I boken LÄKA & VÄXA samlar författaren och shamanen Daniel Wilby tankar, insikter och kraftfulla verktyg gällande personlig och andlig utveckling. Det är ett omfattande verk sprunget ur författarens egen livserfarenhet och genomsyras av visdom som har potentialen att radikalt transformera människors liv. Nu kan du läsa boken i sin helhet här på hemsidan.

Bokframsida
Illustration: Phil Game

Daniel Wilby är shaman i Moder Jords den heliga svampens tjänst. Översatt till mer modernt klingande titlar så skulle det kunna heta att han rör sig inom överlappande roller som (natur)terapeut, coach, lärare och mentor inom personlig och andlig utveckling, och mystiker.

En betydelsefull del av hans arbete har ägnats åt skuggsidor och tillstånd såsom utmattning, depression, missbruk och trauma. Andra sidan av det myntet är arbetet med att växa ur det som varit, att finna sin potential och vision, samt självförverkligande. Därav bokens namn LÄKA & VÄXA.

Som komplement till boken finns det en fysisk Naturterapikortlek tillgänglig på såväl svenska som engelska. Den finns att köpa via Nordisk Naturterapi eller våra vanliga internetbokhandlar.

Det finns också en bok som fördjupar det som här beskrivs i kapitlet om enteogener. Den boken heter Den Psykedeliska Vägvisaren, finns på såväl svenska som engelska och finns att köpa på Amazon.

Renandetekniker

Innan vi börjar arbeta är det oftast klokt att rena först. När vi renar så städar vi undan åtminstone en del av det som annars kan komma i vägen för arbetet vi vill utföra. Det kan exempelvis vara att plocka bort kvardröjande avtryck, lätta upp stagnerad energi eller göra plats åt det vi vill åstadkomma.

Den fysiska rengöringen

Innan man renar med mer esoteriska metoder bör man rena fysiskt. Det andliga och materiella går in i vartannat vilket innebär att fysisk smuts och oordning gör att annat också fastnar.

När det gäller en person kan det vara att duscha och byta till rena kläder medan en plats kan behöva rensas upp och städas. När den grova smutsen är borta har energin redan lättat vilket ger andra reningstekniker förutsättningar att få avsedd effekt.

Några vanliga verktyg för rening

De fyra elementen. Eld, jord, luft och vatten har alla sina egna egenskaper som är gynnsamma för att rena. Elden transformerar, jorden absorberar, luften vädrar ut och vattnet tvättar bort. Vilket element som är mest passande beror på ändamålet. Vill jag frigöra mig från ett fysiskt föremål kan en eldceremoni vara passande medan jag hellre vänder mig till Moder Jords förmåga att absorbera om jag exempelvis spyr upp gamla känslomässiga blockeringar.

Rök. Med rök från örter, särskilda träslag och liknande renar vi lättare energier från exempelvis en plats eller person. På engelska kallas det för smudging och utförs i vissa sammanhang snarare symboliskt. Röken är en kraftfull allierad som kan lätta på mycket men den har också sina begränsningar. Den är utmärkt för att exempelvis rena ett hem efter en grundlig städning, rena någons energikropp före och efter healing eller lätta på avtrycket efter en ande som hjälpts vidare. Röken är däremot inte ett verktyg för att avlägsna spöken, parasiterande energier eller blockeringar.

Salvia, lavendel och gråbo är alla exempel på växtlighet som används för ändamålet. Odla i första hand själv eller samla sådant som växer nära dig för att skapa din egen rökelseblandning. Ett träslag som blivit alltmer populärt att använda i andliga kretsar är Palo Santo. Det bör i min mening undvikas eftersom västerlänningars konsumtionshets numer hotar trädets överlevnad.

När man arbetar med örter binds de gärna i ett hanterbart knippe med snöre som löper om hela knippet. Det är också vanligt med blandningar som eldas i ett rökelsekärl. Jag föredrar knippen eller pinnar eftersom det är lätt att röra sig runt med dem. Jag har då också ett kärl för att samla aska och ställa ner knippet eller pinnen i. Ett annat vanligt tillbehör då man arbetar med röken är en fjäder eller vinge för att vifta och styra röken dit man vill ha den.

När vi arbetar med rök inomhus kan det vara en god idé att tillfälligt koppla ur brandvarnarna eftersom det kan bli ganska rökigt.

Salt. För rening av verktyg och liknande är salt ypperligt eftersom det dels effektivt extraherar smutsen de samlat på sig och dels är enkelt och billigt att arbeta med. Salt kan användas till mycket annat också, exempelvis som barriär för energier som man vill hålla borta. Bäst upplever jag att obehandlat havssalt är. Jag undviker så kallat himalayasalt eftersom det utvinns genom gruvdrift och fraktas långt.

Att rena föremål

Våra verktyg och andra föremål samlar med tiden på sig smuts och annan energi som förtar deras kraft. Därför är det bra att med jämna mellanrum rena och ladda dem. Det är också bra att göra det till en vana att rena nya föremål innan vi låter dem ta plats bland våra andra så att vi inte drar in andras smuts. 

Vilken metod vi använder för att rena något behöver anpassas efter föremålet så att det inte tar skada. Använd sunt förnuft och känn efter vad den specifika saken behöver.

Att rena med salt och ladda med sol/månsken

Salt var mitt första och är alltjämt mitt huvudsakliga verktyg för rening. Här följer ett exempel på hur man kan rena och ladda ädelstenar: 

• Täck med havssalt och låt stå över natten (extraherar smuts).

• Skölj av dem (rening).

• Låta dem laddas av fullmånen (laddning).

• Låta dem laddas av solen (laddning).

• Tillåter vädret sedan det så får de gärna också ligga i regnet (rening och laddning).

Punkt tre och fyra, att låta ädelstenarna laddas av fullmånen och solen, upplever jag kan byta plats med varandra beroende på hur dagarna och vädret ter sig.

Den som bor nära havet kan på ett snarlikt sätt rena stenar genom att lägga dem i en tygpåse eller liknande och lägga dem i havet över natten. Bäst är i så fall någonstans där vattnet är i rörelse men se till att förankra ordentligt så att stenarna inte försvinner.

Att bibehålla kraften

Även om det är enkelt att rena med salt så tar det tid att göra. Ett sätt att bibehålla verktygens kraft mellan tillfällena kan exempelvis vara att rena dem med rök eller vatten före och efter varje gång man använder dem. Det kan göras genom att föra föremålet genom röken och be röken rena det eller genom att tvätta eller skölja av föremålet med samma intention.

Att ta naturen till hjälp

Naturen kan vara till ypperlig hjälp för att rena och då särskilt jorden som absorberar och balanserar, och vattnet som sköljer rent. Finn eller skapa gärna en egen ceremoniplats där Moder Jord utför arbetet tillsammans med dig. Det kan exempelvis vara vid en porlande bäck eller i den lösa jorden vid foten av ett kraftfullt träd.

Att rena sig själv

Det är gott att göra det till en vana att rena sig inför och ibland också under och efter en ritual eller liknande. När vi går in i att göra ett specifikt arbete vill vi inte ha annan smuts som stör det så ju mer vi gör oss av med på förhand, ju mindre behöver vi störas av det under tiden.

Reningsritual med rök

Röken är ett av de verktyg jag oftast använder för att rena mig inför en ceremoni och jag gör det då nästan först av allt. Jag upplever inte att ordningen som jag applicerar röken spelar någon roll men när jag renar mig själv med rök brukar jag:

• Börja med att föra det glödande rykande knippet framför mig och med öppen hand vifta röken på mig själv med särskild uppmärksamhet på mina sex lägre huvudchakran, från roten till tredje ögat.

• Därefter efter bästa förmåga göra detsamma för ryggen.

• Sedan håller jag ut en arm i taget och för knippet under armen så att röken stiger uppåt. När jag når min öppna handflata stannar jag där en extra stund för att låta röken väcka mina handchakran.

• Ståendes för jag knippet på ut- och insida av ben innan jag lyfter på en fot och renar undertill och därefter gör jag samma med andra foten.

• Slutligen fokuserar jag på huvudet där jag för knippet runt huvudet medsols uppåt och avslutar med att dra allt mindre cirklar upp mot taket eller himlen. Allt som allt gör jag förmodligen 5-10 cirklar ett par-tre gånger. Utöver att rena huvudområdet tänker jag mig att rörelsen kopplar upp mig.

• Skulle jag sedan känna att något område behöver mer så applicerar jag mer just där.

Renar jag någon annan så gör jag i princip samma rutin men istället för att styra röken med min egen hand så använder jag en fjäder eller vinge.

Vattenmeditation

När jag la mig raklång på den lilla bron i skogen för att meditera var jag oförberedd på vad som skulle hända när jag slöt ögonen. Under mig porlade vattnet fram i den lilla bäcken.

Jordens yta består till 71 procent av vatten. Våra kroppar består av 50 till 75 procent vatten. Vi tänker sällan på det men vi är till stor del vatten och påverkas starkt av hur vårt inre vatten mår.

Jag blundade och porlandet under mig satte vattnet i min kropp i rörelse. Stillastående vatten blir unket och samlar på sig smuts. När mitt vattensystem nu aktiverades så starkt frigjordes smutsen och sköljdes bort med bäcken. Jag låg där och porlade, kluckade, andades och skrattade tills jag var genomsköljd och mitt vatten åter var i balans med bäcken och naturen.

En renande väg hem genom skogen

Vägen hem till honom gick genom en skog.
– När jag kör här brukar jag föreställa mig att trädens grenar borstar bort all smuts jag samlat på mig under dagen, berättade han.
Jag provade själv. I tystnad betraktade jag grenarna medan vi i maklig takt snirklade oss fram på grusvägen och föreställde mig hur de varsamt snuddade vid mig och borstade bort jäkt och damm. Väl hemma hos honom kände jag mig både lättare och lugnare.

Att släppa till Moder Jord

Detta är en reningsteknik som i de flesta fall passar sig under en ceremoni eller som en fristående ritual. Moder Jord har en otrolig förmåga att absorbera och transformera. När vi i arbetet med oss själva finner något som vi verkligen behöver och vill bli av med kan vi därför tryggt släppa det till henne och veta att det tas emot och bort. Såhär kan det göras:

• Lägg dig platt på marken med ansiktet i gräset, jorden eller vart du nu befinner dig. Armar och ben något ut från kroppen i en ställning som känns vettig i sammanhanget. Övningen blir generellt kraftfullare ju mer direktkontakt man har med marken så är vädret och sammanhanget sådant att det känns bra så går det bra att göra naken eller delvis avklädd.

• Säg med tydlig röst vad det är du vill bli av med och be Moder Jord ta emot det. Prata rakt ner i marken och upprepa det tills orden vänder. Det kan ta tid. Låt det.

Med “orden vänder” menar jag: när jag släpper fram och ut det jag vill bli av med och låter Moder Jord ta emot och omvandla det så kommer det jag vill bli av med till en början klinga av och till slut upphöra och vända. Det skulle exempelvis kunna låta “jag vill inte finnas, jag mår så dåligt, Moder Jord, snälla, ta emot det i mig som inte vill finnas, som får mig att må dåligt” som upprepas 38 gånger och sedan vänder till “jag vill finnas, jag mår bra”.

• När det skiftet sker, vänd så du ligger på rygg och upprepa den positiva varianten så länge du orkar och känner för det. Bubblar skratt, gråt eller annat fram så låt det också ta plats. Tanka på energi från såväl Moder Jord som från sol, måne, himmel, bris eller vadhelst annat som du vill ta emot energi ifrån.

• Tacka Moder Jord för hjälpen du fått vilket du för all del kan göra redan under föregående punkt. Precis som skratt och gråt har tacksamhet också en förmåga att bubbla fram. 

Att rena en plats

Som jag började kapitlet med att påpeka bör det första steget i att rena en plats vara att rena den fysiskt, det vill säga att städa, ställa iordning och vädra den. Det ger andra reningstekniker bättre förutsättningar att ge avsedd effekt.

Att rena med rök

Ett enkelt och effektivt sätt att därefter rena platsen från kvarvarande eller stagnerade energier är med rök. Ett rum kan exempelvis renas på följande sätt:

• Rena först dig själv med röken.

• Börja därefter till höger om dörren och rör dig medsols genom rummet med det glödande örtknippet. Sprid röken rikligt omkring dig och upprepa under hela tiden högt din intention med reningen. Det kan exempelvis låta “Låt allt gammalt och ogynnsamt försvinna härifrån. Låt smuts och damm fara. Allt här ska vara gott.”. Lägg särskild vikt vid att rena i vinklar och vrår som sällan används och där energin står still.

• Runt fönster och dörrar gör du en ram med röken och fyller den sedan med mera rök och uttalar intentionen för det som ska komma in. Det kan exempelvis låta “Låt allt som kommer in här vara gott.”.

• Vädra och låt röken ta med sig den frigjorda smutsen ut.

• Tacka och avsluta.

Renar du ett helt hus så rör dig på samma sätt medsols genom huset.

Att rena med trumma, skallra och sång

Att rena ett rum med ljud görs på snarlikt sätt som med rök och kan också kombineras med röken. Vibrationerna som trumma, skallra och sång avger skakar loss och hjälper oss att ta bort gammal stagnerad energi. Arbetar du med alla tre så kan du växla mellan dem som du tycker känns bra eller först rena med trumma, därefter med skallra och slutligen fylla rummet med sång. Det kan exempelvis göras såhär:

• Rena först dig själv och dina verktyg.

• Börja till höger om dörren och rör dig medsols genom rummet med trumman. Gör sedan detsamma med skallran. Lägg särskild vikt vid platser där energin känns särskilt stagnerad, tung, fattig eller bara står still.

• Gå därefter på liknande sätt och sjung för platsen.

• Tacka och avsluta.

Att välsigna

Ett sätt att rena eller avsluta en rening av en plats är att välsigna den. Läs mer om det i kapitlet Välsignelser (s. XX).

Att rena åt andra

När vi arbetar med andra människor i ett läkande sammanhang händer det att vi behöver rena åt dem eller plockar upp smuts från dem och därför behöver rena oss själva.

Att skicka smutsen vidare

På samma sätt som man kan skicka in energi vid handpåläggning så kan man också extrahera och plocka bort det. 

Två vanliga sätt att göra det är att skicka smutsen uppåt alternativt neråt. Skickas den uppåt kan det göras genom att exempelvis som vid handpåläggning kanalisera smutsen uppåt till ljus, svampen eller liknande så att smutsen bara färdas genom en.

Skickar vi smutsen neråt är det till Moder Jord och skulle exempelvis kunna vara att borsta smutsen neråt längs benen och ner i marken. Ett annat sätt är att på samma sätt som vid kanalisering uppåt låta smutsen vandra genom oss, exempelvis från vänster hand genom hjärtat och sedan ut genom höger hand som vi lägger mot marken. Lite som en åskledare. Smutsen färdas genom oss men ska inte heller då fastna i oss.

Att kräkas eller gråta åt någon annan

Det händer att människor i en läkandeceremoni har smuts som de behöver göra sig av med men är oförmögna att själva göra det. I så fall kan vi ibland behöva kanalisera den smutsen genom oss själva och göra oss av med den åt dem.

En fysisk utrensning som är vanlig vid läkande ceremonier är att man kräks. När den jag arbetar med behöver kräkas ut något som den behöver bli av med men inte kan så blir det istället så att det sugs ut och skickas ut genom min kropp. Vanligtvis har jag då fysisk kontakt med den andra såsom vid handpåläggning. Sådana spyor bör inte slängas i toaletten utan bör ges till Moder Jord så att hon hjälper att absorbera och transformera.

På liknande sätt är det inte heller ovanligt att gråta åt någon annan. När den som egentligen behöver gråta är oförmögen att göra det händer det att jag gråter i dess ställe. Gråten skickas då genom min kropp men fastnar inte i mig utan flödar fram i form av tårar och kan åtföljas av känslor. Fysisk kontakt kan även här vara bra men jag upplever den inte som lika nödvändig som när jag kanaliserar kräk.

Rena sig från andras smuts

I andra fall hamnar andras smuts på en själv och då kan det vara viktigt att snabbt bli av med den. Det kan exempelvis vara att man sugit upp något från dem och inte haft någonstans att göra av det, att det man arbetat med att befria dem från är kladdigt och hamnat på en själv eller att det bara allmänt smittar.

Att skaka av sig

En teknik som jag använder för att bli av med andras smuts är skaktekniken som jag beskrivit i kapitlet Att skaka loss trauma (s. XX). Det kan vara lite olika vad det är som skakas ut men det är inte ett eget trauma så som det är beskrivet i kapitlet som du hittar tekniken i. Ibland kan det vara anspänningar som uppstått från läkandearbetet och ibland är det snarare en kanalisering av den andras spänningar. Vid andra tillfällen är det just smuts eller liknande som skakas loss ungefär som en hund skakar av sig vatten.

Att trumma loss smutsen

Trumma och skallra kan vara ypperliga verktyg för att rena då de med sina vibrationer skakar loss smutsen och återställer balansen.

Att ta hjälp av naturen

Naturen kan också hjälpa en att plocka bort energimässig smuts. Ett självklart sätt är att skölja av den med vatten och då helst i vatten som befinner sig i rörelse.

Moder Jord kan också hjälpa med att rena genom att absorbera och transformera. Om smutsen finns på en specifik plats såsom händerna kan det räcka med att köra ner händerna i eller gnugga dem mot jorden.


Att avlägsna parasiterande energier

Arbetet att avlägsna en parasiterande energi kan te sig väldigt olika från fall till fall men förmodligen kommer följande sju steg på ett eller annat sätt finnas med.

Identifiera

Innan vi ens tänker tanken att avlägsna något behöver vi bli medvetna om att det finns något att avlägsna. Den som bär på en parasiterande energi är i många fall själv medveten om det. Det är emellertid inte självklart att den har orden för att beskriva det.

Den som kan se eller känna av sådana energier kan exempelvis plocka upp det i personens beteende eller i vad den säger. Parasiterande energier med högt medvetande syns ofta tydligare eftersom de är mer utåtagerande men de försöker i många fall också aktivt att dölja sig. Jag upplever att den syns tydligare när 1. den tror att ingen tittar, eller 2. den känner sig trängd. Är den vaksam och inte känner sig trängd har den bättre förutsättningar att hålla fasaden uppe.

När det finns en inkräktande energi med hög medvetenhet kan det synas i ögonen. Det syns då att något där inne tittar ut på en. När en parasit vet att den är påkommen beror dess respons på om den ser en som ett hot eller någon som kan utnyttjas. Bedömer den att personen som ser den är ett hot kan den exempelvis gripas av panik, försöka fly, bli aggressiv eller försöka förmå värden att rädda den. Bedömer den istället att personen som ser den är någon som kan utnyttjas kan den istället bli manipulativ på bombastiskt, insmickrande eller hotfullt sätt. Oavsett vilket så kan detta vara en farlig situation.

Förarbete

När vi vet att det finns en inkräktande energi kan vi gå vidare till att göra det nödvändiga förarbetet för att avlägsna den. Det arbetet kan pågå i månader och jag utgår här från en situation där personen som bär på parasiten är medveten om, vill bli av med den och själv är aktiv i arbetet.

Ett första steg inför ett avlägsnande kan vara att kartlägga den. Några bra frågor kan exempelvis vara:

• Var i kroppen befinner den sig?

• Hur kom den in? Är den kopplad till ett specifikt trauma?

• Hur känns den igen? Agerar den på något särskilt sätt?

• Är den själv?

Den kartläggningen görs med fördel till stor del av värden själv.

När vi genom observation lärt oss så mycket vi kan om parasiten kan det vara på sin plats att ta kontakt med den. Detta kan exempelvis göras i ett meditativt tillstånd. Berätta för den att den inte är välkommen och att den kommer att avlägsnas. Här kommer parasiten förmodligen att göra allt den kan för att manipulera värden att behålla parasiten. Den kommer rent av att försöka övertyga värden om att ett avlägsnande kommer att leda till att värden dör.

Detta steg kan utföras av värden själv eller tillsammans med någon som ska hjälpa till att avlägsna parasiten. Steget är lämpligt om den som bär på parasiten själv är så pass stabil och hängiven att den kan lägga märke till och stå emot manipulationerna.

I förarbetet kan också ingå livsstilsförändringar som stärker personen som bär på parasiten. En parasiterande energi har i många fall fört in ohälsosamma livsstilsval som försvagar personen och gör den mer lättmanipulerad. Positiva livsstilsval som stärker personen och försvagar den parasiterande energins makt över den kan exempelvis vara att stärka kärleksfulla relationer, äta nyttig mat, sova ordentligt, städa omkring sig och att vara noga med musikval, mediekonsumtion och kläder.

Inför själva utrensningen av parasiten är det bra att trötta ut den fysiska kroppen. Skulle parasiten ta kontroll över kroppen och bli våldsam eller försöka fly är situationen betydligt mycket mer hanterbar. Detta kan göras med särskild diet, fasta eller att personen tar ut sig fysiskt före sessionen. Skulle det behövas kan personen hållas fast.

Kom överens på förhand om hur ni hanterar en sådan situation.

Spåra

Vid själva avlägsnandet behöver parasiten lokaliseras. Den har en boning i kroppen; en plats där den har bitit sig fast. Släpper den taget behöver man dock hålla koll på var den tar vägen då den gärna försöker gömma sig på ett nytt ställe. Är man flera som arbetar med att avlägsna är det inte ovanligt att dela upp arbetsuppgifterna så att en spårar, en avlägsnar, med mera. Det är dock fullt möjligt att göra själv och är värden dessutom vid sådant medvetande och så pass hängiven att den kan vara behjälplig är mycket vunnet.

Få den att släppa taget

När vi vet var parasiten sitter behöver vi få den att släppa taget. Själv gör jag det genom att kanalisera energi från ärkeängeln Mikael eller Ismael genom händerna till området det gäller. När parasiten släpper taget behöver vi hålla koll på var den befinner sig. I det här läget vet parasiten att dess avlägsnande är nära förestående och den kan försöka fly situationen eller lura värden att den redan avlägsnats. Var vaksam och fortsätt spåra den.

Plocka ut den

Det finns flera sätt att slutligen plocka ut en energi. Det kan exempelvis göras genom att:

• Föra ut den genom fötterna eller händerna rakt ner till Moder Jord.

• Fånga den i en kristall genom att värden exempelvis håller i en kristall avsedd för ändamålet.

• Be en ärkeängel föra bort den.

• Kräkas ut den. Kan värden själv inte kräkas ut den kan den som hjälper göra det åt den.

Ett avlägsnande kan bestå av flera av dessa punkter.

Rena

Under arbetets gång och efter det att parasiten är bortplockad är det på sin plats att rena såväl platsen som verktygen och människorna som är inblandade. Om man använder en kristall eller liknande för att fånga energin är det viktigt att också rena den på ett sätt så att parasiten inte kan göra mer skada.

Efter själva utrensningen är gjord kan det också vara bra att ceremoniellt rena och tacka exempelvis genom att bada, meditera, tacka platsen, tacka hjälpare, krama träd och liknande.

Stänga dörren och eftervård

När vi lyckats ta bort en parasiterande energi uppstår det ett tomrum och vi behöver vara på vår vakt för att inte bjuda in nya energier att ta dess plats. Vi behöver inte bara slänga ut inkräktaren utan också stänga dörren för nya inkräktare. Här är några saker som vi kan göra för att stänga dörren:

1. Löftet till dig själv. Lova dig själv att göra allt i din makt att hålla parasiterande energier borta. Säg högt att ingen sådan energi är välkommen i din kropp.

2. Försvara dig. Var observant på din kropp, dina känslor och sinnesstämning. Om du upplever att du är under attack så kalla in beskydd, säg bestämt att inga sådana energier är välkomna och håll dörren stängd för dem. Skulle du uppleva ett behov så komplettera detta med andra tekniker och verktyg såsom bön, skyddsamuletter och liknande.

3. Stärk immunförsvaret. Vi bör generellt stärka vårt försvar genom att göra sådant som får oss att må bra, känna tillit och livsglädje. Fyll på med god energi.

4. Ändra vanor. När vi burit på en parasiterande energi en längre tid finns det sannolikt negativa vanor och tankemönster som den befäst i oss. Att parasiten avlägsnas innebär inte att dessa mönster också avlägsnas. Genom kontinuerlig observation och omprogrammering kan vi bryta dessa.

5. Lös de underliggande orsakerna. Vi drar på oss parasiterande energier vid trauma och liknande situationer. När vi går tillbaka och läker det som en gång öppnade upp dörren stänger vi den igen. Då kan parasiter inte längre använda våra osäkerheter för att åter smyga sig in.

Andligt arbete med enteogener

De traditioner som har arbetat med visionära växter i årtusenden är andliga. De tar hänsyn till sådant som andra verkligheter, andar, parasiterande energier och tidigare liv. Andligt arbete med enteogener utgår ifrån en förståelse att det i de flesta fall finns en entitet eller intelligens på andra sidan som ofta vördnadsfullt kallas för lärare eller mästare.

Om man förstår att enteogenerna de facto är kraftfulla entiteter som hjälper oss att arbeta med oss ​​själva så säger det sig självt att man ska möta dem med respekt. I traditionella sammanhang återspeglas detta i ceremonin men respekt bör inte förväxlas med tradition eller ceremoni. Att vara respektfull innebär att ha goda avsikter, vara villig att utvecklas och att möta enteogenen som den lärare och hjälpare den är. Att integrera de insikter du har fått är också ett sätt att visa respekt. Respekten syns i hur vi förbereder oss för att möta enteogenen, i vilken inställning vi har och hur vi behandlar och hjälper dem vi reser med.

Det finns många sätt att vara respektlös. Det kan exempelvis vara att man använder enteogenen som en drog, använder den med onda avsikter eller blandar den med smutsiga substanser.

Öppna ceremonin

Öppnandet av en ceremoni kan exempelvis se ut såhär:
• Vi renar oss med rök eller vatten.
• Har det inte redan gjorts så renar vi platsen på liknande sätt.
• Vi öppnar ett helgat rum och i det helgade rummet bjuder var och en in de andar som de vill arbeta med.
• I ett tillstånd av medveten närvaro tar vi enteogenen och tackar den för att den vill arbeta med oss.

Att meditera med enteogenen

Svampen gav mig tidigt en enkel meditation att utföra när effekterna på allvar tar tag. Liknande meditation kan göras med alla naturliga enteogener och den har åtminstone två tydliga syften:

• Att till fullo integrera enteogenen. Yrar vi omkring och distraherar oss med sådant som samtal och musik missar vi en stor portion av kontakten. När vi integrerar enteogenen letar den sig ut i varenda cell och nervkoppling.

• Det är ett tillfälle att låta enteogenen arbeta med en. I många fall kan det ta sig formen av samtal där den rotar fram sådant som bekymrar oss och visar oss lösningar. I andra kan det det vara ett tillfälle för den att lära oss saker såsom en teknik att öva på under resan. Men det kan också vara tystnad medan den arbetar i vår energistruktur.

Svampmeditation

• Sitt eller ligg i en position som är bekväm för dig.

• Blunda och andas djupt.

• Prata med svampen. Säg exempelvis: ”Du är välkommen att arbeta med min kropp. Hjälp mig att läka, utvecklas och förstå. Visa mig gärna samtidigt vad du gör med mig.”

• Observera. Följ med.

• När meditationen är klar, tacka svampen.

• Tillämpa insikterna från meditationen i ditt liv.

På en plats

Många ceremonier med enteogener sker på en tydligt avgränsad plats såsom ett rum, en kyrka eller i ett tält. Detta har jag framförallt upplevt med Ayahuasca där deltagarna under merparten av ceremonin förväntas ligga eller sitta på sina mattor och meditera medan shamanen går runt och arbetar med var och en. Vid sådana ceremonier är belysningen ofta sparsam för att begränsa de yttre intrycken. Lämnar sin plats gör man för att gå på toaletten eller för att man av annan anledning behöver tid borta från gruppen. Det är ett sätt som fungerar mycket bra med Ayahuasca.

Jag har hört om svampceremonier med flertalet deltagare som görs på samma sätt men blir personligen inte riktigt klok på det. Så har svampen inte uppmanat mig att använda den i grupp. Den har däremot vid ett fåtal tillfällen velat göra så när jag varit själv med den.

Det finns många fördelar med att befinna sig på en avgränsad plats, särskilt när många deltagare är inblandade. Framförallt är det lättare att ha kontroll över vad som händer och det blir lättare att ha sina saker tillgängliga. Många shamaner har en rik samling föremål som de dukar upp och använder sig av under ceremonins gång.

På vandring

Jag föredrar emellertid att arbeta utomhus, i nära kontakt med naturen och på vandring vilket är vad svampen dirigerar mig att göra. Det kräver eftertanke gällande vad jag packar med mig men naturen ger å andra sidan många andra möjligheter. Tre saker som är särskilt positiva med att utföra arbete med enteogener till fots är att man utnyttjar rörelseenergin, att man skapar en berättelse och att man tar hjälp av Moder Jord och de väsen som vistas i henne.

Rörelsen. Förändringsarbete handlar till stor del om förflyttningar. Om rörelse från ett tillstånd till ett annat eller från en position till en annan. När vi vandrar uppfylls vi av rörelseenergin och det som stagnerat inom oss lossnar. I det tillståndet är det lättare att också göra mentala förflyttningar.

Berättelsen. När jag rör mig ute skapas en berättelse som jag sedan kan använda för att bättre förstå min resa. Är vi flera på vandring har vi en gemensam berättelse att dra lärdomar ur i efterföljande samtal. Det kan exempelvis låta “Kommer du ihåg när du var orolig att gå över bron och hur skönt det var när du tagit dig över?” eller “Minns du vad trädet sa till dig?”.

Som guide under en sådan resa kan en del av rollen vara att å ena sidan bidra till att skapa berättelsen och å andra sidan vara historieberättaren som minns den. Jag bidrar till att skapa genom att föreslå lekar och övningar som kommer till mig och dra med människor på äventyr och stötta dem att övervinna sina utmaningar. Historieberättaren behöver å andra sidan vara så pass närvarande att den i efterhand kan plocka upp ämnen och situationer i samtalet och kanske också se en röd tråd i upplevelsen.

Att kombinera enteogener med vandring eller annan utevistelse såsom naturterapi är naturligtvis inte förbehållet andligt arbete utan kan användas också i terapeutiska eller lekfulla sammanhang.

Andra hjälpare. Energier och väsen är ständigt i rörelse. När vi vågar oss ut på vandring öppnar vi samtidigt upp för nya kontakter. Vid ceremonins öppnande brukar jag när det ska vandras lägga till en inbjudan till dem när jag öppnar ett helgat rum. Det kan exempelvis låta såhär: “Alla de energier och väsen som vill mig gott, som vill hjälpa mig att läka och växa, är välkomna in i mitt rum. Jag ber Ismael att hålla borta de med tvivelaktiga motiv.”

Möten med andra energier kan vara särskilt viktiga delar av berättelsen och processen. Det kan vara en kontakt med någon som dött, ett träd som skänker trygghet eller en plats som vill älska med en.

Utrensning

En av de första gångerna som jag tog Ayahuasca spenderade jag en stor del av tiden på toaletten. Jag kräktes och bajsade om vartannat som om jag varit kraftigt magsjuk. Det var jag inte utan det var Ayahuascan som grundligt rengjort mig och därefter satt mig på att göra mig av med allt den samlat ihop. Jag har nog aldrig varit så lyckligt tom som efter det toabesöket.

Jag satte mig åter framför shamanen och fick en ännu större kopp Ayahuasca. “Oroa dig inte Daniel” viskade Ayahuasca i mitt öra. “Du är ren nu. Denna gången stannar jag och från och med nu kommer jag alltid att vara med dig.”

● ● ●

Vid shamanskt arbete med enteogener är det vanligt förekommande med kraftfulla utrensningar. Det är särskilt vanligt med Ayahuasca och San Pedro men förekommer också på svamp och mindre sällan också på LSD. Det är inte ett tecken på förgiftning utan enteogenen som rengör oss. Ibland kan utrensningen vara generell såsom i exemplet ovan men den kan också vara specifik och åtföljas av bilder och känslor. Var i så fall uppmärksam på dem då de är tydliga ledtrådar till vad det är som rensas ut.

Om en person inte själv förmår kräkas är det inte ovanligt att shamanen kräks åt den. Shamanen kanaliserar spyan. Samma sak kan hända med gråt eller ilska. När någon själv inte förmår släppa taget kan någon annan behöva göra det åt dem. Vill vi bespara andra obehaget att göra sig av med vår skit bör vi göra vårt yttersta att själva göra det. Det gäller såväl med som utan enteogener.

För att orka spy på det sättet är det bra att ha druckit ordentligt med vatten innan.

Att kontinuerligt rena sig

När vi arbetar ceremoniellt med andra så händer det att vi plockar upp skräp från dem. Då kan vi behöva sätt att snabbt rena oss själva. Några vanliga sätt att göra det är med rök, vatten, sång eller trummande. För mig fungerar skaktekniken som jag fick av svampen också mycket väl. 

Att inte finna det gudomliga

Jag behöver inte jaga, sträva eller söka.
Det som är menat för mig
kommer till mig
när jag är redo för det.

Ordet enteogen betonar kontakten med det gudomliga eller att uppfyllas av gudomlig inspiration. Det är en anledning till att jag tycker att ordet är bra, för det framhäver en koppling som varit central för min och många andras upplevelse. Enteogener är nycklar för att tala med det gudomliga. De är aktiva sakrament för oss att använda i vårt andliga utövande.

Men det är inte alla som gör sådana kopplingar eller har sådana upplevelser. För en del stannar det vid färger och former och känslor medan andra skjuts ut i universum för att möta alltet. Man får det man behöver och är rustad för just då; det som är relevant för en. För en del är det närkontakt med det gudomliga och för andra är det inte det.

Svamp

När jag skriver svamp menar jag sådan som innehåller psilocybin och psilocin, främst den svenska Toppslätskivlingen Psilocybe semilanceata och varianter av Psilocybe cubensis. Jag räknar också in tryfflar såsom Psilocybe Tampanensis. Jag menar inte flugsvamp såsom Amanita muscaria.

När jag skriver svamp menar jag vanligtvis svampens frukt, det vi till vardags kallar svamp. Men svampen är inte bara dess frukt utan framförallt myceliet som bildar enorma nätverk under jord.

● ● ●

Några tror att den heliga svampen är den första enteogenen som hominider kom i kontakt med och att den varit fullkomligt avgörande för människans utveckling. Teorin som kallas Stoned Ape Theory las fram av etnobotanisten Terence McKenna och menar att människan kom i kontakt med svampen när vi lämnade djungeln och gav oss ut på savannen. Evolutionärt skedde då en otroligt snabb utveckling av vår hjärna vilket är det som idag särskiljer oss från de flesta andra djur. Den utvecklingen är enligt teorin triggad av svampen som gett människan förmåga till abstrakt tänkande, tillgång till andliga upplevelser och fördelar vid jakt och annat.

McKenna menade också att förlusten av relationen till svampen senare i vår historia är förklaringen till framväxten av patriarkalt och religiöst förtryck och andra skadliga dominansbeteenden. Det var när vi tappade kontakten till Moder Jord som människor började vilja äga varandra och marken under sina fötter. När de första civilisationerna föds är kontakten i det närmaste helt bruten och lever mestadels bara kvar som hemlig kunskap förvaltad av häxor, shamaner och liknande.

Det finns många avbrott i vår relation till Moder Jord. Ibland har kunskap tappats bort och i andra lägen har den medvetet förstörts. Många är de som i exempelvis religionens namn försökt förgöra vår äldsta kunskap men inuti varje svamp väntar den på att återupptäckas vilket gör den omöjlig att utrota. Kontakten till Moder Jord finns där för den som kommer till henne.

Det finns traditioner i Sydamerika som vid det här laget haft mångtusenårig kontakt med svampen. Där hade svampen också en framträdande roll hos såväl Mayafolket som Aztekerna. De senare kallade sitt sakrament teonanácatl vilket översätts till gudarnas kött och förmodas syfta på svampen. I Skandinavien har svampen bland annat varit allierad med vikingar och häxor men de som använt den har förföljts av de kristna. Men som det oftast är går sådan kunskap aldrig egentligen förlorad utan väntar bara på att bli återfunnen.

Västvärlden återupptäckte på sätt och vis svampen på 1950-talet. Antropologer, kemister, psykologer och intellektuella var de första att intressera sig för svampen men snart nog blev de centrala också för en återuppväckt naturorienterad andlighet, för hippierörelsen och senare också ravekulturen. Likt flera enteogener har det sedan millennieskiftet åter börjat forskas på svamp och resultaten är otroligt lovande.

Svampens karaktär

Svampen är en mästare, lärare och vän som vill väl. Den har funnits länge på jorden men kommer förmodligen ursprungligen inte härifrån.

Svampen är mångsidig, mångkunnig och har humor. Den har en mycket stark kontakt med Moder Jord. Dess nätverk av mycelium kopplar samman och agerar budbärare i naturen så den känner allt och alla. Det gör den till ett ypperligt val när vi vill arbeta andligt med naturen.

Men svampen kommer såvitt jag upplever inte ursprungligen från jorden och har därför också en annan sida till sig. Den är utomjordisk och bibehåller kontakten med universum och utomjordisk intelligens. Därför kan svampen kännas både familjär och främmande. Den är familjär eftersom den funnits här så länge och blivit en väsentlig del av vår existens men samtidigt främmande eftersom den i själva verket inte härstammar härifrån. Den kan koppla samman oss med såväl entiteter som upplevelser som är utom denna värld.

Odlad svamp är förhållandevis domesticerad jämfört med den vilda. Det finns en annan kraft i den vilda vilket jag tror beror på att den kommer från ett ekosystem där den kontinuerligt kommunicerar och samarbetar med annat. Jämför den rikedomen med att växa för sig själv i en plastlåda. Befinner man sig i ett område där det finns svamp så är den att föredra eftersom den har en nära relation till naturen där.

All svamp från samma art är inte samma. De är snarare att betrakta som individer, familjer eller grupper. De bär minnen och förmågor från sin omgivning vilket innebär att samma art från två olika platser kan vara ganska olika. De kan exempelvis vara särskilt lämpade för att arbeta med döden, tidigare liv, med kroppen eller tankarna.

Jag upplever att svampen är exceptionellt bra för:
• andligt arbete generellt
• kontakt med andevärlden
• kontakt med tidigare liv
• naturkontakt
• kunskap om och uppskattning av naturen
• visionärt arbete
• mentala åkommor som inte orsakats av parasiter, exempelvis trauma, depression, utmattning och missbruk

Portal till andra verkligheter

Svampen öppnar dörrar till andra verkligheter och kan likt en babelfisk ur Liftarens Guide till Galaxen hjälpa oss att förstå och kommunicera med andra intelligenser. Den är därför exceptionellt bra i shamanskt arbete där vi exempelvis vill arbeta med andevärld, Moder Jord och kosmiska energier.

Har vi inte själva kunskapen att navigera sådana verkligheter är det dock ett gott råd att ha med sig någon som kan det.

Att plocka svamp

Toppslätskivlingen (Psilocybe semilanceata) återfinns i Sverige huvudsakligen i hagar men enligt uppgift också på en del välgödda gräsmattor. De bästa hagarna är gamla sådana som betats av kor och får. Har hagen inte betats på sistone är gräset förmodligen för högt för att hitta svamp. Hagar där toppslätskivlingen finns brukar innehålla många fler små svamparter.

Toppslätskivlingen är ofta mycket mindre än människor förväntar sig. Den är hygrofan vilket innebär att den ändrar färg efter fuktighet och är därmed svårupptäckt när det är blött ute. Är det småregnigt eller fuktigt blir den mörkgrå och smälter in. Är det däremot soligt torkar de och blir karakteristiskt gyllenvita vilket gör dem betydligt lättare att finna.

Den ideala tiden att leta svamp i Sverige är från september till november. Det ska gärna ha fått komma en kylknäpp och ha regnat dagarna innan. Efter regn är det oftast bra svampväder i ett par soliga dagar eller mer.

När vi plockar brukar vi äta de första vi hittar, tacka dem och be dem hjälpa oss att hitta de andra.

Notera att det är olagligt att plocka toppslätskivling i Sverige.

Förvara svamp

Vill vi förvara svamp så är det första steget att torka dem. Det kan göras på tidningar eller i en svamptork. Därefter kan svampen läggas i frysen.

Svampen kan också konserveras i choklad eller honung. Honungen drar ut de aktiva ämnena medan chokladen kapslar in dem. För långtidsförvaring verkar choklad vara svårslaget. Det har tydligen hittats choklad som är många hundra år gammal och fortfarande psykoaktiv.

Dosering

En del mäter svamp i gram medan andra räknar antalet svampar. När jag arbetade med cubensissvampar brukade jag väga i gram men när jag började arbeta med Toppslätskivlingen sa den till mig att 22 svampar utgör en dos. Frågan blir sedan hur många doser man vill ta för en resa. Översatt väger en dos Toppslätskivlingar ungefär 0,4 till 0,7 gram. 

Torkad svamp kan behållas i sin torkade form eller pulveriseras. Ju mer finfördelad svampen är, ju snabbare tas den upp av kroppen och blir psykoaktiv.

Enligt Erowid ligger tröskeldosen för Psilocybe cubensis på 0,25 gram och upp till 1 gram räknas som en låg dos. Normal dos är 1 till 2,5 gram, hög dos är upp till 5 gram och allt däröver är en mycket hög dos. Etnobotanisten Terence McKenna kallade doser på över 5 gram cubensis heroic dose vilket blivit något av en benchmark för många psykonauter.

Jag upplever de vilda Toppslätskivlingarna som betydligt starkare än odlad cubensis. Känslan är att en dos Toppslätskivlingar skulle motsvara ungefär ett gram odlad cubensis.

Intagande

Ät som de är
Tugga svampen till en lös gröt och svälj den sedan. Skölj munnen med vatten och svälj igen. Jag upplever att detta är det närmsta jag kommer svampen. Det kan dock smaka småäckligt och många har upplevelsen att svampen blir äckligare för var gång de tar den. Ett sätt att mildra eftersmaken är att äta en sked honung.

Te
En kopp te med en bismak av svamp kan vara ett angenämare intagande.

Svamp
Chai eller annat smakrikt te
Färsk ingefära
Honung

• Kör svampen lätt i en mixer tillsammans med lite vatten.
• Lägg den mixade svampen, te, hackad ingefära och häll över en kopp vatten per deltagare.
• Koka upp, stäng av spisen och låt stå i minst 20 minuter
• Häll upp en kopp per deltagare men lämna kvar ingredienserna.
• Häll på nytt kokande vatten och låt dra medan du dricker den första koppen.
• Sila igen och drick en andra kopp.

Min känsla är att den andra koppen är ungefär en tredjedel så stark som den första.

Choklad
Ett gott sätt är att göra svampchoklad.

Svamp
Mörk choklad
Pralinform

• Mixa eller mortla svampen till ett pulver.
• Smält chokladen i ett vattenbad och tillsätt svamppulvret. Här kan också läggas i andra ingredienser efter smak.
• Häll snabbt över chokladblandningen i pralinformen och ställ in i kylen.

Därefter kan bitarna exempelvis förpackas i folie och behållas i kylen eller frysen.

Effekt

Precis som med andra enteogener är det inte ovanligt att de som arbetar med svampen känner av den redan innan den intas.

När man tuggar svampen kan det ta uppemot 45 minuter för att nå full effekt. Med te och choklad går det på 10 till 20 minuter vilket beror på att det gjorts mer lättillgängligt för vår kropp att ta upp. Beroende på dos, sammanhang och personens känslighet brukar upplevelsen sedan vara i 6-10 timmar med en peak på cirka två till fyra timmar.

Med svampen byggs energin upp med snurriga ilningar, förväntansfullhet och allt mer mättade färger som kan övergå i geometriska mönster. Men här kan också finns sådant som oro och spänningar. En lustig bieffekt av svampen är ofta gäspningar.

Svamp tas ofta i skymningen eller på natten och trivs i mörkret. Även med svamp är det önskvärt med ordentlig sömn efteråt, ibland så mycket som 12 timmar. Afterglow-effekter är vanliga och kan hålla i sig länge.

Jorden behöver inte räddas

Moder Jord behöver inte räddas av oss. Hon har varit här långt innan människan dök upp och hon kommer att finnas kvar när det enda som vittnar om människans existens är fossiler. Människor kan inte tillintetgöra Moder Jord. Även om vi fortsätter som vi gör och hugger ner alla träd, utrotar alla djur, låter all is smälta och temperaturen stiga – så klarar sig Moder Jord.

Människan å andra sidan gör det inte. Det må inte tyckas så men vi är en sårbar art. Vi är högt upp i näringskedjan vilket innebär att vi trots vår uppfinningsrikedom i grund och botten är mycket känsliga för förändringar.

Så även den som inte bryr sig nämnvärt om Moder Jord bör nära sin inre miljöaktivist i syfte att rädda den dyrbara arten som kallas människa.