En väg för de hängivna

Många är vi som efter vår första kontakt inbillat oss att världens alla bekymmer skulle lösas om alla bara tog enteogener. Om alla fick samma möjlighet att lösa sina trauman, känna empati för allt levande och se sin sanna potential skulle rimligtvis alla vara betydligt snällare och ta hand om såväl jorden som sina medmänniskor. Det är en bedräglig villfarelse.

Enteogener är verkligen inte en väg för alla.

Det är tvärtom en väg som kräver hängivenhet och en ovanligt stor portion mod. Ett av de vanligare sätten som enteogener hjälper oss är genom att rota igenom vårt inre, hitta det som vi noga förträngt och köra upp det i ansiktet på oss. Enteogener har en förmåga att kringgå våra försvarsmekanismer och med obarmhärtig kärlek visa oss det som vi försöker dölja för oss själva. Därför kan en session med enteogener motsvara flera års terapi men håll i åtanke att det verkligen inte är alla som är redo för flera års terapi på en gång.

Den som inte är med på att rannsaka sig själv och vågar möta varenda vedervärdighet i syfte att läka och växa bör inte använda enteogener. Korrekt använda är enteogener exceptionellt säkra men felaktigt använda kan de leda till att vi återtraumatiserar oss istället för att läka. Felaktigt använda kan de också göra oss manipulerbara och sårbara för attacker från andevärlden.

Inte en genväg

Motståndare försöker ibland hävda att enteogener är en genväg; underförstått en fuskväg. Att den “sanna” vägen går genom långvarig meditation, bön, psykoterapi, yoga eller annan väg till självkännedom. Jag har alls inget emot att saker ibland behöver ta tid men det finns inget självklart samband mellan tid och uppnådd självkännedom. Insikt kan värkas fram som en pärla i ett ostron eller slå ner som en blixt.

Enteogener kan i många fall skära rakt igenom lager av föreställningar så att vi snabbt hittar fram till insikten. Har vi dessförinnan utan resultat sökt i åratal eller decennier kan det vara rent provocerande hur lätt det går. Likväl skulle jag hävda att insikten i sig inte är grejen. När insikten väl landat behöver vi omsätta den i handling och låta den genomsyra vårt liv för att den ska få faktisk mening. Enteogener visar oss vad vi behöver göra men gör det i regel inte åt oss.

Det finns oändligt många sätt att uppnå insikt och självkännedom. Vad som inte finns är SÄTTET som gör alla andra sätt överflödiga. Det behövs olika vägar eftersom människor är olika, befinner sig på olika resor och har olika behov.

Det bör också påpekas att det ingalunda råder ett motsatsförhållande mellan enteogener och exempelvis meditation, bön, psykoterapi eller yoga. Tvärtom är de utmärkta komplement till varandra.