När vi har läkt traumat

När vi lyckats lösa ett trauma behöver vi stänga dörren om det. Att vi löst det betyder inte att vi är immuna, utan vi behöver vara uppmärksamma på att inte återtraumatisera oss.

När traumat inte längre finns där att definiera sig utifrån, söka sympati för eller gömma sig bakom är det lätt att längta tillbaka. Den kända smärtan är trots allt trygg och ger sammanhang. Att vara fri från något som smärtat så länge kan vara skrämmande.

Då är det är lätt att hitta tillbaka eftersom ett trauma inte enbart finns i blockeringen i vår energikropp. Traumat återspeglas i vanor, beteende- och tankemönster, relationer och mycket mer därtill.

Inbilla dig inte att du är klar för att du har löst blockeringen.

Stäng dörren

För att till fullo läka behöver du därefter skärskåda ditt liv i syfte att omprogrammera och plocka bort sådant som traumat gett upphov till och som inte längre gagnar dig. När blockeringar, smuts, triggers, beteenden, tankemönster och allt annat ogynnsamt är borta och du förmår vara tacksam för det som varit utan att på nytt bjuda in något snarlikt – då är traumat läkt.