Bön

En bön är ett samtal som riktas till någonting högre där vanliga inslag är att be om hjälp, förlåtelse eller tacka för den hjälp man fått. Vart man vänder sig beror helt på vad man själv tror på. Det är exempelvis vanligt att be till Moder Jord, Alltet, Gud, Isak eller jungfru Maria. Har man alternativ bör man vända sin bön till den som man tror kan vara bäst behjälplig men är man rådvill inför att ens be är det inte alltid viktigt att vara så specifik. I så fall kan det räcka att rikta sin vädjan eller sitt tack till det som vill en gott.

Hur man rent praktiskt går tillväga

Det finns egentligen inga regler för hur bön ska gå till även om en del har mycket tydliga föreställningar om det. Be kan man göra stående, på knä, påklädd, naken, själv, tillsammans med andra, på en helig plats, i ett köpcentrum, på väg till skolan eller innan läggdags. Det är ett samtal riktat till något högre och de fysiska omständigheterna runt omkring spelar mindre roll.

Om det är en bön som vi ber återkommande finns det däremot sådant vi kan göra för att ge den än mer kraft.

• Avsätt en specifik tid och plats för bönen. Den tiden och platsen genomsyras efter hand av vår bön vilket stärker såväl bönen som din beslutsamhet att be.

• Hitta en böneställning som passar just dig och den bön du ber. Den optimala ställningen är en där vi obehindrat kan be bönen och samtidigt har förutsättningar för en god kontakt med det vi vill samtala med. Några vanliga ställningar är stående på knä, sittande på knä med benen ihop och sittande på stol. Händerna hålls gärna ihop, antingen genom att lägga handflatorna mot varandra framför bröstet eller genom att knäppa händerna men det går också bra att exempelvis lägga händerna på benen med handflatorna uppåt eller sträcka armarna uppåt.

• Överväg hjälpmedel såsom radband eller bönepall.

• Överväg att be bönen som en andlig utmaning.

Egna böner

Att tala fritt. Då bönen är ett samtal är det inte nödvändigt att hålla sig till ett manus för sin bön utan det går lika bra att be rakt från hjärtat med orden som kommer till en i stunden.

Att författa en egen bön. Många av de böner vi hör är dock författade av någon som velat förmedla något specifikt. Fördelen med att använda en bön som någon annan författat är att den förmodligen bes av många människor och därför får kraft genom de många som säger samma ord. Nackdelen är att den kan vara opersonlig eller rent av ligga fel i munnen. En egen bön klädd i ens egna ord förmedlar i många fall bättre det man vill ha fram. Därför kan det ofta vara bättre att författa sin egen bön.

Sinnesrobönen

Sinnesrobönen är en enkel och mycket kraftfull bön som i sin förkortade form är särskilt populär eftersom den används av tolvstegsrörelsen. Originalet tillskrivs vanligtvis den amerikanske prästen Reinhold Niebuhr och härstammar från 1930-talet men innehållets tongångar återfinns i texter världen över och från olika tider. Den förkortade versionen lyder:

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

Bön till Maria knutlöserskan

En aspekt av jungfru Maria är modern som hjälper oss att lösa upp knutarna i våra liv. Den här bönen är kraftfull när vi söker hennes hjälp att lösa bekymren som plågar oss. Jag har inte lyckats hitta författaren till nedanstående version. Vid översättningen har jag ändrat ordet ‘synd’ till ‘missbruk’ eftersom jag inte tror på synd.

Maria, kärlekens moder, jag ser till dig.
Ta bandet som är mitt liv i dina händer
och se härvan av knutar som håller mig bunden
till missbruk, bekymmer och hopplöshet.

Jag ber dig Moder, med din förbön
och flinka fingrar av kärlek och nåd,
lös upp knutarna i mitt hjärta och i mitt liv.
Frigör mig så att jag kan älska som Kristus älskar.
Maria, du som löser knutarna, be för oss.

Efter bönen till Maria knutlöserskan kan man med fördel lägga till stycken där man direkt adresserar de knutar man vill ha hjälp att lösa upp.