsligt ha funnit sin egen vilja och röst.

Ta inte för givet vem du är nu. På många sätt kanske du inte kan gå tillbaka till vem du var utan blir en delvis ny person. Den här nya personen kan ta tid att lära känna. Observera och skapa ett nytt livspussel som fungerar för den du är nu. Och ha gärna någon att prata med om förändringarna som du upplever. Vi är ofta hjälpta av att höra oss själva prata om den nya personen som håller på att ta form.

I den processen är det framförallt viktigt att vara öppen för att omdefinera vem man är och vad man vill. Att inte nödvändigtvis sträva efter att hitta tillbaka till den man varit utan istället förhålla sig öppen för vem man har blivit.