Vad är en ritual eller ceremoni?

En ritual är en handling med symbolisk betydelse, i detta fall andlig eller förknippat med personlig utveckling. Ordet ceremoni betyder för mig i många fall samma sak men skulle jag ändå göra en distinktion mellan dem skulle det vara att ceremonin är något mer uppstyrd, mer omfattande och oftare inbegriper andra.

En ritual eller ceremoni för en själv skulle exempelvis kunna vara att bjuda in det nya genom att bränna upp det gamla, att skriva med intentionen att integrera sig själv eller att helga ett kraftsmycke. Tillsammans med andra skulle det exempelvis kunna vara att välsigna maten, hålla en namngivningsceremoni för ett barn eller att i grupp göra en djupdykning i sina trauman och brister med hjälp av enteogener.

Den verkliga ceremonin

Den verkliga ceremonin börjar där den formella slutar.
Linda Hogan

Medan den planerade ritualen eller ceremonin lätt upplevs ha en tydlig början och slut så upplever jag att den pågår så länge vi arbetar med de insikter och utmaningar som den gett oss. Så länge vi arbetar med dem befinner vi oss fortfarande i processen. I det perspektivet blir det som vi vanligtvis tänker på som akten faktiskt bara förspelet och den verkliga ceremonin är när vi omsätter det vi fått till oss i vårt dagliga liv.

Allt kan göras till ceremoni

När vi medvetandegör oss om våra handlingar och vilken symbolisk betydelse de kan ha kan i princip allt göras till ceremoni. Att tömma återvinningen samtidigt som jag lyssnar på en pod och ropar till barnen att skynda sig är knappast ceremoni eftersom jag varken är medvetet närvarande eller fäster någon symbolisk betydelse vid handlingen. Stannar jag däremot upp och tackar det jag sorterat för det goda det fört in i mitt liv och skickar med en önskan om att det ska fortsätta skänka glädje när det återvinns så har även en banal handling som att slänga skräp blivit en meningsfull ceremoni.