När vi har läkt traumat

När vi lyckats lösa ett trauma behöver vi stänga dörren om det. Att vi löst det betyder inte att vi är immuna, utan vi behöver vara uppmärksamma på att inte återtraumatisera oss.

När traumat inte längre finns där att definiera sig utifrån, söka sympati för eller gömma sig bakom är det lätt att längta tillbaka. Den kända smärtan är trots allt trygg och ger sammanhang. Att vara fri från något som smärtat så länge kan vara skrämmande.

Då är det är lätt att hitta tillbaka eftersom ett trauma inte enbart finns i blockeringen i vår energikropp. Traumat återspeglas i vanor, beteende- och tankemönster, relationer och mycket mer därtill.

Inbilla dig inte att du är klar för att du har löst blockeringen.

Stäng dörren

För att till fullo läka behöver du därefter skärskåda ditt liv i syfte att omprogrammera och plocka bort sådant som traumat gett upphov till och som inte längre gagnar dig. När blockeringar, smuts, triggers, beteenden, tankemönster och allt annat ogynnsamt är borta och du förmår vara tacksam för det som varit utan att på nytt bjuda in något snarlikt – då är traumat läkt.

Mental och känslomässig utrensning

Vi bär alla med oss mentalt och känslomässigt bagage som vi behöver möta, reda upp och rensa ut för att må bra.

Mental utrensning
På det mentala planet rör det sig om sådant som negativa tankar och att sitta fast i tankemönster som inte gynnar oss. Tankar om oss själva, om andra och om vår omgivning och situation.

Känslomässig utrensning
På det känslomässiga planet kan det exempelvis röra sig om gamla känslor som vi inte vågat bearbeta, om låsningar i vårt känsloliv som begränsar oss och om skyddsmekanismer som vi en gång utrustat oss med och som inte längre gagnar oss.

Även om det mentala och det känslomässiga är olika saker så upplever jag att de ofta överlappar och teknikerna som jag presenterar kan i många fall adressera båda områdena. Därför nämner jag dem tillsammans.

I återstoden av det här kapitlet kommer jag att beröra förlåtelse, terapeutiskt skrivande, att arbeta med negativa tankar och att omprogrammera sig. För mental och känslomässig utrensning skulle jag emellertid också vilja hänvisa till djupmeditationstekniken för att lösa trauma och skaktekniken som båda är ypperliga vid sådant utrensningsarbete.