Fyra skäl att använda sinnesförändrande substanser

Det finns många skäl att använda sinnesförändrande substanser. Här är fyra vanliga som jag har identifierat.

Rekreation

Många använder sinnesförändrande substanser för att slappna av, ha kul och utforska. De tar det hemma med sin partner, på en fest eller som ett äventyr tillsammans med vänner.

Med enteogener: De förändrade medvetandetillstånd som enteogener ger är ofta härliga och upplyftande och känns samtidigt mycket meningsfulla. Vissa såsom svamp och LSD kan passa bra i ett socialt sammanhang medan exempelvis Ayahuasca lämpar sig bättre för en meditativ djupdykning.

Medicinskt

De medicinska effekterna av sinnesförändrande substanser är många och varierade. Det är viktigt att förstå att mycket av användandet av illegala substanser faktiskt snarare är självmedicinering än försök att fly något.

Med enteogener: Enteogener är i sammanhanget kraftfulla verktyg för att läka känslomässigt, mentalt och ibland även fysiskt. De bringar ofta klarhet till vår situation och ger oss verktyg för att arbeta med vår egen läkning. Det är också vanligt att de sänker de mentala barriärer och försvar som hindrar oss från att hantera vår situation på bästa sätt. Detta gör dem till kraftfulla verktyg för djupt terapeutiskt arbete där genombrott är vanliga. Att arbeta på det sättet kräver mod, trygghet och det är ofta lämpligt att ha en erfaren person vid sin sida.

Andligt

Sinnesförändrande substanser finns med i många andliga och religiösa sammanhang och betraktas ofta som sakrament. Ibland är effekten viktig för ritualen medan sakramentet i andra fall reducerats till att vara symbolisk.

Med enteogener: Enteogener har använts i andliga sammanhang i tusentals år och över hela världen. Växternas andar kommunicerar med oss och de kallas därför ofta respektfullt för lärare. Att arbeta utifrån en andlig förståelse öppnar möjligheter till sådant som att komma i kontakt med andevärlden, ta emot meddelanden från andra sidan, att extrahera inkräktande energier, att arbeta med tidigare liv och så vidare. Även här är det viktigt att ha mod, arbeta i en trygg miljö och att ha en erfaren person vid sin sida.

Missbruk

Vilken växt, svamp eller substans vi än använder så är det viktigt att vara medveten om missbrukspotentialen. Missbruket bottnar inte i substansen utan i oss själva. Därför är det viktigt att vi frågar oss varför och hur vi använder en substans. Använder vi det för att fly, lägga locket på, distrahera oss eller sänka vårt medvetande så är det tecken på missbruk.

Med enteogener: Det är ovanligt att människor missbrukar enteogener. De är tvärtom välkända för att bryta missbruk. De är dock inte omöjliga att missbruka.