Missbrukets tidevarv

Jag kanaliserade en gång kring psykisk ohälsa när anden som jag pratade med sa:
– Det finns också fan. Fan är en destruktiv, förstörande energi som river ner själen.
– Känner jag någon som har fan, frågade jag varpå anden började räkna upp en hel rad vänner och bekanta.
Till slut fick jag omformulera frågan.
– Känner jag någon som inte har fan?
– Nej.

Missbruk är fan förstod jag senare.

● ● ●

Vårt samhälle är ett missbrukssamhälle. I princip alla använder eller gör tvångsmässigt någonting som sänker deras medvetandenivå och som är direkt skadligt för dem själva och/eller andra, men bara en bråkdel är medvetna om att de faktiskt är missbrukare. Vi har tusen sätt att missbruka och minst lika många sätt att förneka att just vi gör det.

Från det individuella till det kollektiva så genomsyras vår civilisation av missbrukets omedvetenhet och tvångsmässighet. Ta miljön och mänsklighetens överlevnad som exempel. Vår existens står på spel men vi förmår ändå inte tygla oss själva. Likt en alkoholist som står på gränsen till att supa bort sin familj så fortsätter vi tvångsmässigt att missbruka trots att vi vet att konsekvenserna kommer att vara ödesdigra.

På samma sätt som missbruk gör att delar av en persons utveckling avstannar så avstannar också delar av en civilisations utveckling under missbruket. Det är därför tiden vi lever i är så pass pubertal. Trots många tekniska landvinningar så är vi intellektuellt, känslomässigt och andligt underutvecklade.

Det är dags att sluta vara Guds barn
och bli Guds vuxna.
Swami Beyondananda

Riktad meditation

Att göra en riktad meditation är att först försätta sig i ett meditativt tillstånd och därefter rikta sin intention eller uppmärksamhet för att förstärka eller arbeta med något specifikt.

Exempel: Hjärtmeditation

En enkel form av riktad meditation är att arbeta med fraser som man känner in i och laddar sig med under meditationen. Ett exempel på en sådan för att arbeta med hjärtat fick jag av Suraiya Kashmiri som berättade att den härstammar från Egypten.

● ● ●

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.
• Fokusera på hjärtat.
• Använd ramsan:

Ljus omger mig.
Ljus skiner genom mig.
Jag är ljuset.

Det kan sägas högt eller tyst för sitt inre. För att ytterligare förstärka orden har jag vid första raden föreställt mig ljus som omsluter mig, vid andra raden ljus som strålar genom mitt hjärta och vid tredje att jag är en ljusvarelse som strålar ljus.

Exempel: Pengameditation

Grunden till den här tekniken fick jag ursprungligen från The Angel Therapy Handbook av Doreen Virtue. Hon beskriver en teknik där man i ett meditativt tillstånd föreställer sig ett reglage för pengaflödet i ens liv. I det tillståndet kan man sedan skruva upp flödet genom att flytta reglaget.

När jag gjorde meditationen dök det för mig istället mycket tydligt upp en fontän. Flödet i den kunde jag reglera med hjälp av en kran. När jag använt mig av meditationen så har det alltid kommit in pengar kort därpå, ofta från oväntade källor.

Bilden av fontänen och vad jag behövt göra med den har ibland förändrats. Någon gång har jag behövt göra rent munstycket i fontänen för att få igång flödet. Vid ett annat tillfälle har jag behövt justera strålarna eller laga ett tillhörande bevattningssystem. Jag har tolkat det som visuella representationer för sådant som behöver fixas i livet innan jag kan få igång flödet på det sätt som jag vill. Det kan exempelvis vara att göra mig av med något som blockerar inflödet av pengar, rikta min energi på rätt sak för att generera en inkomst eller fokusera på vad pengarna ska gå till istället för att få in dem.

För mig uppenbarar sig under meditationen en fontän men förvänta dig inte att det ska göra det för dig. Undersök. Kanske är det ett volymreglage för dig, en maskin eller ett datorspel. Hitta din egen inre bild eller arbeta utan bild.

● ● ●

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.
• Hitta ditt reglage för pengaflödet i livet.
• Skruva upp det eller gör det som behövs för att du sedan ska kunna skruva upp det.

Exempel: Kontakt med ditt högre jag

Den här meditationen har det specifika syftet att sätta den som mediterar i kontakt med sitt högre jag. Det högre jaget är en högre representation av en själv som är fri från ego och har tillgång till svaren. Meditationen görs gärna sittande.

De första gångerna man gör meditationen görs den lättast som en vägledd meditation men när man kan tekniken kan kontakten med det högre jaget upprättas utan vägledning. Jag hittade den här meditationen i Sanaya Romans bok Spiritual Growth – Being your higher self men här är den fritt återberättad.

● ● ●

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Sträck på dig. Föreställ dig att du är ett kärl med basen i magen, sedan lungor och strupe. Andas in och fyll ditt kärl till bredden, från magen upp genom lungorna och sist strupen. Gör tre sådana djupandningar och sträck sedan på dig ytterligare en gång. Gör därefter ytterligare tre djupandningar och sträck på dig igen. Om det behövs, gör det också en tredje gång.

• Föreställ dig att du befinner dig på en plats utomhus där du känner dig ostörd, avslappnad och trygg. Det kan exempelvis vara vid en eld, ett träd eller en sten.

Du ser på håll ditt högre jag komma gående mot dig. Det är den högsta representationen av dig själv – strålande, stark och bekymmersfri. När den kommer närmare märker du energitrådar som löper mellan er. Ni hör ihop, är delar av samma. Ju närmare den kommer, ju tydligare och starkare känns trådarna mellan er.

Ditt högre jag stannar precis framför dig. Så blundar ni och smälter samman. Känn hur ni smälter samman på alla plan, hur ditt högre jag tar plats i din kropp.

Du och ditt högre jag är nu ett. Släpp fram ditt högre jag och justera din position så som ditt högre jag vill. Vilken hållning och framtoning har ditt högre jag?

Du kan nu plocka upp en fråga som är viktig för dig och be ditt högre jag om råd. Du kan också be ditt högre jag att ta upp frågor som den tycker är relevanta för dig.

• När kommunikationen med ditt högre jag är klar, tacka för svaren du fått. Sitt kvar som ditt högre jag så länge du känner för det och kom sedan tillbaka till den här verkligheten.

● ● ●

Så som jag uppfattar den så är högre jag-meditationen en kanalisering av det högre jaget. Om detta görs tillsammans med någon som vägleder en i meditationen kan man därför hamna i kanalisering, eller enklare uttryckt ett samtal med det högre jaget. I så fall är det bra att på förhand ha pratat igenom vad som ska och vad som inte ska tas upp i samtalet.

Det kan vara till hjälp om den som vägleder samtalet för anteckningar. Frågor bör, om ni inte kommit överens om något annat, vara inriktade på att hjälpa den vars högre jag kanaliseras. Frågeställaren bör lägga sin egen vilja, föreställningar och åsikter åt sidan. Kanaliseringens syfte är att finna de svar som den vars högre jag kanaliseras behöver. Den som ställer frågorna bör alltid ha det i åtanke.

Exempel: Telepati

Även detta exempel är fritt återberättad från Sanaya Romans bok Spiritual Growth – Being your higher self. Nedan ges ett exempel på hur vi kan utöva telepati.

● ● ●

• Ta kontakt med ditt högre jag på samma sätt som i föregående exempel. Den som gjort den föregående meditationen flera gånger behöver vanligtvis inte gå igenom alla stegen för att upprätta kontakten.

• Föreställ dig nu att kommunikationen går från dig till ditt högre jag och därefter till den andras högre jag för att sedan komma till den andra. Med den kommunikationskanalen öppen kan ni nu skicka och ta emot information och förslag mellan er.

● ● ●

Tekniken kan användas utan att den andra känner till det. Det kan då exempelvis användas för att ta sig runt låsningar i ett samtal och plantera förslag på lösningar. Så länge lösningarna ligger i linje med vad den andras högre jag finner acceptabelt kommer den att släppa igenom det.

Tekniken kan inte användas för att manipulera en människa eftersom den andras högre jag agerar gatekeeper. Intentionen behöver vara god och lösningen acceptabel för båda för att den ska släppas igenom.

Anden i glaset

Jag introducerades till andevärlden med verktyget Anden i glaset eller Ouija som en snarlik variant också kallas. Det är ett verktyg som jag använt flitigt men nuförtiden sköter jag sådana kontakter på andra sätt. Jag tycker dock fortfarande att Anden i glaset har många förtjänster. Framförallt är det ett bra verktyg för nybörjare.

Upplägget är enkelt. I dess enklaste utformning är det ett papper med alfabetets alla bokstäver i cirklar, siffrorna 0 till 9, en ja-cirkel, en nej-cirkel och en start-cirkel. Jag kallar det ibland också för bräda. Ett glas värms upp över ett ljus, ställs upp-och-ner på start-cirkeln, deltagarna lägger varsitt finger på det och bjuder därefter in till kontakt. Är kontakten tillräckligt stark kommer andarna att bokstavera ut svar genom att glaset rör sig över brädan och stannar vid specifika bokstäver.

Ett verktyg för andekontakter

Anden i glaset är ett genuint verktyg för andekontakter. Jag har hört och läst många varningar kring Anden i glaset men de brukar inte handla om verktyget i sig. Istället handlar de om att andevärlden på något sätt är farlig och att oerfarna människor (om ens några) inte bör kontakta den. I min mening är sådana varningar ofta överdrivna och framhålls ihärdigast av de som vet minst. Med rätt inställning och förberedelse är riskerna små.

Brädan, hur utsmyckat och magiskt det än må tyckas vara, är till syvende och sist ett verktyg. Som alla verktyg så har det styrkor och svagheter, det har förtjänster och begränsningar. Verktyget i sig är varken ont eller gott. Det bara är. Vår användning av den kan däremot vara ond eller god, respektfull eller respektlös, kärleksfull eller kärleksbefriad. Välj att ha en god intention och att göra gott.

Eftersträvar man inte genuina andekontakter bör man inte befatta sig med verktyget.

Några fördelar

Lätt att förstå och ta till sig. Det krävs inga förkunskaper utan de flesta kan vara med efter en kort introduktion.

Pedagogiskt. Många når en annan förståelse när de själva är delaktiga i kanaliseringen. Anden i glaset är ett bra verktyg för att öva upp sin förmåga att kanalisera även på andra sätt.

Inkluderande gruppaktivitet. Alla kan delta och bidra. Jämfört med exempelvis en gruppseans så blir det mindre fokus på en person och mer på gruppen. Det passar sig bra tillsammans med vänner.

Några nackdelar

Busenkelt. Enkelheten gör att i princip vem som helst kan skapa och hantera verktyget, även de som inte borde.

Långsamt. Andra sätt att kanalisera är betydligt snabbare men kan samtidigt vara mindre pedagogiska, inkluderande och kräver att någon har en särskild begåvning. Informationsmängden som kommer genom att glaset bokstaverar ut det är begränsad men det är vanligt att det kommer mer via andra kanaler vid sidan om. 

Fungerar inte för människor som är avstängda. Människor som är avstängda är i regel inte intresserade av att vara med men är de det så yttrar det sig i regel som att det blir svårt att få glaset att röra sig. Det kan rent av upplevas som fastklistrat på brädan.

Olika roller vid Anden i glaset

Anden i glaset är i regel något som görs med flera deltagare. Tre till sju deltagare kan vara lagom och när man är flera kan det vara bra att veta vem som gör vad. Nedan presenteras några vanliga roller där flera kan axlas av samma person.

Kanal. Om någon eller några i gruppen är mer mediala så verkar energin huvudsakligen röra sig genom dem och de kan då ibland ge mer information än den som presenteras genom brädan.

Ledare. Det är till nytta att ha någon som är duktig på att hålla samman gruppen och få alla att arbeta i samma riktning. Samma sak kan uppnås genom att innan kanaliseringen prata ihop sig om vad man är ute efter och vad man inte gör.

Frågeställare. Det är bra att skicka frågorna genom en person så att man inte frågar i mun på varandra. Man kan välja en frågeställare eller bytas om att vara det.

Sekreterare. Det är ofta uppskattat att skriva ner svaren man får. Utse en person att föra anteckningar.

Deltagare. Ibland kan det vara skönt att enbart få vara deltagare och inget mer. Det kan exempelvis vara när man är den som får ta emot en kontakt från någon närstående, om man är nybörjare och inte förmår hålla flera roller samtidigt eller om man är gäst i sammanhanget.

Gatekeeper på andra sidan

När vi öppnar upp för andekontakter så attraherar det i första hand de andar som står oss nära på olika sätt. Det kan exempelvis vara avlidna närstående, guider eller någon som sitter fast på platsen som vi befinner oss på. Men det attraherar i många fall också andra nyfikna andar varav några kan vara riktigt intressanta och andra rent av kan ha ont uppsåt. Vanligtvis är den första gruppen, de som står oss nära, så pass angelägna att få kontakt att de andra inte får utrymme. I det fallet är situationen oproblematisk. Men när vi redan klarat av de samtalen eller när någon av de andra bufflar sig fram kan det vara på sin plats med en gatekeeper.

När jag först fick gatekeeper-funktionen beskriven för mig liknades den vid en personlig sekreterare eller reception vars uppgift det är att bringa ordning i väntrummet. Den håller undan oönskade och buffliga andar, släpper fram de som har gott uppsåt eller letar rätt på en specifik kontakt som gruppen efterfrågar. Precis som i ett vanligt väntrum så beror skyddet som gatekeepern kan ge dels på dess egen kraft och dels på hur bångstyriga andarna som försöker ta sig fram är.

Skulle er gatekeeper falla till föga är det upp till er att avhysa eventuella inkräktare exempelvis med ett ordentligt fuck off. Ge dem inte lillfingret och förhandla inte utan släng dörren i ansiktet på dem genom att tydligt säga att kontakten är oönskad och därefter bryta den genom att vända på glaset. Med en bra gatekeeper händer sådant dock ytterst sällan.

En gatekeeper är vanligtvis en hjälpande ande som man har en stark relation till. Det kan vara en guide, en släkting eller liknande som har ett intresse av att hjälpa och skydda en.

Att bjuda in

Det är viktigt att tänka på hur man uttrycker sig när man bjuder in. Om man öppnar upp och frågar ”Är det någon där?” så kommer NÅGON att svara. Genom att vara specifik i vilka man bjuder in kan man undvika obehagliga upplevelser med andar som man inte vill ha kontakt med. Ibland vet man en specifik ande som man skulle vilja prata med men man kan också fråga mer generellt, såsom ”Finns det någon här som hör till mig?”.

En kort guide till hur man praktiskt går tillväga

Landa in. Det kan vara gynnsamt för gruppen och situationen att först komma till ro och finna sitt fokus. Det kan exempelvis göras med en kort inlandning, andningsövningar, en stunds tystnad, en meditation, att rena platsen med en örtblandning eller att prata om sina intentioner med sessionen över en kopp te.

Säkra brädan. Rengör ytan där brädan ska ligga. Smulor och liknande under den kan få glaset att välta. Lägg brädan så att alla kan se den och kommer åt att ha åtminstone ett finger på glaset. Säkra brädan i underlaget så att den inte halkar omkring. Det kan exempelvis göras med tejp, häftmassa eller genom att lägga pappret på ett gummiunderlägg. 

Att börja. Tänd ett stearinljus, håll glaset upp och ner och värm upp det över lågan. Rotera glaset över lågan och låt lågan slicka insidan av glaset. Ställ sedan glaset upp-och-ner på startcirkeln och lägg varsitt finger lätt på glaset. Låt den som ni kommit överens om ska föra talan att bjuda in den första kontakten.

Att prata. Ett samtal börjar vanligtvis med att man ber anden presentera sig. Därefter kan den som för samtalet från denna sidan ställa andra frågor. Om kontakten är tillräckligt stark kommer glaset att röra sig över cirklarna med bokstäver och stanna till vid olika cirklar för att bokstavera ut svar.

När ett svar bokstaverats klart ställer sig glaset åter på startcirkeln. Om någon i gruppen är mer medial kan det hända att det kommer ytterligare information genom denna bredvid svaret på brädan. Med tid och övning kommer de flesta som kanaliserar med bräda förmodligen att öva upp sin mediala förmåga så att de redan vid de första bokstäverna av ett svar intuitivt vet vad som kommer. När de därtill hittar sitt dominanta intuitiva sinne kan de också få budskap vid sidan om.

Prata gärna med varandra under tiden som ni kanaliserar exempelvis för att dela ytterligare information, tanketrådar eller förslag till frågeställningar. Gör det dock på ett sätt och vid en tidpunkt som inte stör när anden svarar. Om någon för anteckningar så gör detta samtidigt.

Att avsluta samtalet. Avsluta en kontakt genom att tacka för möjligheten ni fått att få prata med anden och för svaren den gett. Ta sedan bort fingrarna från glaset och vänd på det. Att vända på glaset är motsvarigheten till att lägga på luren i ett telefonsamtal.

Nu finns möjligheten att prata ytterligare om kanaliseringen ni gjort, färdigställa anteckningar och förbereda inför en eventuell ny kontakt.

Att fortsätta eller avsluta helt. Om ni väljer att fortsätta så samla er, värm upp glaset på samma sätt som tidigare och ställ det åter på startcirkeln.

Känner ni er färdiga så tacka för kontakten eller kontakterna ni haft och släck sedan stearinljuset. Gör därefter något annat. Det kan exempelvis vara på sin plats att plocka undan brädan och glaset, tända en lampa, ta en bensträckare eller byta rum.

Exempel på en kanalisering

Låt mig avsluta med ett fiktivt exempel på hur en kanalisering med Anden i glaset kan te sig.

Någon gång i månaden tar Jonna, Robin och Fadime fram sin bräda och kanaliserar. De känner sig trygga med varandra och med att vara i kontakt med andevärlden. Efter hand har de också funnit sina roller när de kanaliserar. Jonna är den som har starkast kontakt och hon har också en andehjälpare vid namn Björn. Fadime för alltid noggranna anteckningar och de tre turas oftast om att ställa frågorna.

Denna kvällen ska Fadimes vän Oscar vara med. Han känner sig nyfiken på att prata med andevärlden och har sedan tonåren haft känningar av närvaro omkring sig som han inte kan förklara. Det är inte så viktigt för honom vilka andar de pratar med men hans pappa dog när han var barn och Oscar skulle gärna vilja veta att han har det bra.

De fyra träffas hos Jonna på kvällen och över en kopp te berättar de för Oscar hur de rent praktiskt går tillväga och han får ställa de frågor som han har. De pratar om hans intention och om hans pappa.

När teet är uppdrucket stänger de av sina mobiler, sätter fast brädan på bordet, släcker ner, tänder ett stearinljus och sätter sig tillrätta. Jonna värmer glaset över ljuset och ställer det på startcirkeln varpå de alla lägger varsitt finger lätt på glaset. Därefter frågar Jonna:
– Är du med oss Björn?
Glaset rör sig först lite trevande men får snart upp farten. Först går den till en särskild cirkel där namnet Björn står och därefter till cirkeln för ja. Därefter återvänder den till startcirkeln.
– Vad roligt att få vara här med dig igen Björn, säger Jonna. Idag har vi med oss Oscar som är nyfiken på det här med andekontakter. Han undrar om det går att få kontakt med hans pappa. Kan du hitta honom?
Glaset väntar en stund och därefter glider den bestämt över på ja och tillbaka till startcirkeln.

– Vem har vi med oss? frågar Fadime.
Glaset bokstaverar namnet Per.
– Vem hör du till?
Glaset glider över till bokstaven O på brädan och därefter tillbaka.
– Det är min pappa, säger Oscar märkbart rörd.
Så börjar glaset röra sig igen. Kärlek, bokstaverar den först ut. Därefter Jag är med dig innan glaset går tillbaka till startcirkeln.
– Är det dig jag känt av, frågar Oscar.
Glaset glider över till Ja och sedan tillbaka.
– Hur är det med dig, frågar Oscar.
Glaset bokstaverar ut flera ord i följd. Sjuk, ont, mamma hämtade, allt bra nu. Därefter ställer sig glaset åter på startcirkeln.
– Han säger att han dels hade fysiskt ont när han dog men också att det gjorde ont att lämna er, fyller Jonna i. Men när han väl lämnade så kom hans mamma för att hämta honom. Han har passerat över till andra sidan och allt är bra nu. Han och hans mamma vakar över dig och du kan alltid prata dem om något känns tufft. Din farmor, hans mamma alltså, kommer snart att återfödas.

Under samtalet med sin pappa ömsom gråter och ömsom skrattar Oscar. När gruppen slutligen tackar för kontakten känner Oscar en lättnad och glädje över att ha återknutit kontakten med sin pappa. Han har dessutom fått veta hur han själv ska göra för att prata med honom, fått med sig hälsningar till andra familjemedlemmar och goda råd kring sin egen livssituation.

Upprymda av en mycket givande första kontakt pratar de sedan med ett par andra andar varav en okänd som sa att den bara var på förbiresa. Den okända anden berättar för dem om olika slags smärtor som människor kan uppleva, vilket är relevant för Robin som nyligen diagnostiserats med fibromyalgi. Därefter träder ytterligare en okänd ande fram.
– Jag är den store Magus, presenterar den sig.
Det följs av skrävel, löften och förtäckta hot. Jonna känner instinktivt att det är en ande med onda avsikter som försöker få fäste i den fysiska världen genom gruppen.
– Du är inte välkommen här. Försvinn, säger hon varpå hon plockar upp glaset och vänder på det.
Därefter sluter hon ögonen och ber Björn hålla anden borta.
– Det är nog nu, säger Jonna och de andra håller med.
Gruppen tänder lampan, plockar undan brädan och sätter på en ny kanna te. Därefter pratar de om upplevelsen, läser valda delar av sina anteckningar och funderar vidare kring hur de kan tolkas. Nästa dag skriver Fadime ut anteckningarna från Oscars kontakt med sin pappa och skickar dem till honom.

Autoskrift

Autoskrift är en enkel metod för kanalisering där andekontakten kommer till uttryck genom penna och papper alternativt vid en dator. Det är en metod som  jag enbart praktiserat själv men som jag antar skulle kunna göras tillsammans också.

● ● ●

• Sätt dig efter förberedelser i ett meditativt tillstånd och öppna upp för kontakt på samma sätt som jag beskriver gällande kanalisering utan verktyg (s. XX).

• Börja skriva. Koppla bort hjärnan och låt det som kommer flöda genom dig ut i pennan eller till tangentbordet. För mig faller det sig naturligt att det tar sig formen av fråga-svar där jag ställer frågor och sedan får svar men det kan ta sig andra uttryckssätt.

• Tacka och avsluta när kanaliseringen är klar.

● ● ●

Vi känner igen äkta svar på fördröjningen mellan tanken (frågan) och svaret samt svarets innehåll. Att svaret uppenbarar sig snabbare än vad vi hade kunnat tänka det eller rent av överlappar frågan brukar vara en indikation på att vi har kontakt. När svaret därtill innehåller sådant som vi själva inte skulle säga, sådant som gör oss obekväma eller rimligtvis inte kan veta indikerar också det att kontakten är genuin.

Fördelen med verktyget är att det är förhållandevis snabbt, åtminstone i jämförelse med anden i glaset. En nackdel kan vara att den som gör det själv, är ofokuserad och ägnar sig åt självbedrägeri med lätthet kan bedra sig själv. På samma sätt som med all kanalisering är det viktigt att vi står stadigt och förmår tolka materialet som kommer.

Autoskrift kan med fördel också användas vid kontakt med ens högre jag eller sitt undermedvetna.

Kanalisering utan verktyg

När man funnit sitt dominanta sinne samt etablerat och känner igen andekontakt kan det vara dags att släppa verktygen. Jag har ingen direkt metod för det utan brukar helt enkelt sluta ögonen, försätta mig i ett meditativt tillstånd och därefter 1. känna in om jag upplever att det finns en ande som söker kontakt, eller 2. tillkalla den ande jag söker. Men för att ändå förtydliga vilka komponenter som kan vara viktiga för att få till kontakt med andevärlden har jag sammanfattat dessa i åtta punkter.

Jag vill dock påpeka att saker i allmänhet kommer till oss när vi är redo för dem, inte när vi försöker tvinga eller jaga fram dem. Detta kan mycket möjligt vara det perfekta tillfället för dig att öppna upp för andekontakter, eller så är det inte det. Var inte besviken om du inte lyckas få kontakt. Acceptera det som är just nu och var öppen för det du får i stället för att jaga det som inte kommer till dig.

Förberedelse

För den som är i processen att lära sig att ta kontakt med andevärlden kan det vara särskilt viktigt att lägga fokus på förberedelserna. Skapa en plats där du känner dig trygg och ostörd och genomför de ritualer som du känner behövs för att rena och skydda dig och platsen. Var mentalt stabil och tänk på förhand igenom hur du hanterar energier som du inte vill ha kontakt med samt hur du avbryter en oönskad kontakt så att du inte blir överrumplad om så skulle ske.

Meditativt tillstånd

Försätt dig i ett meditativt tillstånd. I det meditativa tillståndet stillas vårt mentala tjatter och fokus ökar vilket i sin tur gör det lättare att vara närvarande i det vi företar oss och förnimma sådant som vi till vardags kanske inte förnimmer. 

Öppna för kontakt

Fokusera i det tillståndet på ditt dominanta sinne och bjud in till kontakt på det sätt som du vill. Orden kan ges mer kraft genom att de sägs högt, i motsats till att bjuda in i tanken. Det är viktigt att avsikten är god och inställningen respektfull.

Var tydlig

När man ber om kontakt är det ofta bra att vara tydlig med vad det är för slags kontakt man vill ha. Du kanske har en särskild ande eller entitet som du vill prata med i åtanke eller en viss del av ditt liv som du behöver hjälp med. Söker du efter någon som kan hjälpa dig med ett specifikt område men inte har namnet på en ande som kan tänkas hjälpa kan du exempelvis säga något i stil med “Jag skulle vilja ha kontakt med en ängel som kan hjälpa mig att lista ut vad jag ska göra härnäst i livet.”.

Stäng kontakten

Tacka för kontakten och stäng den sedan genom att exempelvis öppna ögonen. Om du har en ritual för ändamålet så gör den.

Öva

Precis som med allt här i livet så ger övning färdighet. Hitta någon form eller övning för att komma i kontakt. Det kan exempelvis vara i meditation, bön eller promenader. Hitta en form som passar dig och dina behov. Var öppen för förslag som kommer till dig.

Lita på dig själv och din kontakt

Många människor fastnar i att tvivla på sina erfarenheter vilket hindrar dem från att utvecklas. Du behöver ha tilltro till och acceptera det du upplever. Det behöver finnas utrymme för ett hälsosamt tvivel men vi tenderar överlag att tvivla alldeles för mycket. Om det behövs, gå igenom din tvivelrutin, och lägg dem sedan åt sidan. Annars finns risken att du fastnar i dem.

Var tacksam

Detta är en viktig punkt i allt arbete och en som vi ofta glömmer. Var tacksam och visa uppskattning för den hjälp som du har fått. Tänk också mellan varven tillbaka på hur det var innan du hade gjort något av detta. Tänk tillbaka på dina första steg och utmaningarna som var svåra då. När du gör det infinner sig förmodligen en känsla av rörelse men också en känsla av tacksamhet för allt du har lärt dig och uppnått.