Berättelsen om varg och människa

Följande visades för mig av trädet Ask. Ask har funnits här på jorden betydligt längre än människan och minns det som varit.

● ● ●

Länge sedan vandrade människan jorden i flockar och tillvaron byggde på samarbete. För att överleva behövde ni skapa och förvalta relationer till er omgivning. Ni blev vänner med träd, växter, svampar och djur. Ert liv vävdes samman med livet omkring er.

En dag mötte människan vargen och ni såg båda att ni kunde ha nytta av varandra så ni bildade en ny flock; en flock som bestod av både människa och varg. Den ena var inte över- eller underordnad den andre utan ni var del av samma flock och samarbetade för ert gemensamma bästa.

Över årtusenden blev en del människor allt mer varglika och en del vargar allt mer människolika. Ni lärde av varandra och en del av den andras energi blev en del av er egen. Några vargar blev människovargar och några människor blev vargmänniskor men det fanns plats för och behov av alla i flocken.

Men så kom tiden då människan bosatte sig och började kontrollera sin omgivning. Ni markerade områden och hävdade att de var era. I den tiden tog mannen makten och allt skulle tämjas och underställas honom. Djur domesticerades, skog skövlades för att ge plats åt odling och även sin syster ansåg han sig ha äganderätt över. Detta ledde till en djup brytning i relationen mellan människan och dess omgivning.

Gradvis försvann respekten för naturen men också för samarbetet när människan försökte göra sig till herre över allt. Människovargen tämjdes till hund medan vargen som inte kunde tämjas försköts. Rädslan tog vid. Här såddes fröet till berättelserna som varnar för vargen. Vargmänniskorna försköts också men det fanns fortfarande plats för dem hos människorna, om än i utkanten. De domesticerade människorna var rädda för dem men det fanns ett behov av deras vildhet.

Är det dessa som i vikingatider kallades ulvhedin eller bärsärker, frågade jag Ask.

Nu klev du långt fram från tiden jag pratade om, men ja. Ulvhedin i vikingatiden var vargmänniskor. Deras förfäder var del av flockar bestående av både människor och vargar. Vargen var del av deras blodslinje och de släppte fram den energin på slagfältet där de var vildsinta slagskämpar.

Idag ser några av er tillbaka på vikingatiden och tror att människor då hade en nära kontakt med naturen. Det verkar så länge sedan för er men faktiskt så var människans relation till naturen då nästan helt bruten, precis som idag. Vargmänniskorna hade en betydelsefull plats i den kulturen men även om de kunde vara respekterade så var människorna rädda för dem. De var behövda men passade inte nödvändigtvis in.

När vikingarna kristnades förbjöds slutligen ulvhedin och vargmänniskorna försköts. Sedan dess har vargmänniskorna förföljts. Det har uppstått situationer då de välkomnats men det har vanligtvis varit så att människor försökt förgöra dem.

Tiden ni lever i nu är bättre. Förföljelsen är inte lika hätsk som den varit men framför allt är det idag lättare för vargmänniskorna att hitta varandra och bygga gemenskaper där de accepteras och uppskattas.

Samarbeten

Människor har ingått liknande samarbeten med mycket i naturen vilket med tiden färgat såväl dem som deras avkomma. Det finns många anledningar till varför vi känner samhörighet med vissa djur, växter eller svampar. Vi kan ha levt liv som dem, vi kan ha dem som totem eller andedjur men vi kan också likt ovan beskrivet ha levt i flock med dem och på så vis genom generationer ha anammat deras energi.

I den yttersta sanningen är allt ett men som en aspekt av alltet känner vi sällan samhörighet med mer än en bråkdel vilket sammanstrålar i personen som vi är.

Dagens människa inbillar sig gärna att stå utanför eller rent av ovanför naturen. Det finns till och med religioner som hävdar att vi är satta att vara herrar över den. Tvärtom är det så att vi är en del av den. Vi är en hårlös apsläkting med ett på tok för stort ego. För att komma i balans och säkra vår överlevnad behöver vi sluta försöka härska och kontrollera och istället åter lära oss att samarbeta.

Brytningen

Brytningen mellan människan och hennes omgivning kan beskrivas på många sätt. Det är konflikten mellan natur och kultur, vilt och domesticerat, andlighet och religion, frihet och fångenskap. Brytningen som uppstått mellan oss som art och vår omgivning återspeglas inom oss där vi slits mellan vår natur och det som vi upplever förväntas av oss.