Att arbeta med ädelstenar

Ädelstenar var ett av de första verktygen som kom till mig vilket var vid en tidpunkt då jag arbetade mig ur missbruk och depression och behövde förstärka positiva egenskaper hos mig själv. Det är också så jag huvudsakligen använt ädelstenar – för att föra in specifika energier eller att förstärka existerande egenskaper.

Jag minns inte längre hur stenarna hittade mig men de hade redan tidigt en påtagligt positiv effekt även för mig som var mer än skeptisk till sådant. En av mina tidiga favoritstenar var en rå citrin. Med den i fickan kände jag beslutsamhet och styrka, som att den väckte liv i min inre eld som falnat så länge. Sedan dess har jag med god effekt arbetat med många stenar och också gett bort de allra flesta när jag känt att jag införlivat deras energi och inte längre behöver dem. En del av dem kan jag ibland sakna för när jag arbetar fokuserat med en sten skapar vi en relation till varandra. Samtidigt är det ett medvetet val att lämna dem vidare för jag vill hellre att de får möjligheten att hjälpa någon annan än att jag ska samla dem på hög.

Etiska dilemman gällande stenar

Ädelstenar är både vackra och kraftfulla verktyg men en sak vi bör vara medvetna om när vi väljer att arbeta med dem är att brytningen i många fall är en destruktiv process. Stenbrytning är ofta en miljöfarlig verksamhet där människor i fattiga länder utnyttjas för att slita loss Moder Jords innanmäte. Nästan varje sten vi ser i handeln har tillkommit genom att något förstörts. För den som värnar Moder Jord finns här en motsättning att ta ställning till.

Den bästa stenen är därför den du själv funnit och inte behövt hacka loss. Det finns platser där en del stenar, exempelvis bergskristaller, finns i sådant överflöd att de kan plockas direkt från marken. Det tillhör dock inte vanligheterna.

Den näst bästa stenen är den som är återvunnen vilket också är en anledning att snarare lämna vidare och byta stenar än att konsumera nya.

När det kommer till stenar man köper har jag sällan funnit information om hur de har brutits. Om det inte specifikt anges att de tagits fram varsamt och småskaligt så kan man förmodligen utgå ifrån att de slitits från Moder Jord på sämsta tänkbara sätt.

Olika kvaliteter

Grovt uppdelat kan sägas att det finns råa stenar och tumlade sådana. En tumlad sten ser ut som en polerad strandsten. Den har slipats så genom att tumlas. En rå sten har ofta bearbetats mindre och kan exempelvis vara en kristallspets, ett kluster eller annan del av en större sten som brutits loss.

Generellt sett föredrar jag råa stenar då de bearbetats mindre och därför håller energin bättre. De är i mitt tycke också vackrare.

Att rena och ladda sin sten

En sten bör dels renas när den kommer till oss och därefter med jämna mellanrum eftersom de lätt plockar på sig annan energi. Det kan vara så pass märkbart att de rent av tappar lyster, mörknar i färgen och upplevs som tröga eller döda efter en tid. När de renas och laddas lyser de åter upp och spritter av energi. Ju intensivare vi arbetar med dem, ju oftare behöver de i regel renas.

Att lära känna sin sten

Jag hade en gång ett halsband, en enkel men vacker jadekalebass. Varenda gång jag tog på mig det skapade jag goda relationer och fick nya vänner. Jag tyckte så mycket om smycket att jag till slut gav bort det till någon som jag hade stor respekt för eftersom jag ville att hon skulle ha samma välsignelse av det som jag hade haft. Efter några månader saknade jag emellertid smycket så pass att jag köpte mig ett nytt av exakt samma snitt och förväntade mig då att åter knyta fina relationer på löpande band. Men till min förvåning hände ingenting särskilt på det området. Efter några veckor började jag däremot märka ett annat särdrag med det nya smycket. Så fort jag tog det på mig fann jag en inre harmoni och ett lugn inför sådant som annars hade kunnat stressa mig.

● ● ●

Det finns mycket litteratur som beskriver stenars olika egenskaper. De kan vara god generell vägledning men stenar har olika personligheter och är medvetanden som man kan kommunicera med, precis som allt annat i naturen. Det är inte självklart att beskrivningen av en sten stämmer helt överens med den individuella stenen. För att lära känna sin sten bättre kan man exempelvis:

Sova med den. När vi sover med våra stenar lär vi känna varandra. Vi är avslappnade och stenens egenskaper och läkning införlivas snabbt i vårt eget energifält.

Vara uppmärksam. När vi arbetar med en ny sten bör vi försöka möta den utan föreställningar om vad den ska ge oss. Var istället uppmärksam på vad som faktiskt händer och lär känna den specifika stenens personlighet.

Meditera med den. När vi försätter oss i ett meditativt tillstånd blir det lättare att förnimma hur stenen påverkar oss. Scanna av kroppen och känn om den påverkar något specifikt område, sinnesstämningen eller något annat.

Prata med den. I ett meditativt tillstånd är det också lättare att kommunicera med en sten. Kommunikationen är nästan uteslutande intuitiv vilket kräver att den som vill prata med dem använder sin intuitiva förmåga.

Att arbeta med sin sten

Det finns många sätt att arbeta med stenar men jag har huvudsakligen använt dem för att förstärka egenskaper och föra in deras energi i mitt liv. Det kan bland annat göras genom att:

Meditera med. Genom att meditera med en sten kan vi förhållandevis snabbt och medvetet koppla in i och ta del av den läkning och vägledning som stenen ger. 

Använda som kraftsmycke. Gör ett kraftsmycke av eller införliva stenen i ett kraftsmycke vilket du bär regelbundet. Den nära och regelbundna kontakten gör att stenens egenskaper finns med dig även när du inte medvetet tänker på den.

Ha i fickan. Ett enkelt sätt att ladda på med en viss stens egenskaper är att stoppa den i fickan på morgonen. Den följer med under dagen och förstärker även när du inte är medveten om den men kan också hållas och plockas upp när så behövs. Jag försöker då vara noga med att inte ha den tillsammans med allt annat som hamnar i fickorna såsom småpengar, nycklar och mobiltelefon.

Sova med. Vi lär inte bara känna vår sten när vi sover med den utan vi arbetar tillsammans även i sömnen. En del stenar kan vara särskilt bra att sova med medan andra inte alltid passar sig. Prova dig fram och se vilka effekter du kan förnimma.

Dricka med. Ett sätt att arbeta med sin sten är att ladda sitt vatten med den. Lägg i så fall den eller de stenar som du vill arbeta med i botten på en tillbringare av glas och fyll på med rent vatten. Låt stå i åtminstone ett par timmar och drick sedan av det under dagen. Det går också att ladda vattnet genom att ställa ädelstenar runt tillbringaren.

Att avlägsna parasiterande energier

Arbetet att avlägsna en parasiterande energi kan te sig väldigt olika från fall till fall men förmodligen kommer följande sju steg på ett eller annat sätt finnas med.

Identifiera

Innan vi ens tänker tanken att avlägsna något behöver vi bli medvetna om att det finns något att avlägsna. Den som bär på en parasiterande energi är i många fall själv medveten om det. Det är emellertid inte självklart att den har orden för att beskriva det.

Den som kan se eller känna av sådana energier kan exempelvis plocka upp det i personens beteende eller i vad den säger. Parasiterande energier med högt medvetande syns ofta tydligare eftersom de är mer utåtagerande men de försöker i många fall också aktivt att dölja sig. Jag upplever att den syns tydligare när 1. den tror att ingen tittar, eller 2. den känner sig trängd. Är den vaksam och inte känner sig trängd har den bättre förutsättningar att hålla fasaden uppe.

När det finns en inkräktande energi med hög medvetenhet kan det synas i ögonen. Det syns då att något där inne tittar ut på en. När en parasit vet att den är påkommen beror dess respons på om den ser en som ett hot eller någon som kan utnyttjas. Bedömer den att personen som ser den är ett hot kan den exempelvis gripas av panik, försöka fly, bli aggressiv eller försöka förmå värden att rädda den. Bedömer den istället att personen som ser den är någon som kan utnyttjas kan den istället bli manipulativ på bombastiskt, insmickrande eller hotfullt sätt. Oavsett vilket så kan detta vara en farlig situation.

Förarbete

När vi vet att det finns en inkräktande energi kan vi gå vidare till att göra det nödvändiga förarbetet för att avlägsna den. Det arbetet kan pågå i månader och jag utgår här från en situation där personen som bär på parasiten är medveten om, vill bli av med den och själv är aktiv i arbetet.

Ett första steg inför ett avlägsnande kan vara att kartlägga den. Några bra frågor kan exempelvis vara:

• Var i kroppen befinner den sig?

• Hur kom den in? Är den kopplad till ett specifikt trauma?

• Hur känns den igen? Agerar den på något särskilt sätt?

• Är den själv?

Den kartläggningen görs med fördel till stor del av värden själv.

När vi genom observation lärt oss så mycket vi kan om parasiten kan det vara på sin plats att ta kontakt med den. Detta kan exempelvis göras i ett meditativt tillstånd. Berätta för den att den inte är välkommen och att den kommer att avlägsnas. Här kommer parasiten förmodligen att göra allt den kan för att manipulera värden att behålla parasiten. Den kommer rent av att försöka övertyga värden om att ett avlägsnande kommer att leda till att värden dör.

Detta steg kan utföras av värden själv eller tillsammans med någon som ska hjälpa till att avlägsna parasiten. Steget är lämpligt om den som bär på parasiten själv är så pass stabil och hängiven att den kan lägga märke till och stå emot manipulationerna.

I förarbetet kan också ingå livsstilsförändringar som stärker personen som bär på parasiten. En parasiterande energi har i många fall fört in ohälsosamma livsstilsval som försvagar personen och gör den mer lättmanipulerad. Positiva livsstilsval som stärker personen och försvagar den parasiterande energins makt över den kan exempelvis vara att stärka kärleksfulla relationer, äta nyttig mat, sova ordentligt, städa omkring sig och att vara noga med musikval, mediekonsumtion och kläder.

Inför själva utrensningen av parasiten är det bra att trötta ut den fysiska kroppen. Skulle parasiten ta kontroll över kroppen och bli våldsam eller försöka fly är situationen betydligt mycket mer hanterbar. Detta kan göras med särskild diet, fasta eller att personen tar ut sig fysiskt före sessionen. Skulle det behövas kan personen hållas fast.

Kom överens på förhand om hur ni hanterar en sådan situation.

Spåra

Vid själva avlägsnandet behöver parasiten lokaliseras. Den har en boning i kroppen; en plats där den har bitit sig fast. Släpper den taget behöver man dock hålla koll på var den tar vägen då den gärna försöker gömma sig på ett nytt ställe. Är man flera som arbetar med att avlägsna är det inte ovanligt att dela upp arbetsuppgifterna så att en spårar, en avlägsnar, med mera. Det är dock fullt möjligt att göra själv och är värden dessutom vid sådant medvetande och så pass hängiven att den kan vara behjälplig är mycket vunnet.

Få den att släppa taget

När vi vet var parasiten sitter behöver vi få den att släppa taget. Själv gör jag det genom att kanalisera energi från ärkeängeln Mikael eller Ismael genom händerna till området det gäller. När parasiten släpper taget behöver vi hålla koll på var den befinner sig. I det här läget vet parasiten att dess avlägsnande är nära förestående och den kan försöka fly situationen eller lura värden att den redan avlägsnats. Var vaksam och fortsätt spåra den.

Plocka ut den

Det finns flera sätt att slutligen plocka ut en energi. Det kan exempelvis göras genom att:

• Föra ut den genom fötterna eller händerna rakt ner till Moder Jord.

• Fånga den i en kristall genom att värden exempelvis håller i en kristall avsedd för ändamålet.

• Be en ärkeängel föra bort den.

• Kräkas ut den. Kan värden själv inte kräkas ut den kan den som hjälper göra det åt den.

Ett avlägsnande kan bestå av flera av dessa punkter.

Rena

Under arbetets gång och efter det att parasiten är bortplockad är det på sin plats att rena såväl platsen som verktygen och människorna som är inblandade. Om man använder en kristall eller liknande för att fånga energin är det viktigt att också rena den på ett sätt så att parasiten inte kan göra mer skada.

Efter själva utrensningen är gjord kan det också vara bra att ceremoniellt rena och tacka exempelvis genom att bada, meditera, tacka platsen, tacka hjälpare, krama träd och liknande.

Stänga dörren och eftervård

När vi lyckats ta bort en parasiterande energi uppstår det ett tomrum och vi behöver vara på vår vakt för att inte bjuda in nya energier att ta dess plats. Vi behöver inte bara slänga ut inkräktaren utan också stänga dörren för nya inkräktare. Här är några saker som vi kan göra för att stänga dörren:

1. Löftet till dig själv. Lova dig själv att göra allt i din makt att hålla parasiterande energier borta. Säg högt att ingen sådan energi är välkommen i din kropp.

2. Försvara dig. Var observant på din kropp, dina känslor och sinnesstämning. Om du upplever att du är under attack så kalla in beskydd, säg bestämt att inga sådana energier är välkomna och håll dörren stängd för dem. Skulle du uppleva ett behov så komplettera detta med andra tekniker och verktyg såsom bön, skyddsamuletter och liknande.

3. Stärk immunförsvaret. Vi bör generellt stärka vårt försvar genom att göra sådant som får oss att må bra, känna tillit och livsglädje. Fyll på med god energi.

4. Ändra vanor. När vi burit på en parasiterande energi en längre tid finns det sannolikt negativa vanor och tankemönster som den befäst i oss. Att parasiten avlägsnas innebär inte att dessa mönster också avlägsnas. Genom kontinuerlig observation och omprogrammering kan vi bryta dessa.

5. Lös de underliggande orsakerna. Vi drar på oss parasiterande energier vid trauma och liknande situationer. När vi går tillbaka och läker det som en gång öppnade upp dörren stänger vi den igen. Då kan parasiter inte längre använda våra osäkerheter för att åter smyga sig in.