Gratis material

Materialet på sidan är gratis att skriva ut, kopiera och använda för personligt bruk och inom ramen för icke-kommersiell utbildning. Om delar av materialet återges ska källa tydligt anges.

Det är inte tillåtet att utan upphovspersonens uttryckliga medgivande använda materialet i kommersiellt syfte. Ta kontakt med Daniel Wilby om du vill använda materialet på ett sådant sätt.

1. inledning web

Förlåtelsevandring
Detta är en kortfattad beskrivning av den förlåtelseteknik som den uppstigna mästaren Isak förmedlade till Daniel. Läs mer om tekniken i bokens avsnitt om Förlåtelse. PDF-format.

Working with entheogens – a very brief introduction
This is a brief English introduction to working with entheogens. It covers the basics of preparations, navigating the experience and integration work. PDF format.