Att arbeta med ädelstenar

Ädelstenar var ett av de första verktygen som kom till mig vilket var vid en tidpunkt då jag arbetade mig ur missbruk och depression och behövde förstärka positiva egenskaper hos mig själv. Det är också så jag huvudsakligen använt ädelstenar – för att föra in specifika energier eller att förstärka existerande egenskaper.

Jag minns inte längre hur stenarna hittade mig men de hade redan tidigt en påtagligt positiv effekt även för mig som var mer än skeptisk till sådant. En av mina tidiga favoritstenar var en rå citrin. Med den i fickan kände jag beslutsamhet och styrka, som att den väckte liv i min inre eld som falnat så länge. Sedan dess har jag med god effekt arbetat med många stenar och också gett bort de allra flesta när jag känt att jag införlivat deras energi och inte längre behöver dem. En del av dem kan jag ibland sakna för när jag arbetar fokuserat med en sten skapar vi en relation till varandra. Samtidigt är det ett medvetet val att lämna dem vidare för jag vill hellre att de får möjligheten att hjälpa någon annan än att jag ska samla dem på hög.

Etiska dilemman gällande stenar

Ädelstenar är både vackra och kraftfulla verktyg men en sak vi bör vara medvetna om när vi väljer att arbeta med dem är att brytningen i många fall är en destruktiv process. Stenbrytning är ofta en miljöfarlig verksamhet där människor i fattiga länder utnyttjas för att slita loss Moder Jords innanmäte. Nästan varje sten vi ser i handeln har tillkommit genom att något förstörts. För den som värnar Moder Jord finns här en motsättning att ta ställning till.

Den bästa stenen är därför den du själv funnit och inte behövt hacka loss. Det finns platser där en del stenar, exempelvis bergskristaller, finns i sådant överflöd att de kan plockas direkt från marken. Det tillhör dock inte vanligheterna.

Den näst bästa stenen är den som är återvunnen vilket också är en anledning att snarare lämna vidare och byta stenar än att konsumera nya.

När det kommer till stenar man köper har jag sällan funnit information om hur de har brutits. Om det inte specifikt anges att de tagits fram varsamt och småskaligt så kan man förmodligen utgå ifrån att de slitits från Moder Jord på sämsta tänkbara sätt.

Olika kvaliteter

Grovt uppdelat kan sägas att det finns råa stenar och tumlade sådana. En tumlad sten ser ut som en polerad strandsten. Den har slipats så genom att tumlas. En rå sten har ofta bearbetats mindre och kan exempelvis vara en kristallspets, ett kluster eller annan del av en större sten som brutits loss.

Generellt sett föredrar jag råa stenar då de bearbetats mindre och därför håller energin bättre. De är i mitt tycke också vackrare.

Att rena och ladda sin sten

En sten bör dels renas när den kommer till oss och därefter med jämna mellanrum eftersom de lätt plockar på sig annan energi. Det kan vara så pass märkbart att de rent av tappar lyster, mörknar i färgen och upplevs som tröga eller döda efter en tid. När de renas och laddas lyser de åter upp och spritter av energi. Ju intensivare vi arbetar med dem, ju oftare behöver de i regel renas.

Att lära känna sin sten

Jag hade en gång ett halsband, en enkel men vacker jadekalebass. Varenda gång jag tog på mig det skapade jag goda relationer och fick nya vänner. Jag tyckte så mycket om smycket att jag till slut gav bort det till någon som jag hade stor respekt för eftersom jag ville att hon skulle ha samma välsignelse av det som jag hade haft. Efter några månader saknade jag emellertid smycket så pass att jag köpte mig ett nytt av exakt samma snitt och förväntade mig då att åter knyta fina relationer på löpande band. Men till min förvåning hände ingenting särskilt på det området. Efter några veckor började jag däremot märka ett annat särdrag med det nya smycket. Så fort jag tog det på mig fann jag en inre harmoni och ett lugn inför sådant som annars hade kunnat stressa mig.

● ● ●

Det finns mycket litteratur som beskriver stenars olika egenskaper. De kan vara god generell vägledning men stenar har olika personligheter och är medvetanden som man kan kommunicera med, precis som allt annat i naturen. Det är inte självklart att beskrivningen av en sten stämmer helt överens med den individuella stenen. För att lära känna sin sten bättre kan man exempelvis:

Sova med den. När vi sover med våra stenar lär vi känna varandra. Vi är avslappnade och stenens egenskaper och läkning införlivas snabbt i vårt eget energifält.

Vara uppmärksam. När vi arbetar med en ny sten bör vi försöka möta den utan föreställningar om vad den ska ge oss. Var istället uppmärksam på vad som faktiskt händer och lär känna den specifika stenens personlighet.

Meditera med den. När vi försätter oss i ett meditativt tillstånd blir det lättare att förnimma hur stenen påverkar oss. Scanna av kroppen och känn om den påverkar något specifikt område, sinnesstämningen eller något annat.

Prata med den. I ett meditativt tillstånd är det också lättare att kommunicera med en sten. Kommunikationen är nästan uteslutande intuitiv vilket kräver att den som vill prata med dem använder sin intuitiva förmåga.

Att arbeta med sin sten

Det finns många sätt att arbeta med stenar men jag har huvudsakligen använt dem för att förstärka egenskaper och föra in deras energi i mitt liv. Det kan bland annat göras genom att:

Meditera med. Genom att meditera med en sten kan vi förhållandevis snabbt och medvetet koppla in i och ta del av den läkning och vägledning som stenen ger. 

Använda som kraftsmycke. Gör ett kraftsmycke av eller införliva stenen i ett kraftsmycke vilket du bär regelbundet. Den nära och regelbundna kontakten gör att stenens egenskaper finns med dig även när du inte medvetet tänker på den.

Ha i fickan. Ett enkelt sätt att ladda på med en viss stens egenskaper är att stoppa den i fickan på morgonen. Den följer med under dagen och förstärker även när du inte är medveten om den men kan också hållas och plockas upp när så behövs. Jag försöker då vara noga med att inte ha den tillsammans med allt annat som hamnar i fickorna såsom småpengar, nycklar och mobiltelefon.

Sova med. Vi lär inte bara känna vår sten när vi sover med den utan vi arbetar tillsammans även i sömnen. En del stenar kan vara särskilt bra att sova med medan andra inte alltid passar sig. Prova dig fram och se vilka effekter du kan förnimma.

Dricka med. Ett sätt att arbeta med sin sten är att ladda sitt vatten med den. Lägg i så fall den eller de stenar som du vill arbeta med i botten på en tillbringare av glas och fyll på med rent vatten. Låt stå i åtminstone ett par timmar och drick sedan av det under dagen. Det går också att ladda vattnet genom att ställa ädelstenar runt tillbringaren.