ANDLIGA VERKTYG
OCH CEREMONIER

10. ceremonier web

Altare

Ett altare är en fokuspunkt för andligt arbete och kan antingen vara generellt eller specifikt. Ett generellt altare kan vara en plats där vi samlar våra andliga verktyg och dit vi vänder oss när vi vill förbereda eller utföra olika slags ritualer. Ett specifikt altare har ett avgränsat syfte såsom att hedra våra förfäder eller att offra för god skörd. Oavsett om det är generellt eller specifikt så är altaret en helgad plats som vigs åt vårt andliga arbete. Det kan vara personligt eller användas av flera.

Skapa ditt eget altare

Syfte. Fundera först över vilket syfte altaret ska ha och vem eller vilka som ska använda det. Att veta det gör att resten av processen lättare faller på plats.

Placering. Låt syftet bestämma altarets placering. Några exempel:
• Ett altare i ett hem där andlig utveckling har en central roll kan placeras på en framträdande plats vilket påminner om och inbjuder till andligt arbete vid det. Det kan exempelvis stå centralt i blickfånget i ett vardagsrum och utsmyckas för att dra till sig uppmärksamheten på liknande sätt som ett altare är placerat i en kyrka.
• Ett altare av privat karaktär som innehåller sådant som man inte nödvändigtvis vill dela med andra kan tvärt om tänkas stå i ett rum dit få har tillgång, såsom ett bönerum eller sovrum. Det skulle exempelvis kunna vara ett tantriskt altare eller ett förfädersaltare.
• Ett specifikt altare passar att ha nära det som det förknippas med. Ett altare för god skörd kan stå i köksträdgården medan ett tantriskt altare kan passa sig där man har sex. Ett altare för kontakt med Moder Jord, naturen och andeväsen ute kan ställas iordning på en personlig kraftplats i naturen.

Ytan. Ett altare består vanligtvis av en yta som skiljer sig i höjd från omgivningen. Det kan exempelvis vara ett bord, ett hyllplan eller ett eget bygge. Precis som med placeringen så anpassas ytan och höjden efter syftet och hur det ska användas. Ett altare som används vid sittande meditation och bön placeras gärna lågt medan ett som vi arbetar vid stående ska vara i en bekväm höjd för att stå vid. Storleken på ytan anpassas efter ändamålet och kan också kompletteras med praktiska detaljer såsom fack, hyllplan och krokar. Ett altare kan också kombineras med en arbetstavla såsom en visionstavla vilket införlivar arbetet med den i altaret.

På altaret samlar vi det som är heligt och betydelsefullt för oss just nu och sådant som vi använder i vårt arbete vid altaret. Det kan exempelvis vara:
• heliga eller laddade saker som bär mening för dig såsom minnessaker från anhöriga eller en sten från en plats som är betydelsefull för dig.
• sådant som bjuder in energierna vi vill arbeta med. Det kan exempelvis vara en statyett, ädelstenar, bild på läromästare, ett yantra eller en växt.
• personliga verktyg för andligt arbete såsom radband, medicinpåse, kraftsmycken, trumma, skallra, anteckningsbok, tarotkort och heliga texter.
• mer generella verktyg för andligt arbete såsom rökelse, ljus, salt och mortel.

Invig altaret och välkomna nya saker. När altaret är iordningställt kan det med fördel invigas genom att exempelvis rena det med rök, säga sin intention för altaret och bjuda in de olika delarna som finns på det. Sådant som efter hand tillkommer kan på liknande sätt välkomnas till altaret.

Håll ordning. Bibehåll altarets energi genom att hålla ordning på det. Några saker som vi inte gärna har på altaret:
• Sådant som inte längre är relevant kan ibland hänga kvar längre än det borde. Rensa bort sådant som inte längre är betydelsefullt för dig eller som du inte längre arbetar med. Det kan förvirra och distrahera eller bara skapa röra bland sakerna.
• Smuts och skräp såsom damm, nedbrunna ljus och aska ger inte bara ett stökigt utan också ett smutsigt intryck vilket inte visar den omtanke som altaret förtjänar.
• Energimässigt skräp kan också hänga kvar om vi inte regelbundet rengör våra verktyg. Gör det till en vana att rena andliga verktyg med exempelvis salt, sol/månljus, rök, vatten, jord eller liknande när de använts ett tag.
• Lite vad som helst kan ibland hamna på ett altare om det börjar användas som avställningsyta. Håll altaret fritt från sådant som inte hör hemma där.

Kraftsmycken

Ett kraftsmycke är kort och gott ett smycke som besitter eller som vi föreställer oss besitta en viss kraft eller förmåga. Det kan exempelvis vara en medicinpåse som bär magiska ting, en amulett som skyddar mot sjukdom, en ädelsten som förstärker egenskaper hos oss, ett radband som används vid meditation eller ett halsband vi använder för att komma i kontakt med en specifik energi. Anledningen till att jag skriver ”besitter eller som vi föreställer oss besitta” är att det i många fall spelar mindre roll om smycket faktiskt har den kraften eller om vi bara intalar oss att den har det, för intalar vi oss att den har det aktiverar det likväl de egenskaperna hos oss.

Sådana smycken går under många namn och är vanligt förekommande i de flesta kulturer. Medan de i många sammanhang reducerats till just utsmyckning så kan de rätt använda vara kraftfulla symboler och bärare av det vi eftersträvar. När de är det blir de till verktyg som vi använder för att förstärka, fokusera på eller arbeta med ett specifikt område.

Kraftsmycken som krycka

Det är dock värt att notera att även om kraftsmycken kan vara användbara så finns också risken att de används som kryckor. Vi är fullt förmögna att utifrån oss själva frammana de egenskaper eller krafter som vi tillskriver våra kraftsmycken och på så vis göra dem överflödiga. Rätt använda hjälper de oss när vi själva har svårt att vara så pass fokuserade eller i linje med det vi vill. När vi förlitar oss på våra kraftsmycken istället för att utveckla våra egna förmågor kan de däremot bli ett hinder för oss i vår utveckling. Av den anledningen kan det emellanåt vara på sin plats att ifrågasätta om man fortfarande verkligen behöver det där kraftsmycket eller om man faktiskt klarar det själv. 

Utöver att agera kryckor är de också ting som vi gärna fäster oss vid vilket kan vara en utmaning i sig. För några utvecklas en besatthet och konsumtionshets kring dylika kraftsmycken vilket kan förta deras magi.

Kraften i ett ting

Det är mycket som bidrar till att ge något dess kraft och därför svårt att generalisera men jag ska ändå försöka göra det.

Själv gjort. Generellt sett bär det vi själva tillverkat den renaste kopplingen till oss själva. När vi skapat ett smycke med delar som vi hittat eller tillverkat så har vi ingjutit vår egen energi och intention i smycket. Ett sådant smycke är ofta särskilt kraftfullt.

Gåva i kärlek. Lika kraftfull kan en gåva vara när den getts till oss med villkorslös kärlek och goda intentioner. Smyckets egna egenskaper kan då förstärkas av kärleken som gåvan getts med. En gåva som den som gett den själv tillverkat kan därtill bära många av de positiva egenskaper som ett smycke man själv gjort. Det finns dock en risk att smycket då bär på föreställningar som den andre har om en som kan vara kontraproduktiva.

Alla gåvor är dock inte bra utan kan dölja andra intentioner än att vilja oss väl. De kan vara uttryck för att vilja äga eller styra oss, förminska eller rent av stjäla vår kraft. Sådana smycken bör vi inte använda.

Köpt. Generellt sett är köpta smycken inte lika kraftfulla men här finns också betydelsefulla skillnader. Ett kraftsmycke som är specialbeställt av någon som arbetar med bra material och intention och som också vet att ladda sin tillverkningsprocess för ditt ändamål kan vara väl så kraftfullt som något du själv gjort eller fått. I andra änden av spektrumet finns masstillverkat skräp som tillverkats av dåliga material och under tvivelaktiga förhållanden. Även ett sådant smycke kan dock beroende på omständigheter och din intention bli mycket kraftfullt. Men generellt sett lämpar sig sådana smycken inte som kraftsmycken.

Funnet. Ibland hittar vi saker som verkar vara ämnade för just oss. Plötsligt låg det bara där vid våra fötter och när vi plockar upp det vet vi att det är vårt. Ett sådant smycke kan vara särskilt kraftfullt och en gåva från existensen. Var dock noga med att känna in smycket och att rena det grundligt. Ibland kan en sådan funnen gåva istället vara en attack eller utmaning.

Några exempel på kraftsmycken

Medicinpåsen. Under en djupmeditation blev jag tillsagd att skapa min egen medicinpåse. Det var viktigt att jag gjorde den själv från grunden sånär som på att döda djuret. Jag fick under meditationen kontakt med en kronhjort och fick dess godkännande att använda dess skinn för att skapa min tilltänka medicinpåse.

Där började en resa som spände över ett par år. Jag fick kontakt med jägarna i området men behövde invänta jaktsäsongen. När kronhjorten var skjuten hämtade jag det blodiga skinnet som jag mediterade med och tackade för. Jag fick kontakt med en man som garvade skinn med gamla tekniker och när han fick veta vad jag skulle göra med skinnet erbjöd han sig att lära mig utan kostnad. Jag spenderade många dagar hos honom då jag fick lära mig alla steg för att färdigställa skinnet vilket gjordes under en period av flera månader.

Under en sommarceremoni med San Pedro färdigställde jag slutligen medicinpåsen och tackade Fader Sol och Moder Jord för resan som gett mig en ny vän, nya färdigheter och ett för mig betydelsefullt kraftsmycke.

Radbandet. Olika varianter av radband är förmodligen mest välkända från religiösa sammanhang men är i grunden ett verktyg som kan användas för att minnas serier av saker eller hjälpa oss att göra något upprepade gånger. Verktyget kan exempelvis användas vid riktad meditation/kontemplation, för fördjupad kontakt med andehjälpare eller för tacksägelse och är enkelt att själv tillverka. Ett exempel:

Katrin har avslutat flera dåliga relationer, arbetat med förlåtelse och med att inte upprätta nya liknande relationer. Under resans gång har hon haft god hjälp av jungfru Maria som löst upp knutar och Moder Jord som tagit emot det hon behövt göra sig av med. Nu har hon kommit till en punkt där hennes arbete kretsar kring egenkärlek, förlåtelse och tacksamhet. Hon har skapat en ritual där hon varje kväll ber, kontemplerar och uttrycker tacksamhet och till det har hon skapat ett radband. Det består av sju huvudpärlor som representerar Moder Jord, jungfru Maria, tacksamhet för det som varit, önskningar inför framtiden, kontemplation över nuet, lyckönskningar till de hon lämnat och kärlek till sig själv. Mellan varje huvudpärla sitter sju mindre pärlor. Ritualen går till så att hon försätter sig i ett meditativt tillstånd och för var pärla säger det hon vill ha sagt inom varje område.

Radbandet är å ena sidan ett konkret verktyg som hjälper henne i hennes ritual men är samtidigt också ett vackert kraftsmycke som hon bär som halsband. Det påminner henne dagligen om arbetet hon gör och hon känner sig beskyddad och stark när hon bär det.

En funnen ängel. Föreställ dig att du i en park haft en spontan och kraftfull upplevelse med en ärkeängel som renat dig från negativa tankar som plågat dig under en längre tid. Lättad och befriad öppnar du ögonen och i gräset framför dig ligger ett örhänge med en ängel gjort av tre pärlor. Du kunde ha svurit att det inte låg där när du satte dig ner och när du plockar upp det känner du direkt att det är ditt; en påminnelse om denna stund, dess läkning och att inte släppa in de negativa tankarna igen. När du kommer hem renar du smycket med salt. Därefter låter du det ligga i solljus och månljus innan du gör om det till ett halsband.

Att arbeta med ädelstenar

Ädelstenar var ett av de första verktygen som kom till mig vilket var vid en tidpunkt då jag arbetade mig ur missbruk och depression och behövde förstärka positiva egenskaper hos mig själv. Det är också så jag huvudsakligen använt ädelstenar – för att föra in specifika energier eller att förstärka existerande egenskaper.

Jag minns inte längre hur stenarna hittade mig men de hade redan tidigt en påtagligt positiv effekt även för mig som var mer än skeptisk till sådant. En av mina tidiga favoritstenar var en rå citrin. Med den i fickan kände jag beslutsamhet och styrka, som att den väckte liv i min inre eld som falnat så länge. Sedan dess har jag med god effekt arbetat med många stenar och också gett bort de allra flesta när jag känt att jag införlivat deras energi och inte längre behöver dem. En del av dem kan jag ibland sakna för när jag arbetar fokuserat med en sten skapar vi en relation till varandra. Samtidigt är det ett medvetet val att lämna dem vidare för jag vill hellre att de får möjligheten att hjälpa någon annan än att jag ska samla dem på hög.

Etiska dilemman gällande stenar

Ädelstenar är både vackra och kraftfulla verktyg men en sak vi bör vara medvetna om när vi väljer att arbeta med dem är att brytningen i många fall är en destruktiv process. Stenbrytning är ofta en miljöfarlig verksamhet där människor i fattiga länder utnyttjas för att slita loss Moder Jords innanmäte. Nästan varje sten vi ser i handeln har tillkommit genom att något förstörts. För den som värnar Moder Jord finns här en motsättning att ta ställning till.

Den bästa stenen är därför den du själv funnit och inte behövt hacka loss. Det finns platser där en del stenar, exempelvis bergskristaller, finns i sådant överflöd att de kan plockas direkt från marken. Det tillhör dock inte vanligheterna.

Den näst bästa stenen är den som är återvunnen vilket också är en anledning att snarare lämna vidare och byta stenar än att konsumera nya.

När det kommer till stenar man köper har jag sällan funnit information om hur de har brutits. Om det inte specifikt anges att de tagits fram varsamt och småskaligt så kan man förmodligen utgå ifrån att de slitits från Moder Jord på sämsta tänkbara sätt.

Olika kvaliteter

Grovt uppdelat kan sägas att det finns råa stenar och tumlade sådana. En tumlad sten ser ut som en polerad strandsten. Den har slipats så genom att tumlas. En rå sten har ofta bearbetats mindre och kan exempelvis vara en kristallspets, ett kluster eller annan del av en större sten som brutits loss.

Generellt sett föredrar jag råa stenar då de bearbetats mindre och därför håller energin bättre. De är i mitt tycke också vackrare.

Att rena och ladda sin sten

En sten bör dels renas när den kommer till oss och därefter med jämna mellanrum eftersom de lätt plockar på sig annan energi. Det kan vara så pass märkbart att de rent av tappar lyster, mörknar i färgen och upplevs som tröga eller döda efter en tid. När de renas och laddas lyser de åter upp och spritter av energi. Ju intensivare vi arbetar med dem, ju oftare behöver de i regel renas.

Att lära känna sin sten

Jag hade en gång ett halsband, en enkel men vacker jadekalebass. Varenda gång jag tog på mig det skapade jag goda relationer och fick nya vänner. Jag tyckte så mycket om smycket att jag till slut gav bort det till någon som jag hade stor respekt för eftersom jag ville att hon skulle ha samma välsignelse av det som jag hade haft. Efter några månader saknade jag emellertid smycket så pass att jag köpte mig ett nytt av exakt samma snitt och förväntade mig då att åter knyta fina relationer på löpande band. Men till min förvåning hände ingenting särskilt på det området. Efter några veckor började jag däremot märka ett annat särdrag med det nya smycket. Så fort jag tog det på mig fann jag en inre harmoni och ett lugn inför sådant som annars hade kunnat stressa mig.

● ● ●

Det finns mycket litteratur som beskriver stenars olika egenskaper. De kan vara god generell vägledning men stenar har olika personligheter och är medvetanden som man kan kommunicera med, precis som allt annat i naturen. Det är inte självklart att beskrivningen av en sten stämmer helt överens med den individuella stenen. För att lära känna sin sten bättre kan man exempelvis:

Sova med den. När vi sover med våra stenar lär vi känna varandra. Vi är avslappnade och stenens egenskaper och läkning införlivas snabbt i vårt eget energifält.

Vara uppmärksam. När vi arbetar med en ny sten bör vi försöka möta den utan föreställningar om vad den ska ge oss. Var istället uppmärksam på vad som faktiskt händer och lär känna den specifika stenens personlighet.

Meditera med den. När vi försätter oss i ett meditativt tillstånd blir det lättare att förnimma hur stenen påverkar oss. Scanna av kroppen och känn om den påverkar något specifikt område, sinnesstämningen eller något annat.

Prata med den. I ett meditativt tillstånd är det också lättare att kommunicera med en sten. Kommunikationen är nästan uteslutande intuitiv vilket kräver att den som vill prata med dem använder sin intuitiva förmåga.

Att arbeta med sin sten

Det finns många sätt att arbeta med stenar men jag har huvudsakligen använt dem för att förstärka egenskaper och föra in deras energi i mitt liv. Det kan bland annat göras genom att:

Meditera med. Genom att meditera med en sten kan vi förhållandevis snabbt och medvetet koppla in i och ta del av den läkning och vägledning som stenen ger. 

Använda som kraftsmycke. Gör ett kraftsmycke av eller införliva stenen i ett kraftsmycke vilket du bär regelbundet. Den nära och regelbundna kontakten gör att stenens egenskaper finns med dig även när du inte medvetet tänker på den.

Ha i fickan. Ett enkelt sätt att ladda på med en viss stens egenskaper är att stoppa den i fickan på morgonen. Den följer med under dagen och förstärker även när du inte är medveten om den men kan också hållas och plockas upp när så behövs. Jag försöker då vara noga med att inte ha den tillsammans med allt annat som hamnar i fickorna såsom småpengar, nycklar och mobiltelefon.

Sova med. Vi lär inte bara känna vår sten när vi sover med den utan vi arbetar tillsammans även i sömnen. En del stenar kan vara särskilt bra att sova med medan andra inte alltid passar sig. Prova dig fram och se vilka effekter du kan förnimma.

Dricka med. Ett sätt att arbeta med sin sten är att ladda sitt vatten med den. Lägg i så fall den eller de stenar som du vill arbeta med i botten på en tillbringare av glas och fyll på med rent vatten. Låt stå i åtminstone ett par timmar och drick sedan av det under dagen. Det går också att ladda vattnet genom att ställa ädelstenar runt tillbringaren.

Att arbeta med tarotkort

Efter en omvälvande första upplevelse med min chefs tarotkort köpte jag en egen lek. En vän och jag satt på mitt vardagsrumsgolv i flera timmar och ställde frågor till den, la ut kort och förbluffades över svaren. De var lite för specifika och till synes korrekta för att bortförklara med slumpen så till slut ställde min vän frågan:
– Vad är det vi pratar med?
– Dig själv, sa korten.

● ● ●

Tarotkort är ett verktyg som huvudsakligen används för vägledning eller som hjälp att väcka nya perspektiv eller tankar kring frågor. Den klassiska sinnebilden för många är förmodligen den av en spådam som använder dem för att berätta om någons framtid men de kan användas på många andra sätt.

Det finns gott om böcker som djupdyker i kortens betydelser och symboliken kan också vara ganska olika lekar emellan. Därför lämnar jag allt sådant därhän i min beskrivning och fokuserar på hur man kan arbeta med korten.

Hur tarot fungerar

Jag förundras ofta över tarotkortens träffsäkerhet och det är ibland lätt att tro att det rent av är något magiskt med dem. Jag utesluter inte att det ibland finns något övernaturligt med i spelet men tror generellt på mer jordnära förklaringar.

En sådan är att korten är ett verktyg som hjälper oss att dyka ner i och fiska upp saker ur vårt undermedvetna. När vi med kortens hjälp börjar associera tränger vi ner i minnen, insikter och lärdomar som vi till vardags inte har tillgång till. Den processen är ofta inte medveten utan kan i många fall snarare te sig som att en sanning plötsligt uppenbarar sig, men den är likväl framsprungen ur vår egen källa. Betänk då att några hävdar att vi medvetet bara har tillgång till en bråkdel av vår kunskap. Då säger det sig självt att det vi bär med oss undermedvetet kan innehålla otroliga upptäckter.

En annan förklaring som ligger längre ifrån vedertagen vetenskap är att vi alla är del av en intrikat väv och har tillgång till ett gemensamt medvetande och en gemensam kunskapsbank. Därifrån plockar vi upp information som av allt att döma inte är vår egen och som tar sig uttryck genom korten.

Den mest övernaturliga förklaringen är att krafter utanför oss själva lägger fram budskap genom oss och att vi är en kanal åt dem. Något styr vår hand och viskar i vårt öra men är vi omedvetna om att det är möjligt kan vi tro att orden är våra egna. 

Vad är då sant? Vad jag uppfattar så är alla förklaringarna i större eller mindre utsträckning sanna. Svaren vi finner är ofta en blandning av de tre och hur mycket det är av varje varierar beroende på vem vi lägger för och vad vi är öppna för.

Vi kan på förhand göra ett medvetet val vilken källa vi vill få tillgång till. Den som exempelvis medvetet kanaliserar en yttre kraft i sin läggning kommer förmodligen huvudsakligen få information från något yttre medan den som avgränsar sig till att arbeta icke-andligt coachande kanske främst förhåller sig till det medvetna och undermedvetna hos sig själv och sin klient.

● ● ●

En fråga vars svar fortfarande gäckar mig är hur det kommer sig att jag alltid lyckas välja rätt kort. De flesta läggningar är trots allt klockrena och skulle jag byta ut kort eller ens byta plats på korten skulle läggningen bli gallimatias. Jag hittar ingen rimlig förklaring till det utan har accepterat att jag inte förstår och vilar istället i tilliten att det blir rätt, vilket det också blir.

Min lek

Det finns en föreställning om att man inte ska köpa sin lek utan att den ska komma till en som en gåva. För mig har det stämt i huvudsak men det kan mycket väl vara för att jag själv burit på den föreställningen.

När man väljer en lek bör det vara en med en passande symbolik med bilder som talar till en. En del lekar kommer med utförliga instruktionsböcker vilket är bra för den som behöver det. Där finns beskrivningar av korten och deras betydelse men ibland finns där också affirmationer, meditationer och liknande. En instruktionsbok värd namnet har också ett antal läggningar beskrivna.

Precis som andra verktyg bör tarotleken renas och välkomnas innan vi arbetar med den. Leken förvaras lämpligen i en påse avsedd för ändamålet och har kanske också en specifik plats i vårt hem såsom på vårt altare.

Att lära sig sin kortlek

Det tar tid att lära sig en ny kortlek och precis som med det mesta i livet är det med regelbunden övning som vi bäst lär oss. Lägg mycket och gärna tillsammans med andra eftersom de kan ge andra infallsvinklar på korten.

Ett enkelt sätt att lära sig sin kortlek är att på söndagen lägga kort för veckan som kommer och för var dag som går titta på kortet man har för dagen, läsa om det och begrunda dess innebörd. Då får vi också snabb feedback på vad korten kan betyda för oss i vårt vardagliga liv.

För att knyta an till vår kortlek kan vi med fördel också inledningsvis sova med den. När vi sover blandas våra energier och vi skapar ett band mellan oss.

Olika sätt att arbeta med tarotkort

Hur vi använder korten begränsas bara av vår egen uppfinningsrikedom och förmåga. Människor hittar sina egna sätt att närma sig korten och skulle någon berätta för dig hur man gör, kom då ihåg att det är deras sätt. Ditt är kanske ett annat.

En viktig distinktion är den mellan raka läsningar och samtal. Vid en rak läsning får den som lägger kort kanske bara en fråga att förhålla sig till men därefter är det den som lägger korten som berättar vad korten säger medan den som blir läst för ofta bara ställer följdfrågor. Det är vanligast när korten används för spådom eller när den som lägger kanaliserar budskap till den som blir läst för. Vid ett samtal så är läggningen snarare något som den som lägger korten och den som blir läst för samarbetar för att uttolka. Det är ett vanligt sätt att arbeta när man coachar med hjälp av kort eller när man lägger tillsammans med vänner.

Här följer tre vanliga sätt att använda korten:

Coaching. En tarotläggning kan vara en ypperlig startpunkt i ett coachande samtal där den som lägger hjälper den andra att komma underfund med hur den ska ta sig vidare. Vid sådana läggningar ber jag antingen först klienten beskriva vad de ser i korten innan jag bidrar med mina egna tolkningar eller så ger jag först min tolkning vilket sedan mynnar ut i ett samtal. En styrka med att bygga ett samtal kring en läggning är att den blir något av en mindmap där det är lätt att se samband eller plocka upp saker från tidigare i samtalet. För ett sådant samtal passar ofta en större läggning såsom ett keltiskt kors.

Spådom. Framtiden är inte förutbestämd utan kan när som helst ändras med de val vi gör. Därför är spådom med tarotkort snarare att blicka in i en möjlig eller trolig framtid. Jag fick det en gång beskrivet för mig som en flerfilig motorväg. De val vi gjort hitintills har satt oss i en bil i ett visst körfält och det vi gör när vi spår är att koppla in i det som varit för att förnimma vad som är en trolig destination. Men personen kan såklart byta körfält eller svänga av från vägen. Kanske kan vi vid en läsning förnimma även det men det är inte självklart beroende på hur förutsägbar kursändringen är.

Kanalisering. Den som använder korten för att kanalisera står i kontakt med en kraft utanför sig själv som den låter komma till tals genom och ofta också bredvid tarotkorten. Det kan exempelvis vara en guide eller skyddsängel som då får komma till tals. I sådana fall är det vanligt att det kommer ytterligare information vid sidan om vilket den som lägger vidareförmedlar.

Att lägga för sig själv och andra

Det finns alltid en risk att baktankar smyger sig in när vi lägger. Det kan exempelvis vara att vi väldigt gärna vill välja en väg och snarare söker bekräftelse för det vi vill än att lyssna till vad korten faktiskt säger. Eller så kan det vara att våra egna föreställningar om en person och hur den borde göra kommer i vägen för vad korten uttrycker.

Oavsett vilka baktankar som finns med så är det viktigt att vi gör oss medvetna om dem och avstår från att lägga om vi märker att vi inte kan hålla läsningen ren från dem. Och vill vi av någon anledning inte avstå från att lägga så bör vi snarare göra en samtalsläggning än en rak läggning och vara ärliga med den vi lägger för att vårt personliga tyckande stör. Det är i så fall bra att uppriktigt peka ut när det vi säger kommer från vårt eget tyckande genom att exempelvis säga “Detta är vad jag tycker och kommer kanske inte från korten.”. 

När vi läser för oss själva är det ibland särskilt vanskligt eftersom vi ju befinner oss mitt i det vi söker vägledning kring. Ibland är vi alldeles för förvirrade för att finna svar eller så försöker vi ställa om frågan på olika sätt tills vi får svaret vi söker. Det är vanligt att människor som söker ett specifikt svar krumbuktar sig med frågan och drar kort tills de får ett som de tycker ligger i linje med svaret de söker. Kommer man på sig själv med att göra så bör man avbryta eftersom det inte längre finns någon mening med att konsultera korten. När vi är alldeles för nära vår egen fråga och har svårt att finna svar kan det vara bra att låta någon utomstående lägga för oss istället.

Att handskas med tarotleken

Ytterligare en föreställning som jag ådragit mig är att alltid arbeta med vänster hand när jag drar eller vänder kort. Det grundar sig på att vänster hand är den vi tar emot med och när jag hanterar korten med vänster hand tar jag emot deras budskap. Jag har inte utmanat den föreställningen utan har accepterat den som att det är så man arbetar med tarotkort.

Det finns lite olika sätt att dra kort. Några sprider ut korten som en solfjäder framför sig och drar sedan kort från olika delar av solfjädern. Till en början la jag stor möda på att försöka känna vilket kort jag skulle dra men efter att ha funnit tilliten till att det ändå alltid blir rätt kort har jag slutat med det och plockar numer snabbt kort till synes på måfå. Andra förutsätter att korten redan ligger i rätt ordning vilket innebär att de låter leken ligga och drar från dess ovansida.

Det finns också olika tankar om att blanda sin lek. Vissa gör det flitigt och andra knappt alls. De sistnämnda kan efter en avslutad läggning snarare sticka in korten lite här och var i leken.

När vi blandar eller drar kort kan ytterligare kort ibland följa med eller ramla ut ur leken. Korten som är så ivriga har ofta viktiga budskap att förmedla.

Frågan

När vi ställer en fråga till korten bör den vara så tydlig som möjligt. Det betyder inte nödvändigtvis att den är specifik utan snarare att vi vet vad det är vi ber om att få svar på eller vägledning kring. En tydlig fråga lämnar inte heller utrymme för helt andra tolkningar än den vi avser. Naturligtvis vill vi också minnas frågan genom hela läggningen.

En till synes tydlig fråga som en klient en gång ställde var “älskar han mig?”. Svaret visade snart hur mångtydigt ordet ‘älskar’ kan vara. För någon som har ett väl utvecklat känsloliv kan kärlek vara en sak medan det för någon som är känslomässigt underutvecklad och kanske också traumatiserad kan betyda något helt annat. Visst älskade han henne men inte på ett sätt som hon skulle definiera som kärlek utan snarare utifrån ett behov av sällskap och mat på bordet när han kom hem.

Ett annat sätt att göra saker besvärliga för sig själv är att inte säga hur man vill ha något. Jag minns särskilt en läggning då jag ville jämföra några olika alternativ gällande yrkesinriktning. Ett av korten lovade äventyr och som den i grunden nyfikna människan jag är valde jag den vägen. Såhär i efterhand kan jag säga det att alla äventyr inte är roliga utan de kan också vara mödosamma, uppslitande och nedbrytande. Om jag hade varit mer eftertänksam i min frågeställning hade jag kanske lagt till något om att vägen framåt skulle vara trygg, stabil och inte lämna mig barskrapad. Men äventyr – det fick jag med råge.

Slutligen: ställ inte frågor som du inte vill ha svar på.

Att läsa korten

Här beskriver jag ett vanligt sätt att läsa korten som inte i första hand förlitar sig på kanalisering.

Det första att titta på i en läggning är bilderna och vilka känslor och associationer som spontant dyker upp. De kan ibland skilja sig nämnvärt från vad kortet vanligtvis anses betyda. Man kan dras till ett särskilt kort eller lägga märke till en specifik detalj som blir betydelsefull. Kom ihåg att tolka utifrån frågan. Ibland rymmer ett kort flera möjliga tolkningar och väcker flera associationer till liv. I så fall kan det vara bra att uttala dem alla och känna efter vilket av det som är relevant utifrån den specifika frågeställningen.

Först därefter är det vettigt att ta ställning till det som korten vanligtvis anses betyda. Även här spelar associationerna och känslorna som väcks stor roll. Den som ännu inte känner sina kort utan och innan kan med fördel ha instruktionsboken till hands. När vi läser texten som hör till kortet kan visst vara irrelevant för frågeställningen medan annat hoppar fram ur texten. Det kan vara så lite som en mening eller ett ord som låser upp kortets betydelse i förhållande till frågan.

Läggningar

Korten kan antingen läggas efter ett bestämt mönster med olika betydelser för var position eller fritt anpassat utifrån ens egen frågeställning. Låt mig börja med det senare.

En enkel läggning för att få vägledning i ett val är att lägga ett kort för vart alternativ. Ibland sticker då ett alternativ ut som betydligt bättre men verkar flera alternativ fortfarande vara bra kan man ställa följdfrågor. En vän brukar exempelvis i sådana lägen fråga “Vilket alternativ är karmiskt bäst för mig?”.

Ett annat sätt att närma sig en frågeställning är att känna efter hur många kort man inledningsvis ska dra för den. Det räcker ofta med ett par-tre kort för att få till en bra start. Allt eftersom frågeställningen utvecklas kan man sedan dra fler kort.

När formen inte är given på förhand upplever jag ibland att det finns större utrymme för korten att interagera med varandra genom att exempelvis flytta på sig, bilda nya kluster och öppna upp för andra frågeställningar.

● ● ●

Det finns en uppsjö strukturerade läggningar att finna och det är också fullt möjligt för den påhittige att utveckla egna. Många modifierar dessutom redan existerande läggningar för att bättre passa sitt eget syfte. Nedan följer fyra läggningar varav några finns i flera varianter.

Tre kort och ett resultat

En snabb läggning som ofta är gångbar är att lägga tre kort för själva frågeställningen eller situationen. Därefter ett kort upphöjt för resultatet. De tre korten kan exempelvis visa en tidslinje som kan uttolkas som dåtid, nutid och framtid. Eller så kan de samlat ge vägledning eller belysa olika aspekter av frågeställningen såsom mentalt, kroppsligt och andligt. Det sista kortet kan antingen vara en sammanfattning av eller ett resultat av de tre första korten.

straight

Kort 1-3: själva frågeställningen
Kort 4: resultatet

Rosen

Rosen är en förhållandevis enkel men likväl kraftfull läggning som också är snabb. Den passar för förhållandevis korta samtal och består av fem kort som placeras rot, stam, törn, blad/knopp och blomma. Roten står för det som varit, det som ligger bakom eller som situationen är sprungen ur. Stammen är det som är eller den nuvarande situationen. Törnen är en varning eller något att se upp för. Bladet är något som kan hjälpa oss, ge näring åt situationen eller en aspekt som kan få situationen att blomma ut. Bladet kan även kallas knoppen och vara det som får situationen att blomma eller visa resultatet i vardande. Och blomman är resultatet, följden av de tidigare korten.

rose

Kort 1: roten
Kort 2: stammen
Kort 3: törnen
Kort 4: bladet/knoppen
Kort 5: blomman

Keltiskt kors

Det keltiska korset är en större och mer komplex läggning som passar bra för att få insikt i livet som det ter sig just nu. Den passar exempelvis bra för coachande samtal. Läggningen består av tio kort som visar situationen, vad som påverkar den medvetet och omedvetet, vad som kommer före och efter. Ibland känns det som att position sex ännu inte skymtar slutet på processen. Jag kan då dra ytterligare ett kort för att kika ännu lite längre fram.

Beroende på situationen kan position sju och åtta antingen användas för att beskriva vad som händer på det materiella och andliga planet eller för att se influenser externt och internt. Position nio beskriver något som kan uppfattas som ett hinder medan position tio antingen kan visa på en lösning till hindret eller sammanfatta läggningen.

celtic cross

Kort 1: situationen, det som är
Kort 2: en aspekt av situationen
Kort 3: det omedvetna
Kort 4: det medvetna
Kort 5: det som kom före
Kort 6: det som kommer efter
Kort 7: det fysiska/externa influenser
Kort 8: det andliga/interna influenser
Kort 9: ett problem, en utmaning/rädslor och förhoppningar
Kort 10: en lösning/slutresultat

Årsläggning

Varje nyår gör jag en läggning för det kommande året vilket jag sedan skriver in i min kalender. En trevlig form att lägga är runt som en klocka, det vill säga januari på klockan ett, februari på klockan två och så vidare till december på klockan 12. I mitten lägger jag sedan två eller tre kort som får sammanfatta, ge vägledning eller inspiration inför året som kommer.

När jag först började med sådana läggningar var jag mycket ambitiös med sidokort för att kika in i diverse processer och relationer under året. Jag upplevde att det ibland blev lite väl spretigt men i vissa lägen kan det vara befogat.

year

Kort 1-12: januari-december
Kort 13-15: inspiration för året/att tänka på/året i sin helhet

Att läsa i naturen

I vardagsrummet stod ett långt bord fyllt med ädelstenar av alla de slag. Många hundra eller kanske rent av ett tusental, skulle jag gissa.
– Tänk på din nuvarande situation, ta sju stenar och lägg dem här.
När jag gjort det bad han mig tänka på vad som skulle komma framöver och plocka ytterligare sju stenar. Sen läste han situationen och mig och vävde in berättelser om de specifika stenarna jag valt. Jag minns särskilt en kula som han berättade att han hade hittat i en skog i Norge och att jag likt kulan behövde förhålla mig rörlig till det som hände. Inte låsa mig, plantera fötterna och försöka stå fast.

● ● ●

Tarotkort är förhållandevis enkla att spå i. Man har sin instruktionsbok, lär sig symboliken och förlitar sig på sin associationsförmåga. Den som är duktig på att läsa och ta emot budskap kan emellertid plocka upp dem från många håll. Det är bara att ställa frågan, be om budskap, koppla in och se sig omkring. Då blir det fullt möjligt att läsa i stenar, moln, trädens bark eller djurens förehavanden.

Att skåda i en sten

För att beskriva den här tekniken använder jag en sten men det behöver inte vara just en sten utan kan vara något annat du hittar i naturen som tilltalar dig. Tekniken är densamma och förlitar sig dels på din förmåga att associera och dels på din förmåga att förnimma budskap.

• Hitta en sten som tilltalar dig. När du börjar är det i regel lättare med en sten som har karaktär såsom gropigheter, mönster och mossa.

• Håll stenen i dina händer, slut ögonen och försätt dig i ett meditativt tillstånd. Ställ din fråga och be om att få finna svar till den.

• Öppna sedan ögonen och studera stenen. Leta efter bilder, mönster eller liknande som kan ge dig vägledning i frågan du ställt. Precis som med tarot kan det vara till hjälp att prata högt för att sedan sålla bland associationerna. Var också vaksam på bilder och budskap som till synes kommer utifrån. Detta går att göra själv eller tillsammans med en vän.

• När du är färdig med läsningen, tacka stenen och lägg tillbaka den.

Den som förstår tekniken kan på liknande sätt läsa i molnen, en barkbit, eld eller i en porlande bäck.

Att be om tecken

Ett annat sätt att ta sina omgivningar till hjälp är att ställa sin fråga inför en promenad eller liknande.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd, ställ din fråga och be om att få svar på den under promenaden.

• Gå sedan promenaden utan distraktioner såsom mobiltelefon. Var medvetet närvarande och öppen för budskap men tvinga inte fram dem utan låt dem komma till dig. Du kommer att känna igen dem när de kommer. Fortsätt vara öppen och medveten under hela promenaden då det kan tänkas komma mer information på vägen.

• När du är klar, tacka för svaren du fått och bestäm dig för vad du ska göra härnäst.

Renandetekniker

Innan vi börjar arbeta är det oftast klokt att rena först. När vi renar så städar vi undan åtminstone en del av det som annars kan komma i vägen för arbetet vi vill utföra. Det kan exempelvis vara att plocka bort kvardröjande avtryck, lätta upp stagnerad energi eller göra plats åt det vi vill åstadkomma.

Den fysiska rengöringen

Innan man renar med mer esoteriska metoder bör man rena fysiskt. Det andliga och materiella går in i vartannat vilket innebär att fysisk smuts och oordning gör att annat också fastnar.

När det gäller en person kan det vara att duscha och byta till rena kläder medan en plats kan behöva rensas upp och städas. När den grova smutsen är borta har energin redan lättat vilket ger andra reningstekniker förutsättningar att få avsedd effekt.

Några vanliga verktyg för rening

De fyra elementen. Eld, jord, luft och vatten har alla sina egna egenskaper som är gynnsamma för att rena. Elden transformerar, jorden absorberar, luften vädrar ut och vattnet tvättar bort. Vilket element som är mest passande beror på ändamålet. Vill jag frigöra mig från ett fysiskt föremål kan en eldceremoni vara passande medan jag hellre vänder mig till Moder Jords förmåga att absorbera om jag exempelvis spyr upp gamla känslomässiga blockeringar.

Rök. Med rök från örter, särskilda träslag och liknande renar vi lättare energier från exempelvis en plats eller person. På engelska kallas det för smudging och utförs i vissa sammanhang snarare symboliskt. Röken är en kraftfull allierad som kan lätta på mycket men den har också sina begränsningar. Den är utmärkt för att exempelvis rena ett hem efter en grundlig städning, rena någons energikropp före och efter healing eller lätta på avtrycket efter en ande som hjälpts vidare. Röken är däremot inte ett verktyg för att avlägsna spöken, parasiterande energier eller blockeringar.

Salvia, lavendel och gråbo är alla exempel på växtlighet som används för ändamålet. Odla i första hand själv eller samla sådant som växer nära dig för att skapa din egen rökelseblandning. Ett träslag som blivit alltmer populärt att använda i andliga kretsar är Palo Santo. Det bör i min mening undvikas eftersom västerlänningars konsumtionshets numer hotar trädets överlevnad.

När man arbetar med örter binds de gärna i ett hanterbart knippe med snöre som löper om hela knippet. Det är också vanligt med blandningar som eldas i ett rökelsekärl. Jag föredrar knippen eller pinnar eftersom det är lätt att röra sig runt med dem. Jag har då också ett kärl för att samla aska och ställa ner knippet eller pinnen i. Ett annat vanligt tillbehör då man arbetar med röken är en fjäder eller vinge för att vifta och styra röken dit man vill ha den.

När vi arbetar med rök inomhus kan det vara en god idé att tillfälligt koppla ur brandvarnarna eftersom det kan bli ganska rökigt.

Salt. För rening av verktyg och liknande är salt ypperligt eftersom det dels effektivt extraherar smutsen de samlat på sig och dels är enkelt och billigt att arbeta med. Salt kan användas till mycket annat också, exempelvis som barriär för energier som man vill hålla borta. Bäst upplever jag att obehandlat havssalt är. Jag undviker så kallat himalayasalt eftersom det utvinns genom gruvdrift och fraktas långt.

Att rena föremål

Våra verktyg och andra föremål samlar med tiden på sig smuts och annan energi som förtar deras kraft. Därför är det bra att med jämna mellanrum rena och ladda dem. Det är också bra att göra det till en vana att rena nya föremål innan vi låter dem ta plats bland våra andra så att vi inte drar in andras smuts. 

Vilken metod vi använder för att rena något behöver anpassas efter föremålet så att det inte tar skada. Använd sunt förnuft och känn efter vad den specifika saken behöver.

Att rena med salt och ladda med sol/månsken

Salt var mitt första och är alltjämt mitt huvudsakliga verktyg för rening. Här följer ett exempel på hur man kan rena och ladda ädelstenar: 

• Täck med havssalt och låt stå över natten (extraherar smuts).

• Skölj av dem (rening).

• Låta dem laddas av fullmånen (laddning).

• Låta dem laddas av solen (laddning).

• Tillåter vädret sedan det så får de gärna också ligga i regnet (rening och laddning).

Punkt tre och fyra, att låta ädelstenarna laddas av fullmånen och solen, upplever jag kan byta plats med varandra beroende på hur dagarna och vädret ter sig.

Den som bor nära havet kan på ett snarlikt sätt rena stenar genom att lägga dem i en tygpåse eller liknande och lägga dem i havet över natten. Bäst är i så fall någonstans där vattnet är i rörelse men se till att förankra ordentligt så att stenarna inte försvinner.

Att bibehålla kraften

Även om det är enkelt att rena med salt så tar det tid att göra. Ett sätt att bibehålla verktygens kraft mellan tillfällena kan exempelvis vara att rena dem med rök eller vatten före och efter varje gång man använder dem. Det kan göras genom att föra föremålet genom röken och be röken rena det eller genom att tvätta eller skölja av föremålet med samma intention.

Att ta naturen till hjälp

Naturen kan vara till ypperlig hjälp för att rena och då särskilt jorden som absorberar och balanserar, och vattnet som sköljer rent. Finn eller skapa gärna en egen ceremoniplats där Moder Jord utför arbetet tillsammans med dig. Det kan exempelvis vara vid en porlande bäck eller i den lösa jorden vid foten av ett kraftfullt träd.

Att rena sig själv

Det är gott att göra det till en vana att rena sig inför och ibland också under och efter en ritual eller liknande. När vi går in i att göra ett specifikt arbete vill vi inte ha annan smuts som stör det så ju mer vi gör oss av med på förhand, ju mindre behöver vi störas av det under tiden.

Reningsritual med rök

Röken är ett av de verktyg jag oftast använder för att rena mig inför en ceremoni och jag gör det då nästan först av allt. Jag upplever inte att ordningen som jag applicerar röken spelar någon roll men när jag renar mig själv med rök brukar jag:

• Börja med att föra det glödande rykande knippet framför mig och med öppen hand vifta röken på mig själv med särskild uppmärksamhet på mina sex lägre huvudchakran, från roten till tredje ögat.

• Därefter efter bästa förmåga göra detsamma för ryggen.

• Sedan håller jag ut en arm i taget och för knippet under armen så att röken stiger uppåt. När jag når min öppna handflata stannar jag där en extra stund för att låta röken väcka mina handchakran.

• Ståendes för jag knippet på ut- och insida av ben innan jag lyfter på en fot och renar undertill och därefter gör jag samma med andra foten.

• Slutligen fokuserar jag på huvudet där jag för knippet runt huvudet medsols uppåt och avslutar med att dra allt mindre cirklar upp mot taket eller himlen. Allt som allt gör jag förmodligen 5-10 cirklar ett par-tre gånger. Utöver att rena huvudområdet tänker jag mig att rörelsen kopplar upp mig.

• Skulle jag sedan känna att något område behöver mer så applicerar jag mer just där.

Renar jag någon annan så gör jag i princip samma rutin men istället för att styra röken med min egen hand så använder jag en fjäder eller vinge.

Vattenmeditation

När jag la mig raklång på den lilla bron i skogen för att meditera var jag oförberedd på vad som skulle hända när jag slöt ögonen. Under mig porlade vattnet fram i den lilla bäcken.

Jordens yta består till 71 procent av vatten. Våra kroppar består av 50 till 75 procent vatten. Vi tänker sällan på det men vi är till stor del vatten och påverkas starkt av hur vårt inre vatten mår.

Jag blundade och porlandet under mig satte vattnet i min kropp i rörelse. Stillastående vatten blir unket och samlar på sig smuts. När mitt vattensystem nu aktiverades så starkt frigjordes smutsen och sköljdes bort med bäcken. Jag låg där och porlade, kluckade, andades och skrattade tills jag var genomsköljd och mitt vatten åter var i balans med bäcken och naturen.

En renande väg hem genom skogen

Vägen hem till honom gick genom en skog.
– När jag kör här brukar jag föreställa mig att trädens grenar borstar bort all smuts jag samlat på mig under dagen, berättade han.
Jag provade själv. I tystnad betraktade jag grenarna medan vi i maklig takt snirklade oss fram på grusvägen och föreställde mig hur de varsamt snuddade vid mig och borstade bort jäkt och damm. Väl hemma hos honom kände jag mig både lättare och lugnare.

Att släppa till Moder Jord

Detta är en reningsteknik som i de flesta fall passar sig under en ceremoni eller som en fristående ritual. Moder Jord har en otrolig förmåga att absorbera och transformera. När vi i arbetet med oss själva finner något som vi verkligen behöver och vill bli av med kan vi därför tryggt släppa det till henne och veta att det tas emot och bort. Såhär kan det göras:

• Lägg dig platt på marken med ansiktet i gräset, jorden eller vart du nu befinner dig. Armar och ben något ut från kroppen i en ställning som känns vettig i sammanhanget. Övningen blir generellt kraftfullare ju mer direktkontakt man har med marken så är vädret och sammanhanget sådant att det känns bra så går det bra att göra naken eller delvis avklädd.

• Säg med tydlig röst vad det är du vill bli av med och be Moder Jord ta emot det. Prata rakt ner i marken och upprepa det tills orden vänder. Det kan ta tid. Låt det.

Med “orden vänder” menar jag: när jag släpper fram och ut det jag vill bli av med och låter Moder Jord ta emot och omvandla det så kommer det jag vill bli av med till en början klinga av och till slut upphöra och vända. Det skulle exempelvis kunna låta “jag vill inte finnas, jag mår så dåligt, Moder Jord, snälla, ta emot det i mig som inte vill finnas, som får mig att må dåligt” som upprepas 38 gånger och sedan vänder till “jag vill finnas, jag mår bra”.

• När det skiftet sker, vänd så du ligger på rygg och upprepa den positiva varianten så länge du orkar och känner för det. Bubblar skratt, gråt eller annat fram så låt det också ta plats. Tanka på energi från såväl Moder Jord som från sol, måne, himmel, bris eller vadhelst annat som du vill ta emot energi ifrån.

• Tacka Moder Jord för hjälpen du fått vilket du för all del kan göra redan under föregående punkt. Precis som skratt och gråt har tacksamhet också en förmåga att bubbla fram. 

Att rena en plats

Som jag började kapitlet med att påpeka bör det första steget i att rena en plats vara att rena den fysiskt, det vill säga att städa, ställa iordning och vädra den. Det ger andra reningstekniker bättre förutsättningar att ge avsedd effekt.

Att rena med rök

Ett enkelt och effektivt sätt att därefter rena platsen från kvarvarande eller stagnerade energier är med rök. Ett rum kan exempelvis renas på följande sätt:

• Rena först dig själv med röken.

• Börja därefter till höger om dörren och rör dig medsols genom rummet med det glödande örtknippet. Sprid röken rikligt omkring dig och upprepa under hela tiden högt din intention med reningen. Det kan exempelvis låta “Låt allt gammalt och ogynnsamt försvinna härifrån. Låt smuts och damm fara. Allt här ska vara gott.”. Lägg särskild vikt vid att rena i vinklar och vrår som sällan används och där energin står still.

• Runt fönster och dörrar gör du en ram med röken och fyller den sedan med mera rök och uttalar intentionen för det som ska komma in. Det kan exempelvis låta “Låt allt som kommer in här vara gott.”.

• Vädra och låt röken ta med sig den frigjorda smutsen ut.

• Tacka och avsluta.

Renar du ett helt hus så rör dig på samma sätt medsols genom huset.

Att rena med trumma, skallra och sång

Att rena ett rum med ljud görs på snarlikt sätt som med rök och kan också kombineras med röken. Vibrationerna som trumma, skallra och sång avger skakar loss och hjälper oss att ta bort gammal stagnerad energi. Arbetar du med alla tre så kan du växla mellan dem som du tycker känns bra eller först rena med trumma, därefter med skallra och slutligen fylla rummet med sång. Det kan exempelvis göras såhär:

• Rena först dig själv och dina verktyg.

• Börja till höger om dörren och rör dig medsols genom rummet med trumman. Gör sedan detsamma med skallran. Lägg särskild vikt vid platser där energin känns särskilt stagnerad, tung, fattig eller bara står still.

• Gå därefter på liknande sätt och sjung för platsen.

• Tacka och avsluta.

Att välsigna

Ett sätt att rena eller avsluta en rening av en plats är att välsigna den. Läs mer om det i kapitlet Välsignelser (s. XX).

Att rena åt andra

När vi arbetar med andra människor i ett läkande sammanhang händer det att vi behöver rena åt dem eller plockar upp smuts från dem och därför behöver rena oss själva.

Att skicka smutsen vidare

På samma sätt som man kan skicka in energi vid handpåläggning så kan man också extrahera och plocka bort det. 

Två vanliga sätt att göra det är att skicka smutsen uppåt alternativt neråt. Skickas den uppåt kan det göras genom att exempelvis som vid handpåläggning kanalisera smutsen uppåt till ljus, svampen eller liknande så att smutsen bara färdas genom en.

Skickar vi smutsen neråt är det till Moder Jord och skulle exempelvis kunna vara att borsta smutsen neråt längs benen och ner i marken. Ett annat sätt är att på samma sätt som vid kanalisering uppåt låta smutsen vandra genom oss, exempelvis från vänster hand genom hjärtat och sedan ut genom höger hand som vi lägger mot marken. Lite som en åskledare. Smutsen färdas genom oss men ska inte heller då fastna i oss.

Att kräkas eller gråta åt någon annan

Det händer att människor i en läkandeceremoni har smuts som de behöver göra sig av med men är oförmögna att själva göra det. I så fall kan vi ibland behöva kanalisera den smutsen genom oss själva och göra oss av med den åt dem.

En fysisk utrensning som är vanlig vid läkande ceremonier är att man kräks. När den jag arbetar med behöver kräkas ut något som den behöver bli av med men inte kan så blir det istället så att det sugs ut och skickas ut genom min kropp. Vanligtvis har jag då fysisk kontakt med den andra såsom vid handpåläggning. Sådana spyor bör inte slängas i toaletten utan bör ges till Moder Jord så att hon hjälper att absorbera och transformera.

På liknande sätt är det inte heller ovanligt att gråta åt någon annan. När den som egentligen behöver gråta är oförmögen att göra det händer det att jag gråter i dess ställe. Gråten skickas då genom min kropp men fastnar inte i mig utan flödar fram i form av tårar och kan åtföljas av känslor. Fysisk kontakt kan även här vara bra men jag upplever den inte som lika nödvändig som när jag kanaliserar kräk.

Rena sig från andras smuts

I andra fall hamnar andras smuts på en själv och då kan det vara viktigt att snabbt bli av med den. Det kan exempelvis vara att man sugit upp något från dem och inte haft någonstans att göra av det, att det man arbetat med att befria dem från är kladdigt och hamnat på en själv eller att det bara allmänt smittar.

Att skaka av sig

En teknik som jag använder för att bli av med andras smuts är skaktekniken som jag beskrivit i kapitlet Att skaka loss trauma (s. XX). Det kan vara lite olika vad det är som skakas ut men det är inte ett eget trauma så som det är beskrivet i kapitlet som du hittar tekniken i. Ibland kan det vara anspänningar som uppstått från läkandearbetet och ibland är det snarare en kanalisering av den andras spänningar. Vid andra tillfällen är det just smuts eller liknande som skakas loss ungefär som en hund skakar av sig vatten.

Att trumma loss smutsen

Trumma och skallra kan vara ypperliga verktyg för att rena då de med sina vibrationer skakar loss smutsen och återställer balansen.

Att ta hjälp av naturen

Naturen kan också hjälpa en att plocka bort energimässig smuts. Ett självklart sätt är att skölja av den med vatten och då helst i vatten som befinner sig i rörelse.

Moder Jord kan också hjälpa med att rena genom att absorbera och transformera. Om smutsen finns på en specifik plats såsom händerna kan det räcka med att köra ner händerna i eller gnugga dem mot jorden.


Att skydda sig

Om du tror att du behöver beskydd,
om du tror att du behöver talismaner,
amuletter, stenar och besvärjelser
för att värja dig och hålla dig trygg,
då behöver du det.

Om du vet att du alltid är beskyddad,
att inget ont någonsin kan hända dig,
att du rår på alla utmaningar
och därför inte behöver något beskydd,
då behöver du inte det.

Innesluten i ett ägg

Den här tekniken finns i många olika tappningar. Den går ut på att visualisera sig innesluten i energifält där inget yttre kan tränga sig in och stjäla ens energi och passar sig bra för just det ändamålet. Är man exempelvis högsensitiv, empatiskt lagd eller omgiven av energitjuvar kan detta vara ett sätt att skydda sig. Det kan dock vara något av en quick fix och bör i så fall följas av ett utforskande av hur man mer långsiktigt kommer tillrätta med sin situation. Tekniken är denna:

• När du känner dig angripen eller i risk att bli det, försätt dig i ett semi-meditativt tillstånd.

• Föreställ dig att ett skimrande genomskinligt rosa ägg omsluter dig. Där inne är du skyddad.

• Kom tillbaka från ditt semi-meditativa tillstånd men behåll ägget runt dig. Var fortsatt medveten om att du är skyddad.

• När du känner att du inte längre behöver beskyddet som ägget gett dig, tacka och låt det upplösas.

För vissa är det inte ett ägg utan kanske istället en tub eller boll. Andra föreställer sig vitt eller lila ljus. Hitta din egen tolkning av energifältet som omsluter och skyddar dig och hur det sedan upplöses.

Om du ofta befinner dig i situationer där du behöver använda den här tekniken kan det vara på sin plats att fråga om det finns annat du behöver förändra.

● ● ●

Hjärtmeditationen som beskrivs i kapitlet om riktad meditation kan användas på ett snarlikt sätt. Istället för att enbart omslutas föreställer vi oss där ljus som omsluter, skiner genom och utgår ifrån/är oss. Det är en snabb och mycket effektiv teknik som dessutom har ett mantra som är lätt att minnas kopplat till sig.

Ljus omger mig.
Ljus skiner genom mig.
Jag är ljuset.

Det ljuset kan användas för att hålla såväl inre som yttre negativitet på avstånd samt rena oss.

Kalla in beskydd

Ett kraftfullt sätt att försäkra sig om beskydd är att vända sig till skyddsänglar, guider, ärkeänglar, andedjur eller liknande bundsförvanter man har som vakar över en. Att kalla in beskydd är inte svårare än att kalla på energin vi riktar oss till och säga vad det är vi vill ha. Men ha i åtanke att det inte är självklart att de alla är likvärdigt bra på att skydda oss så vänd dig till den eller de som du vet kan det.

Ibland kan det kännas tryggt att formulera några rader, utveckla en ceremoni för ändamålet eller knyta ett sådant beskydd till ett föremål såsom ett smycke. En enkel ceremoni skulle exempelvis kunna se ut såhär:

• Rena dig själv och platsen med salvia eller liknande och tänd ett ljus.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Kalla på energin du vill ha vid din sida med några väl valda ord såsom ”Ärkeängel Mikael, hör mig. Var här med mig och håll mig trygg. Släpp bara fram det som vill mig gott och håll sådant som inte vill det på avstånd.”. Upprepa till dess att du känner dig uppfylld av vissheten att den eller de som du bjudit in svarat an på din vädjan. Tacka därefter för beskyddet du får.

• Om du någon gång känner dig otrygg eller att du behöver stöd, kalla då åter på den du bjudit in att hjälpa dig.

• När du känner att du inte längre behöver det extra beskyddet, tacka för hjälpen du fått och släck ljuset. 

Ett helgat rum

Att öppna ett helgat rum är i huvuddragen detsamma som jag beskrivit ovan, bara lite mer. I många traditioner finns det något liknande detta där den som leder en ceremoni eller annat öppnar ett tryggt rum för det som ska ske. Den som leder sätter intentionen för sammanhanget, kallar in sina hjälpare och ber om att få den hjälp den behöver för att alla i rummet ska vara säkra till dess att arbetet är klart.

Om flera personer befinner sig i rummet som öppnas är det inte ovanligt att deltagarna vid öppnandet också får bidra med sina hjälpare och intentioner. Ibland förstärks detta med offergåvor.

Ett helgat rum kan man alltså öppna såväl för sig själv eller tillsammans med andra. Det är också möjligt att ta med sig ett helgat rum exempelvis om man arbetar under vandring. Det helgade rummet är inte en fysisk plats utan snarare en bubbla som omger oss.

Ett öppnande av ett helgat rum tillsammans med andra på vandring skulle exempelvis kunna se ut såhär:

• Du som leder tänder ett ljus och renar dig själv och platsen med salvia eller liknande. Därefter renar du deltagarna på samma sätt.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Kalla på energierna du vill ha vid din sida med några väl valda ord såsom ”Ärkeängel Mikael, hör oss. Var här med oss och håll oss trygga. På vår vandring vill vi välkomna de väsen som vill oss gott att hjälpa och stötta oss. Håll sådant som inte vill oss gott på avstånd Mikael.”. Upprepa till dess att du känner dig uppfylld av vissheten att den eller de som du bjudit in svarat an på din vädjan. Tacka därefter för beskyddet ni får.

• Om du eller någon annan känner sig otrygg eller i behov av stöd, kalla då åter på den eller de som ni bjudit in att hjälpa er.

• När det helgade rummet inte längre behövs så kan du stänga det genom att tacka för stödet och förklara rummet stängt.

Skyddsamuletter

Känner du behov av att under en period kontinuerligt skydda dig så kan en skyddsamulett vara en bra lösning. Sådana kommer i många tappningar och bärs helst så nära kroppen som möjligt exempelvis som halsband. Om du upplever att du är under attack eller behöver extra skydd så bör du rena den ofta och gärna också komplettera med andra tekniker för att värja dig.

Skydda ditt hem

Mina föräldrar var inte skrockfulla men likväl hängde det hemma hos oss stenar med naturliga hål vid fönster och dörrar. Det är en gammal sedvänja för att hålla de dödas andar borta men stenar med naturliga hål har också använts för att hålla mardrömmar borta, skydda sjömän och skepp, för läkande och även för fertilitet.

Tanken med en sådan sten vid dörrar och fönster är att den agerar som en barriär. När jag hittar en sådan sten hänger jag upp den vid en dörr eller ett fönster men det är snarare ett uttryck för något jag burit med mig från min barndom än resultatet av övertygande upplevelser av att det fungerar. Å andra sidan har jag sällan bekymmer med andra andar än de jag själv bjudit in så kanske att det ändå fungerar. Andra exempel på barriärer är salt och uppmaningar om att ont inte får passera skrivet på dörr- och fönsterkarmar.

Om du upplever ett behov av sådana barriärer i ditt hem eller någon annanstans kan du göra såhär:

• Rena dig själv, kalla in beskydd och be om hjälp att rena hemmet och sätta barriärer på plats.

• Rena därefter ditt hem grundligt, först med en fysisk rensning och därefter med rök, trummande och sång.

• Sätt därefter barriärer på plats. Det kan exempelvis vara att hänga upp stenar, skriva på karmar eller strö ut salt vid fönster och dörrar.

• Tacka för beskyddet och hjälpen du fått och avsluta.

Det kan också vara lämpligt att välsigna platsen eller att tillföra glädje i hemmet exempelvis med dans, sång, en ny växt eller annat som piggar upp och gör dig glad.

Bön

En bön är ett samtal som riktas till någonting högre där vanliga inslag är att be om hjälp, förlåtelse eller tacka för den hjälp man fått. Vart man vänder sig beror helt på vad man själv tror på. Det är exempelvis vanligt att be till Moder Jord, Alltet, Gud, Isak eller jungfru Maria. Har man alternativ bör man vända sin bön till den som man tror kan vara bäst behjälplig men är man rådvill inför att ens be är det inte alltid viktigt att vara så specifik. I så fall kan det räcka att rikta sin vädjan eller sitt tack till det som vill en gott.

Hur man rent praktiskt går tillväga

Det finns egentligen inga regler för hur bön ska gå till även om en del har mycket tydliga föreställningar om det. Be kan man göra stående, på knä, påklädd, naken, själv, tillsammans med andra, på en helig plats, i ett köpcentrum, på väg till skolan eller innan läggdags. Det är ett samtal riktat till något högre och de fysiska omständigheterna runt omkring spelar mindre roll.

Om det är en bön som vi ber återkommande finns det däremot sådant vi kan göra för att ge den än mer kraft.

• Avsätt en specifik tid och plats för bönen. Den tiden och platsen genomsyras efter hand av vår bön vilket stärker såväl bönen som din beslutsamhet att be.

• Hitta en böneställning som passar just dig och den bön du ber. Den optimala ställningen är en där vi obehindrat kan be bönen och samtidigt har förutsättningar för en god kontakt med det vi vill samtala med. Några vanliga ställningar är stående på knä, sittande på knä med benen ihop och sittande på stol. Händerna hålls gärna ihop, antingen genom att lägga handflatorna mot varandra framför bröstet eller genom att knäppa händerna men det går också bra att exempelvis lägga händerna på benen med handflatorna uppåt eller sträcka armarna uppåt.

• Överväg hjälpmedel såsom radband eller bönepall.

• Överväg att be bönen som en andlig utmaning.

Egna böner

Att tala fritt. Då bönen är ett samtal är det inte nödvändigt att hålla sig till ett manus för sin bön utan det går lika bra att be rakt från hjärtat med orden som kommer till en i stunden.

Att författa en egen bön. Många av de böner vi hör är dock författade av någon som velat förmedla något specifikt. Fördelen med att använda en bön som någon annan författat är att den förmodligen bes av många människor och därför får kraft genom de många som säger samma ord. Nackdelen är att den kan vara opersonlig eller rent av ligga fel i munnen. En egen bön klädd i ens egna ord förmedlar i många fall bättre det man vill ha fram. Därför kan det ofta vara bättre att författa sin egen bön.

Sinnesrobönen

Sinnesrobönen är en enkel och mycket kraftfull bön som i sin förkortade form är särskilt populär eftersom den används av tolvstegsrörelsen. Originalet tillskrivs vanligtvis den amerikanske prästen Reinhold Niebuhr och härstammar från 1930-talet men innehållets tongångar återfinns i texter världen över och från olika tider. Den förkortade versionen lyder:

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

Bön till Maria knutlöserskan

En aspekt av jungfru Maria är modern som hjälper oss att lösa upp knutarna i våra liv. Den här bönen är kraftfull när vi söker hennes hjälp att lösa bekymren som plågar oss. Jag har inte lyckats hitta författaren till nedanstående version. Vid översättningen har jag ändrat ordet ‘synd’ till ‘missbruk’ eftersom jag inte tror på synd.

Maria, kärlekens moder, jag ser till dig.
Ta bandet som är mitt liv i dina händer
och se härvan av knutar som håller mig bunden
till missbruk, bekymmer och hopplöshet.

Jag ber dig Moder, med din förbön
och flinka fingrar av kärlek och nåd,
lös upp knutarna i mitt hjärta och i mitt liv.
Frigör mig så att jag kan älska som Kristus älskar.
Maria, du som löser knutarna, be för oss.

Efter bönen till Maria knutlöserskan kan man med fördel lägga till stycken där man direkt adresserar de knutar man vill ha hjälp att lösa upp.

Välsignelser

Med en välsignelse kallar vi från en yttre kraft in lycka och välgång för en person, plats, händelse eller ett sammanhang. Ordet härstammar från ‘väl’ synonymt med gott eller bra och latinets ‘signare’ som betyder märka eller teckna.

• Försätt dig i ett semi-meditativt tillstånd.

• Håll upp höger hand och koppla samman kronchakra, hjärtchakra och chakrat i högra handen.

• Be den kraft du vill kanalisera att bringa lycka, framgång och kärlek till den eller det du vill välsigna. Anpassa det du ber om till situationen.

• Energi kommer nu att flöda ner genom kronchakrat, genom hjärtat och ut genom handen till den eller det som du vill välsigna.

• Var vaksam på förnimmelser i handen. Under tiden som energin kanaliseras så känns det i handen. När välsignelsen är klar upphör förnimmelsen.

• Tacka för att du fått förmedla välsignelsen.

Om personen du välsignar befinner sig i rummet och aktivt tar emot välsignelsen bör du vända dig mot denna och den kan med fördel också försätta sig i ett semi-meditativt tillstånd. Det går bra att skicka välsignelse även om den du välsignar inte befinner sig på samma plats eller ens känner till att du gör det.

Om du välsignar en plats, händelse eller ett sammanhang är det lämpligt att på ett liknande sätt vända dig mot det du vill välsigna. Du kan på samma sätt som med en människa välsigna på avstånd och utan att någon annan vet om att du gör det.

Som med det mesta blir välsignelsen ofta starkare om du talar orden högt men det går också bra att välsigna tyst om tillfället kräver det.

Välsigna maten

När vi välsignar maten och drycken kallar vi in gott i det vi stoppar i oss. Det gör oss dessutom mer närvarande med maten vilket sägs förbättra vårt näringsupptag. Läs mer om att äta medvetet närvarande och vara tacksam (s. XX) för exempel på hur vi kan äta medvetet närvarande.

Ett allt mer spritt sätt att ge exempelvis vatten en välgörande energi är att sätta en lapp på flaskan med ord som ‘kärlek’, ‘harmoni’ eller liknande. På så vis programmeras vattnet att göra gott. Jag vet inte om det rent definitionsmässigt skulle kallas en välsignelse men det är åtminstone snarlikt.

Vad är en ritual eller ceremoni?

En ritual är en handling med symbolisk betydelse, i detta fall andlig eller förknippat med personlig utveckling. Ordet ceremoni betyder för mig i många fall samma sak men skulle jag ändå göra en distinktion mellan dem skulle det vara att ceremonin är något mer uppstyrd, mer omfattande och oftare inbegriper andra.

En ritual eller ceremoni för en själv skulle exempelvis kunna vara att bjuda in det nya genom att bränna upp det gamla, att skriva med intentionen att integrera sig själv eller att helga ett kraftsmycke. Tillsammans med andra skulle det exempelvis kunna vara att välsigna maten, hålla en namngivningsceremoni för ett barn eller att i grupp göra en djupdykning i sina trauman och brister med hjälp av enteogener.

Den verkliga ceremonin

Den verkliga ceremonin börjar där den formella slutar.
Linda Hogan

Medan den planerade ritualen eller ceremonin lätt upplevs ha en tydlig början och slut så upplever jag att den pågår så länge vi arbetar med de insikter och utmaningar som den gett oss. Så länge vi arbetar med dem befinner vi oss fortfarande i processen. I det perspektivet blir det som vi vanligtvis tänker på som akten faktiskt bara förspelet och den verkliga ceremonin är när vi omsätter det vi fått till oss i vårt dagliga liv.

Allt kan göras till ceremoni

När vi medvetandegör oss om våra handlingar och vilken symbolisk betydelse de kan ha kan i princip allt göras till ceremoni. Att tömma återvinningen samtidigt som jag lyssnar på en pod och ropar till barnen att skynda sig är knappast ceremoni eftersom jag varken är medvetet närvarande eller fäster någon symbolisk betydelse vid handlingen. Stannar jag däremot upp och tackar det jag sorterat för det goda det fört in i mitt liv och skickar med en önskan om att det ska fortsätta skänka glädje när det återvinns så har även en banal handling som att slänga skräp blivit en meningsfull ceremoni.