Jorden behöver inte räddas

Moder Jord behöver inte räddas av oss. Hon har varit här långt innan människan dök upp och hon kommer att finnas kvar när det enda som vittnar om människans existens är fossiler. Människor kan inte tillintetgöra Moder Jord. Även om vi fortsätter som vi gör och hugger ner alla träd, utrotar alla djur, låter all is smälta och temperaturen stiga – så klarar sig Moder Jord.

Människan å andra sidan gör det inte. Det må inte tyckas så men vi är en sårbar art. Vi är högt upp i näringskedjan vilket innebär att vi trots vår uppfinningsrikedom i grund och botten är mycket känsliga för förändringar.

Så även den som inte bryr sig nämnvärt om Moder Jord bör nära sin inre miljöaktivist i syfte att rädda den dyrbara arten som kallas människa.