Autoskrift

Autoskrift är en enkel metod för kanalisering där andekontakten kommer till uttryck genom penna och papper alternativt vid en dator. Det är en metod som  jag enbart praktiserat själv men som jag antar skulle kunna göras tillsammans också.

● ● ●

• Sätt dig efter förberedelser i ett meditativt tillstånd och öppna upp för kontakt på samma sätt som jag beskriver gällande kanalisering utan verktyg (s. XX).

• Börja skriva. Koppla bort hjärnan och låt det som kommer flöda genom dig ut i pennan eller till tangentbordet. För mig faller det sig naturligt att det tar sig formen av fråga-svar där jag ställer frågor och sedan får svar men det kan ta sig andra uttryckssätt.

• Tacka och avsluta när kanaliseringen är klar.

● ● ●

Vi känner igen äkta svar på fördröjningen mellan tanken (frågan) och svaret samt svarets innehåll. Att svaret uppenbarar sig snabbare än vad vi hade kunnat tänka det eller rent av överlappar frågan brukar vara en indikation på att vi har kontakt. När svaret därtill innehåller sådant som vi själva inte skulle säga, sådant som gör oss obekväma eller rimligtvis inte kan veta indikerar också det att kontakten är genuin.

Fördelen med verktyget är att det är förhållandevis snabbt, åtminstone i jämförelse med anden i glaset. En nackdel kan vara att den som gör det själv, är ofokuserad och ägnar sig åt självbedrägeri med lätthet kan bedra sig själv. På samma sätt som med all kanalisering är det viktigt att vi står stadigt och förmår tolka materialet som kommer.

Autoskrift kan med fördel också användas vid kontakt med ens högre jag eller sitt undermedvetna.