Renandetekniker

Innan vi börjar arbeta är det oftast klokt att rena först. När vi renar så städar vi undan åtminstone en del av det som annars kan komma i vägen för arbetet vi vill utföra. Det kan exempelvis vara att plocka bort kvardröjande avtryck, lätta upp stagnerad energi eller göra plats åt det vi vill åstadkomma.

Den fysiska rengöringen

Innan man renar med mer esoteriska metoder bör man rena fysiskt. Det andliga och materiella går in i vartannat vilket innebär att fysisk smuts och oordning gör att annat också fastnar.

När det gäller en person kan det vara att duscha och byta till rena kläder medan en plats kan behöva rensas upp och städas. När den grova smutsen är borta har energin redan lättat vilket ger andra reningstekniker förutsättningar att få avsedd effekt.

Några vanliga verktyg för rening

De fyra elementen. Eld, jord, luft och vatten har alla sina egna egenskaper som är gynnsamma för att rena. Elden transformerar, jorden absorberar, luften vädrar ut och vattnet tvättar bort. Vilket element som är mest passande beror på ändamålet. Vill jag frigöra mig från ett fysiskt föremål kan en eldceremoni vara passande medan jag hellre vänder mig till Moder Jords förmåga att absorbera om jag exempelvis spyr upp gamla känslomässiga blockeringar.

Rök. Med rök från örter, särskilda träslag och liknande renar vi lättare energier från exempelvis en plats eller person. På engelska kallas det för smudging och utförs i vissa sammanhang snarare symboliskt. Röken är en kraftfull allierad som kan lätta på mycket men den har också sina begränsningar. Den är utmärkt för att exempelvis rena ett hem efter en grundlig städning, rena någons energikropp före och efter healing eller lätta på avtrycket efter en ande som hjälpts vidare. Röken är däremot inte ett verktyg för att avlägsna spöken, parasiterande energier eller blockeringar.

Salvia, lavendel och gråbo är alla exempel på växtlighet som används för ändamålet. Odla i första hand själv eller samla sådant som växer nära dig för att skapa din egen rökelseblandning. Ett träslag som blivit alltmer populärt att använda i andliga kretsar är Palo Santo. Det bör i min mening undvikas eftersom västerlänningars konsumtionshets numer hotar trädets överlevnad.

När man arbetar med örter binds de gärna i ett hanterbart knippe med snöre som löper om hela knippet. Det är också vanligt med blandningar som eldas i ett rökelsekärl. Jag föredrar knippen eller pinnar eftersom det är lätt att röra sig runt med dem. Jag har då också ett kärl för att samla aska och ställa ner knippet eller pinnen i. Ett annat vanligt tillbehör då man arbetar med röken är en fjäder eller vinge för att vifta och styra röken dit man vill ha den.

När vi arbetar med rök inomhus kan det vara en god idé att tillfälligt koppla ur brandvarnarna eftersom det kan bli ganska rökigt.

Salt. För rening av verktyg och liknande är salt ypperligt eftersom det dels effektivt extraherar smutsen de samlat på sig och dels är enkelt och billigt att arbeta med. Salt kan användas till mycket annat också, exempelvis som barriär för energier som man vill hålla borta. Bäst upplever jag att obehandlat havssalt är. Jag undviker så kallat himalayasalt eftersom det utvinns genom gruvdrift och fraktas långt.

Att rena föremål

Våra verktyg och andra föremål samlar med tiden på sig smuts och annan energi som förtar deras kraft. Därför är det bra att med jämna mellanrum rena och ladda dem. Det är också bra att göra det till en vana att rena nya föremål innan vi låter dem ta plats bland våra andra så att vi inte drar in andras smuts. 

Vilken metod vi använder för att rena något behöver anpassas efter föremålet så att det inte tar skada. Använd sunt förnuft och känn efter vad den specifika saken behöver.

Att rena med salt och ladda med sol/månsken

Salt var mitt första och är alltjämt mitt huvudsakliga verktyg för rening. Här följer ett exempel på hur man kan rena och ladda ädelstenar: 

• Täck med havssalt och låt stå över natten (extraherar smuts).

• Skölj av dem (rening).

• Låta dem laddas av fullmånen (laddning).

• Låta dem laddas av solen (laddning).

• Tillåter vädret sedan det så får de gärna också ligga i regnet (rening och laddning).

Punkt tre och fyra, att låta ädelstenarna laddas av fullmånen och solen, upplever jag kan byta plats med varandra beroende på hur dagarna och vädret ter sig.

Den som bor nära havet kan på ett snarlikt sätt rena stenar genom att lägga dem i en tygpåse eller liknande och lägga dem i havet över natten. Bäst är i så fall någonstans där vattnet är i rörelse men se till att förankra ordentligt så att stenarna inte försvinner.

Att bibehålla kraften

Även om det är enkelt att rena med salt så tar det tid att göra. Ett sätt att bibehålla verktygens kraft mellan tillfällena kan exempelvis vara att rena dem med rök eller vatten före och efter varje gång man använder dem. Det kan göras genom att föra föremålet genom röken och be röken rena det eller genom att tvätta eller skölja av föremålet med samma intention.

Att ta naturen till hjälp

Naturen kan vara till ypperlig hjälp för att rena och då särskilt jorden som absorberar och balanserar, och vattnet som sköljer rent. Finn eller skapa gärna en egen ceremoniplats där Moder Jord utför arbetet tillsammans med dig. Det kan exempelvis vara vid en porlande bäck eller i den lösa jorden vid foten av ett kraftfullt träd.

Att rena sig själv

Det är gott att göra det till en vana att rena sig inför och ibland också under och efter en ritual eller liknande. När vi går in i att göra ett specifikt arbete vill vi inte ha annan smuts som stör det så ju mer vi gör oss av med på förhand, ju mindre behöver vi störas av det under tiden.

Reningsritual med rök

Röken är ett av de verktyg jag oftast använder för att rena mig inför en ceremoni och jag gör det då nästan först av allt. Jag upplever inte att ordningen som jag applicerar röken spelar någon roll men när jag renar mig själv med rök brukar jag:

• Börja med att föra det glödande rykande knippet framför mig och med öppen hand vifta röken på mig själv med särskild uppmärksamhet på mina sex lägre huvudchakran, från roten till tredje ögat.

• Därefter efter bästa förmåga göra detsamma för ryggen.

• Sedan håller jag ut en arm i taget och för knippet under armen så att röken stiger uppåt. När jag når min öppna handflata stannar jag där en extra stund för att låta röken väcka mina handchakran.

• Ståendes för jag knippet på ut- och insida av ben innan jag lyfter på en fot och renar undertill och därefter gör jag samma med andra foten.

• Slutligen fokuserar jag på huvudet där jag för knippet runt huvudet medsols uppåt och avslutar med att dra allt mindre cirklar upp mot taket eller himlen. Allt som allt gör jag förmodligen 5-10 cirklar ett par-tre gånger. Utöver att rena huvudområdet tänker jag mig att rörelsen kopplar upp mig.

• Skulle jag sedan känna att något område behöver mer så applicerar jag mer just där.

Renar jag någon annan så gör jag i princip samma rutin men istället för att styra röken med min egen hand så använder jag en fjäder eller vinge.

Vattenmeditation

När jag la mig raklång på den lilla bron i skogen för att meditera var jag oförberedd på vad som skulle hända när jag slöt ögonen. Under mig porlade vattnet fram i den lilla bäcken.

Jordens yta består till 71 procent av vatten. Våra kroppar består av 50 till 75 procent vatten. Vi tänker sällan på det men vi är till stor del vatten och påverkas starkt av hur vårt inre vatten mår.

Jag blundade och porlandet under mig satte vattnet i min kropp i rörelse. Stillastående vatten blir unket och samlar på sig smuts. När mitt vattensystem nu aktiverades så starkt frigjordes smutsen och sköljdes bort med bäcken. Jag låg där och porlade, kluckade, andades och skrattade tills jag var genomsköljd och mitt vatten åter var i balans med bäcken och naturen.

En renande väg hem genom skogen

Vägen hem till honom gick genom en skog.
– När jag kör här brukar jag föreställa mig att trädens grenar borstar bort all smuts jag samlat på mig under dagen, berättade han.
Jag provade själv. I tystnad betraktade jag grenarna medan vi i maklig takt snirklade oss fram på grusvägen och föreställde mig hur de varsamt snuddade vid mig och borstade bort jäkt och damm. Väl hemma hos honom kände jag mig både lättare och lugnare.

Att släppa till Moder Jord

Detta är en reningsteknik som i de flesta fall passar sig under en ceremoni eller som en fristående ritual. Moder Jord har en otrolig förmåga att absorbera och transformera. När vi i arbetet med oss själva finner något som vi verkligen behöver och vill bli av med kan vi därför tryggt släppa det till henne och veta att det tas emot och bort. Såhär kan det göras:

• Lägg dig platt på marken med ansiktet i gräset, jorden eller vart du nu befinner dig. Armar och ben något ut från kroppen i en ställning som känns vettig i sammanhanget. Övningen blir generellt kraftfullare ju mer direktkontakt man har med marken så är vädret och sammanhanget sådant att det känns bra så går det bra att göra naken eller delvis avklädd.

• Säg med tydlig röst vad det är du vill bli av med och be Moder Jord ta emot det. Prata rakt ner i marken och upprepa det tills orden vänder. Det kan ta tid. Låt det.

Med “orden vänder” menar jag: när jag släpper fram och ut det jag vill bli av med och låter Moder Jord ta emot och omvandla det så kommer det jag vill bli av med till en början klinga av och till slut upphöra och vända. Det skulle exempelvis kunna låta “jag vill inte finnas, jag mår så dåligt, Moder Jord, snälla, ta emot det i mig som inte vill finnas, som får mig att må dåligt” som upprepas 38 gånger och sedan vänder till “jag vill finnas, jag mår bra”.

• När det skiftet sker, vänd så du ligger på rygg och upprepa den positiva varianten så länge du orkar och känner för det. Bubblar skratt, gråt eller annat fram så låt det också ta plats. Tanka på energi från såväl Moder Jord som från sol, måne, himmel, bris eller vadhelst annat som du vill ta emot energi ifrån.

• Tacka Moder Jord för hjälpen du fått vilket du för all del kan göra redan under föregående punkt. Precis som skratt och gråt har tacksamhet också en förmåga att bubbla fram. 

Att rena en plats

Som jag började kapitlet med att påpeka bör det första steget i att rena en plats vara att rena den fysiskt, det vill säga att städa, ställa iordning och vädra den. Det ger andra reningstekniker bättre förutsättningar att ge avsedd effekt.

Att rena med rök

Ett enkelt och effektivt sätt att därefter rena platsen från kvarvarande eller stagnerade energier är med rök. Ett rum kan exempelvis renas på följande sätt:

• Rena först dig själv med röken.

• Börja därefter till höger om dörren och rör dig medsols genom rummet med det glödande örtknippet. Sprid röken rikligt omkring dig och upprepa under hela tiden högt din intention med reningen. Det kan exempelvis låta “Låt allt gammalt och ogynnsamt försvinna härifrån. Låt smuts och damm fara. Allt här ska vara gott.”. Lägg särskild vikt vid att rena i vinklar och vrår som sällan används och där energin står still.

• Runt fönster och dörrar gör du en ram med röken och fyller den sedan med mera rök och uttalar intentionen för det som ska komma in. Det kan exempelvis låta “Låt allt som kommer in här vara gott.”.

• Vädra och låt röken ta med sig den frigjorda smutsen ut.

• Tacka och avsluta.

Renar du ett helt hus så rör dig på samma sätt medsols genom huset.

Att rena med trumma, skallra och sång

Att rena ett rum med ljud görs på snarlikt sätt som med rök och kan också kombineras med röken. Vibrationerna som trumma, skallra och sång avger skakar loss och hjälper oss att ta bort gammal stagnerad energi. Arbetar du med alla tre så kan du växla mellan dem som du tycker känns bra eller först rena med trumma, därefter med skallra och slutligen fylla rummet med sång. Det kan exempelvis göras såhär:

• Rena först dig själv och dina verktyg.

• Börja till höger om dörren och rör dig medsols genom rummet med trumman. Gör sedan detsamma med skallran. Lägg särskild vikt vid platser där energin känns särskilt stagnerad, tung, fattig eller bara står still.

• Gå därefter på liknande sätt och sjung för platsen.

• Tacka och avsluta.

Att välsigna

Ett sätt att rena eller avsluta en rening av en plats är att välsigna den. Läs mer om det i kapitlet Välsignelser (s. XX).

Att rena åt andra

När vi arbetar med andra människor i ett läkande sammanhang händer det att vi behöver rena åt dem eller plockar upp smuts från dem och därför behöver rena oss själva.

Att skicka smutsen vidare

På samma sätt som man kan skicka in energi vid handpåläggning så kan man också extrahera och plocka bort det. 

Två vanliga sätt att göra det är att skicka smutsen uppåt alternativt neråt. Skickas den uppåt kan det göras genom att exempelvis som vid handpåläggning kanalisera smutsen uppåt till ljus, svampen eller liknande så att smutsen bara färdas genom en.

Skickar vi smutsen neråt är det till Moder Jord och skulle exempelvis kunna vara att borsta smutsen neråt längs benen och ner i marken. Ett annat sätt är att på samma sätt som vid kanalisering uppåt låta smutsen vandra genom oss, exempelvis från vänster hand genom hjärtat och sedan ut genom höger hand som vi lägger mot marken. Lite som en åskledare. Smutsen färdas genom oss men ska inte heller då fastna i oss.

Att kräkas eller gråta åt någon annan

Det händer att människor i en läkandeceremoni har smuts som de behöver göra sig av med men är oförmögna att själva göra det. I så fall kan vi ibland behöva kanalisera den smutsen genom oss själva och göra oss av med den åt dem.

En fysisk utrensning som är vanlig vid läkande ceremonier är att man kräks. När den jag arbetar med behöver kräkas ut något som den behöver bli av med men inte kan så blir det istället så att det sugs ut och skickas ut genom min kropp. Vanligtvis har jag då fysisk kontakt med den andra såsom vid handpåläggning. Sådana spyor bör inte slängas i toaletten utan bör ges till Moder Jord så att hon hjälper att absorbera och transformera.

På liknande sätt är det inte heller ovanligt att gråta åt någon annan. När den som egentligen behöver gråta är oförmögen att göra det händer det att jag gråter i dess ställe. Gråten skickas då genom min kropp men fastnar inte i mig utan flödar fram i form av tårar och kan åtföljas av känslor. Fysisk kontakt kan även här vara bra men jag upplever den inte som lika nödvändig som när jag kanaliserar kräk.

Rena sig från andras smuts

I andra fall hamnar andras smuts på en själv och då kan det vara viktigt att snabbt bli av med den. Det kan exempelvis vara att man sugit upp något från dem och inte haft någonstans att göra av det, att det man arbetat med att befria dem från är kladdigt och hamnat på en själv eller att det bara allmänt smittar.

Att skaka av sig

En teknik som jag använder för att bli av med andras smuts är skaktekniken som jag beskrivit i kapitlet Att skaka loss trauma (s. XX). Det kan vara lite olika vad det är som skakas ut men det är inte ett eget trauma så som det är beskrivet i kapitlet som du hittar tekniken i. Ibland kan det vara anspänningar som uppstått från läkandearbetet och ibland är det snarare en kanalisering av den andras spänningar. Vid andra tillfällen är det just smuts eller liknande som skakas loss ungefär som en hund skakar av sig vatten.

Att trumma loss smutsen

Trumma och skallra kan vara ypperliga verktyg för att rena då de med sina vibrationer skakar loss smutsen och återställer balansen.

Att ta hjälp av naturen

Naturen kan också hjälpa en att plocka bort energimässig smuts. Ett självklart sätt är att skölja av den med vatten och då helst i vatten som befinner sig i rörelse.

Moder Jord kan också hjälpa med att rena genom att absorbera och transformera. Om smutsen finns på en specifik plats såsom händerna kan det räcka med att köra ner händerna i eller gnugga dem mot jorden.