Integration

Ta insikterna som sessionen gett och omsätt dem i handling i livet.

Sätten att göra det kan skilja sig väsentligt åt men syftet är detsamma – att ta tillvara på och omvandla insikterna. Några vanliga verktyg för att utvinna insikter är meditation, kontemplation, skrivande och coachande samtal. Det kan i sin tur leda vidare till sådant som:
• ändrade prioriteringar i livet
• livsomställning
• förändringar i relationer
• fördjupat terapeutiskt arbete
• byte av sysselsättning
• omläggning av kost
• träning

Integration är i mitt tycke den viktigaste men i de flesta fall också mest eftersatta delen av arbetet med enteogener. Det är också här som många som vänder sig till enteogener för hjälp saknar tillräckligt stöd. En del som använder enteogener är själva fullt kapabla att utföra integrationsarbetet medan andra behöver mycket stöd i de efterföljande processerna.

Att inte ta sig an integrationsarbetet, det vill säga att inte omsätta insikterna i handling, innebär att arbetet inte slutförs. Fullföljs inte arbetet kan det exempelvis leda till att ens mående eller situation faktiskt försämras eftersom man är medveten om problemet men inte tar tag i det.

Tuffare upplevelser

Om man inte tar tag i sina bekymmer men ändå fortsätter komma tillbaka till enteogenerna kan de med tiden tröttna på en. I det läget kan upplevelserna komma att bli betydligt mer utmanande och rent av hemska. Enteogenerna och personens psyke försöker helt enkelt ruska om personen så att den faktiskt tar tag i sina problem.

Detta är ett ganska vanligt fenomen bland människor som närmar sig enteogener rekreationellt men utan intresse för att ta sig lärdomarna som de ger. Upplevelserna som till en början var inspirerande och upplyftande kan då bli så pass utmanande att personen antingen börjar arbeta med sin personliga utveckling eller helt avstår enteogener.