MEDITATION OCH
MEDVETEN NÄRVARO

8. meditation web

Meditation

– Hur är det med din son? Är han fortfarande arbetslös?
– Sist jag hörde hade han börjat med meditation.
– Jaha, vad är det då?
– Jag vet inte riktigt, men det är ju bättre än att han sitter och gör ingenting.

Vad är meditation?

Ursprungligen kom ordet meditation från latinet via franskan och betydde då att kontemplera, begrunda, reflektera och fundera över. I latinet användes det mer aktivt att betyda studera, öva eller planera. Med senare österländska och nyandliga influenser har det i högre utsträckning kommit att handla om att stilla sinnet och finna inre frid.

Eftersom ordet meditation används i många olika sammanhang kan innebörden skilja sig väsentligt åt. Det används idag för att exempelvis beskriva tekniker för att uppnå inre tystnad, avslappning, introspektion, visualisering, kontemplation, bön och kommunikation med något högre eller inre.

Meditation eller meditativt tillstånd

Jag skiljer på meditation och meditativt tillstånd.

Meditation. Med meditation stillar vi sinnet och kan på sikt uppnå en inre tystnad. Inget annat eftersträvas även om listan på andra effekter kan göras lång.

Meditativt tillstånd. När vi mediterar så kan vi uppnå ett meditativt tillstånd där vi har lyckats stilla eller stänga av det mentala tjatter som annars pågår inom oss. Vi kan sedan använda det tillståndet för att göra andra saker, såsom att:
• tänka klarare kring något, planera
• visualisera
• kommunicera med oss själva, något högre eller andevärlden
• arbeta terapeutiskt
• öka vår mottaglighet/känslighet

Medvetenhet och fokus

Du bör meditera 20 minuter om dagen.
Förutom om du är för upptagen.
Då bör du meditera i en timme.

Buddistiskt talesätt

För den som har alldeles för mycket att göra kan det kännas slösaktigt att lägga en timme på att meditera. Men ingen tid är egentligen bättre än just då. Det meditativa tillståndet kännetecknas av en hög grad av medvetenhet och klarhet samt färre mentala distraktioner vilket gör det ypperligt för uppgifter som kräver närvaro och fokus. Virrvarret i hjärnan reds ut och arbetet går sedan mycket smidigare.

Det undermedvetna och andra verkligheter

Jag småpratade med en tjej när en annan person kom fram och frågade om vi visste något om meditation.
– Ja, svarade vi i mun på varandra, varpå personen undrade vad vi kunde berätta.
Jag märkte att tjejen hade något att säga om saken och är nyfiken på andras upplevelser så jag lyssnade.

– Det är jättefarligt! Du kan hamna i en psykos. Man går in i andra medvetandetillstånd och många hittar aldrig ut igen. Man öppnar upp för allt ont man någonsin utsatts för och det är, som du förstår, svårt för någon som översköljs av alla dessa begravda trauman att inte hamna i en psykos. Så lita på mig, håll dig borta från meditation. Det är verkligen ingenting för vanliga människor att prova. Det är något som bara några få kan hantera, sa hon.

● ● ●

Det finns en utbredd rädsla i samhället för att få tillgång till det undermedvetna. Tanken är att vi under livets gång stoppat undan så mycket skräp att minsta skymt riskerar att leda till psykos och att vi därför helt borde undvika det undermedvetna. Den som vet med sig att den har bagage undanstoppat som den under inga omständigheter vill komma i kontakt med bör kanske inte ägna sig åt meditation. När vi mediterar finns det nämligen en möjlighet att vi blir medvetna om sådant som vi försökt förtränga.

Personligen tycker jag emellertid inte att det undermedvetna ska undvikas. Den som har stoppat undan jobbigheter behöver framförallt öppna upp och vädra ut. När vi gör oss kvitt vårt bagage läker vi och kommer vidare i livet. Att undvika det undermedvetna är att undvika läkning och det vi fortsätter att vara omedvetna om styr oss.

Många hyser liknande rädslor inför andra medvetandetillstånd. De är exempelvis rädda att förlora kontrollen eller få kontakt med andar. Den som är rädd bör inte meditera förrän den tagit itu med rädslorna eller skaffat sig strategier för att känna sig trygg.

När vi mediterar vill vi stilla sinnet för att kunna vara mer närvarande vilket mycket riktigt är ett annat medvetandetillstånd än vad många är vana vid. Där kommer emellertid rädslan för att förlora kontrollen på skam eftersom kontrollen ju faktiskt ökar.

Det människor faktiskt är rädda för är att förlora kontrollen inför negativa medvetandetillstånd. Den risken finns i princip enbart när vi vägrar ta itu med det som kommer upp. När vi är rädda och försöker fly från det som vi tycker är obehagligt kan vi, om vi är oförsiktiga, hamna i negativa tankebanor som är svåra att bryta. Det bästa sättet att hantera obehagligheter är att undersöka och göra upp med dem och den som inte är beredd att göra det skulle jag inte rekommendera att meditera.

Att få kontakt med andevärlden är vanligtvis lättare i ett meditativt tillstånd. Den som är rädd för andekontakter kan därför ha anledning att inte meditera. Oönskade kontakter är dock förhållandevis ovanliga.

När det är nog

Meditation är medicin, inte ett praktiserande.
När dörren är öppen – sluta ringa på klockan.
Alan Watts

Många tänker att meditation ska göras till daglig övning. Medan det kan finnas anledning att meditera regelbundet under en längre tid så är det ingalunda så att daglig meditation bör vara en självklar strävan. Hur länge och på vilket sätt man väljer att meditera ska anpassas till ändamålet.

Bön

En bön är ett samtal som riktas till någonting högre där vanliga inslag är att be om hjälp, förlåtelse eller tacka för den hjälp man fått. Vart man vänder sig beror helt på vad man själv tror på. Det är exempelvis vanligt att be till Moder Jord, Alltet, Gud, Isak eller jungfru Maria. Har man alternativ bör man vända sin bön till den som man tror kan vara bäst behjälplig men är man rådvill inför att ens be är det inte alltid viktigt att vara så specifik. I så fall kan det räcka att rikta sin vädjan eller sitt tack till det som vill en gott.

Hur man rent praktiskt går tillväga

Det finns egentligen inga regler för hur bön ska gå till även om en del har mycket tydliga föreställningar om det. Be kan man göra stående, på knä, påklädd, naken, själv, tillsammans med andra, på en helig plats, i ett köpcentrum, på väg till skolan eller innan läggdags. Det är ett samtal riktat till något högre och de fysiska omständigheterna runt omkring spelar mindre roll.

Om det är en bön som vi ber återkommande finns det däremot sådant vi kan göra för att ge den än mer kraft.

• Avsätt en specifik tid och plats för bönen. Den tiden och platsen genomsyras efter hand av vår bön vilket stärker såväl bönen som din beslutsamhet att be.

• Hitta en böneställning som passar just dig och den bön du ber. Den optimala ställningen är en där vi obehindrat kan be bönen och samtidigt har förutsättningar för en god kontakt med det vi vill samtala med. Några vanliga ställningar är stående på knä, sittande på knä med benen ihop och sittande på stol. Händerna hålls gärna ihop, antingen genom att lägga handflatorna mot varandra framför bröstet eller genom att knäppa händerna men det går också bra att exempelvis lägga händerna på benen med handflatorna uppåt eller sträcka armarna uppåt.

• Överväg hjälpmedel såsom radband eller bönepall.

• Överväg att be bönen som en andlig utmaning.

Egna böner

Att tala fritt. Då bönen är ett samtal är det inte nödvändigt att hålla sig till ett manus för sin bön utan det går lika bra att be rakt från hjärtat med orden som kommer till en i stunden.

Att författa en egen bön. Många av de böner vi hör är dock författade av någon som velat förmedla något specifikt. Fördelen med att använda en bön som någon annan författat är att den förmodligen bes av många människor och därför får kraft genom de många som säger samma ord. Nackdelen är att den kan vara opersonlig eller rent av ligga fel i munnen. En egen bön klädd i ens egna ord förmedlar i många fall bättre det man vill ha fram. Därför kan det ofta vara bättre att författa sin egen bön.

Sinnesrobönen

Sinnesrobönen är en enkel och mycket kraftfull bön som i sin förkortade form är särskilt populär eftersom den används av tolvstegsrörelsen. Originalet tillskrivs vanligtvis den amerikanske prästen Reinhold Niebuhr och härstammar från 1930-talet men innehållets tongångar återfinns i texter världen över och från olika tider. Den förkortade versionen lyder:

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

Bön till Maria knutlöserskan

En aspekt av jungfru Maria är modern som hjälper oss att lösa upp knutarna i våra liv. Den här bönen är kraftfull när vi söker hennes hjälp att lösa bekymren som plågar oss. Jag har inte lyckats hitta författaren till nedanstående version. Vid översättningen har jag ändrat ordet ‘synd’ till ‘missbruk’ eftersom jag inte tror på synd.

Maria, kärlekens moder, jag ser till dig.
Ta bandet som är mitt liv i dina händer
och se härvan av knutar som håller mig bunden
till missbruk, bekymmer och hopplöshet.

Jag ber dig Moder, med din förbön
och flinka fingrar av kärlek och nåd,
lös upp knutarna i mitt hjärta och i mitt liv.
Frigör mig så att jag kan älska som Kristus älskar.
Maria, du som löser knutarna, be för oss.

Efter bönen till Maria knutlöserskan kan man med fördel lägga till stycken där man direkt adresserar de knutar man vill ha hjälp att lösa upp.

Välsignelser

Med en välsignelse kallar vi från en yttre kraft in lycka och välgång för en person, plats, händelse eller ett sammanhang. Ordet härstammar från ‘väl’ synonymt med gott eller bra och latinets ‘signare’ som betyder märka eller teckna.

• Försätt dig i ett semi-meditativt tillstånd.

• Håll upp höger hand och koppla samman kronchakra, hjärtchakra och chakrat i högra handen.

• Be den kraft du vill kanalisera att bringa lycka, framgång och kärlek till den eller det du vill välsigna. Anpassa det du ber om till situationen.

• Energi kommer nu att flöda ner genom kronchakrat, genom hjärtat och ut genom handen till den eller det som du vill välsigna.

• Var vaksam på förnimmelser i handen. Under tiden som energin kanaliseras så känns det i handen. När välsignelsen är klar upphör förnimmelsen.

• Tacka för att du fått förmedla välsignelsen.

Om personen du välsignar befinner sig i rummet och aktivt tar emot välsignelsen bör du vända dig mot denna och den kan med fördel också försätta sig i ett semi-meditativt tillstånd. Det går bra att skicka välsignelse även om den du välsignar inte befinner sig på samma plats eller ens känner till att du gör det.

Om du välsignar en plats, händelse eller ett sammanhang är det lämpligt att på ett liknande sätt vända dig mot det du vill välsigna. Du kan på samma sätt som med en människa välsigna på avstånd och utan att någon annan vet om att du gör det.

Som med det mesta blir välsignelsen ofta starkare om du talar orden högt men det går också bra att välsigna tyst om tillfället kräver det.

Välsigna maten

När vi välsignar maten och drycken kallar vi in gott i det vi stoppar i oss. Det gör oss dessutom mer närvarande med maten vilket sägs förbättra vårt näringsupptag. Läs mer om att äta medvetet närvarande och vara tacksam (s. XX) för exempel på hur vi kan äta medvetet närvarande.

Ett allt mer spritt sätt att ge exempelvis vatten en välgörande energi är att sätta en lapp på flaskan med ord som ‘kärlek’, ‘harmoni’ eller liknande. På så vis programmeras vattnet att göra gott. Jag vet inte om det rent definitionsmässigt skulle kallas en välsignelse men det är åtminstone snarlikt.