Att skydda sig

Om du tror att du behöver beskydd,
om du tror att du behöver talismaner,
amuletter, stenar och besvärjelser
för att värja dig och hålla dig trygg,
då behöver du det.

Om du vet att du alltid är beskyddad,
att inget ont någonsin kan hända dig,
att du rår på alla utmaningar
och därför inte behöver något beskydd,
då behöver du inte det.

Innesluten i ett ägg

Den här tekniken finns i många olika tappningar. Den går ut på att visualisera sig innesluten i energifält där inget yttre kan tränga sig in och stjäla ens energi och passar sig bra för just det ändamålet. Är man exempelvis högsensitiv, empatiskt lagd eller omgiven av energitjuvar kan detta vara ett sätt att skydda sig. Det kan dock vara något av en quick fix och bör i så fall följas av ett utforskande av hur man mer långsiktigt kommer tillrätta med sin situation. Tekniken är denna:

• När du känner dig angripen eller i risk att bli det, försätt dig i ett semi-meditativt tillstånd.

• Föreställ dig att ett skimrande genomskinligt rosa ägg omsluter dig. Där inne är du skyddad.

• Kom tillbaka från ditt semi-meditativa tillstånd men behåll ägget runt dig. Var fortsatt medveten om att du är skyddad.

• När du känner att du inte längre behöver beskyddet som ägget gett dig, tacka och låt det upplösas.

För vissa är det inte ett ägg utan kanske istället en tub eller boll. Andra föreställer sig vitt eller lila ljus. Hitta din egen tolkning av energifältet som omsluter och skyddar dig och hur det sedan upplöses.

Om du ofta befinner dig i situationer där du behöver använda den här tekniken kan det vara på sin plats att fråga om det finns annat du behöver förändra.

● ● ●

Hjärtmeditationen som beskrivs i kapitlet om riktad meditation kan användas på ett snarlikt sätt. Istället för att enbart omslutas föreställer vi oss där ljus som omsluter, skiner genom och utgår ifrån/är oss. Det är en snabb och mycket effektiv teknik som dessutom har ett mantra som är lätt att minnas kopplat till sig.

Ljus omger mig.
Ljus skiner genom mig.
Jag är ljuset.

Det ljuset kan användas för att hålla såväl inre som yttre negativitet på avstånd samt rena oss.

Kalla in beskydd

Ett kraftfullt sätt att försäkra sig om beskydd är att vända sig till skyddsänglar, guider, ärkeänglar, andedjur eller liknande bundsförvanter man har som vakar över en. Att kalla in beskydd är inte svårare än att kalla på energin vi riktar oss till och säga vad det är vi vill ha. Men ha i åtanke att det inte är självklart att de alla är likvärdigt bra på att skydda oss så vänd dig till den eller de som du vet kan det.

Ibland kan det kännas tryggt att formulera några rader, utveckla en ceremoni för ändamålet eller knyta ett sådant beskydd till ett föremål såsom ett smycke. En enkel ceremoni skulle exempelvis kunna se ut såhär:

• Rena dig själv och platsen med salvia eller liknande och tänd ett ljus.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Kalla på energin du vill ha vid din sida med några väl valda ord såsom ”Ärkeängel Mikael, hör mig. Var här med mig och håll mig trygg. Släpp bara fram det som vill mig gott och håll sådant som inte vill det på avstånd.”. Upprepa till dess att du känner dig uppfylld av vissheten att den eller de som du bjudit in svarat an på din vädjan. Tacka därefter för beskyddet du får.

• Om du någon gång känner dig otrygg eller att du behöver stöd, kalla då åter på den du bjudit in att hjälpa dig.

• När du känner att du inte längre behöver det extra beskyddet, tacka för hjälpen du fått och släck ljuset. 

Ett helgat rum

Att öppna ett helgat rum är i huvuddragen detsamma som jag beskrivit ovan, bara lite mer. I många traditioner finns det något liknande detta där den som leder en ceremoni eller annat öppnar ett tryggt rum för det som ska ske. Den som leder sätter intentionen för sammanhanget, kallar in sina hjälpare och ber om att få den hjälp den behöver för att alla i rummet ska vara säkra till dess att arbetet är klart.

Om flera personer befinner sig i rummet som öppnas är det inte ovanligt att deltagarna vid öppnandet också får bidra med sina hjälpare och intentioner. Ibland förstärks detta med offergåvor.

Ett helgat rum kan man alltså öppna såväl för sig själv eller tillsammans med andra. Det är också möjligt att ta med sig ett helgat rum exempelvis om man arbetar under vandring. Det helgade rummet är inte en fysisk plats utan snarare en bubbla som omger oss.

Ett öppnande av ett helgat rum tillsammans med andra på vandring skulle exempelvis kunna se ut såhär:

• Du som leder tänder ett ljus och renar dig själv och platsen med salvia eller liknande. Därefter renar du deltagarna på samma sätt.

• Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

• Kalla på energierna du vill ha vid din sida med några väl valda ord såsom ”Ärkeängel Mikael, hör oss. Var här med oss och håll oss trygga. På vår vandring vill vi välkomna de väsen som vill oss gott att hjälpa och stötta oss. Håll sådant som inte vill oss gott på avstånd Mikael.”. Upprepa till dess att du känner dig uppfylld av vissheten att den eller de som du bjudit in svarat an på din vädjan. Tacka därefter för beskyddet ni får.

• Om du eller någon annan känner sig otrygg eller i behov av stöd, kalla då åter på den eller de som ni bjudit in att hjälpa er.

• När det helgade rummet inte längre behövs så kan du stänga det genom att tacka för stödet och förklara rummet stängt.

Skyddsamuletter

Känner du behov av att under en period kontinuerligt skydda dig så kan en skyddsamulett vara en bra lösning. Sådana kommer i många tappningar och bärs helst så nära kroppen som möjligt exempelvis som halsband. Om du upplever att du är under attack eller behöver extra skydd så bör du rena den ofta och gärna också komplettera med andra tekniker för att värja dig.

Skydda ditt hem

Mina föräldrar var inte skrockfulla men likväl hängde det hemma hos oss stenar med naturliga hål vid fönster och dörrar. Det är en gammal sedvänja för att hålla de dödas andar borta men stenar med naturliga hål har också använts för att hålla mardrömmar borta, skydda sjömän och skepp, för läkande och även för fertilitet.

Tanken med en sådan sten vid dörrar och fönster är att den agerar som en barriär. När jag hittar en sådan sten hänger jag upp den vid en dörr eller ett fönster men det är snarare ett uttryck för något jag burit med mig från min barndom än resultatet av övertygande upplevelser av att det fungerar. Å andra sidan har jag sällan bekymmer med andra andar än de jag själv bjudit in så kanske att det ändå fungerar. Andra exempel på barriärer är salt och uppmaningar om att ont inte får passera skrivet på dörr- och fönsterkarmar.

Om du upplever ett behov av sådana barriärer i ditt hem eller någon annanstans kan du göra såhär:

• Rena dig själv, kalla in beskydd och be om hjälp att rena hemmet och sätta barriärer på plats.

• Rena därefter ditt hem grundligt, först med en fysisk rensning och därefter med rök, trummande och sång.

• Sätt därefter barriärer på plats. Det kan exempelvis vara att hänga upp stenar, skriva på karmar eller strö ut salt vid fönster och dörrar.

• Tacka för beskyddet och hjälpen du fått och avsluta.

Det kan också vara lämpligt att välsigna platsen eller att tillföra glädje i hemmet exempelvis med dans, sång, en ny växt eller annat som piggar upp och gör dig glad.

Anden i glaset

Jag introducerades till andevärlden med verktyget Anden i glaset eller Ouija som en snarlik variant också kallas. Det är ett verktyg som jag använt flitigt men nuförtiden sköter jag sådana kontakter på andra sätt. Jag tycker dock fortfarande att Anden i glaset har många förtjänster. Framförallt är det ett bra verktyg för nybörjare.

Upplägget är enkelt. I dess enklaste utformning är det ett papper med alfabetets alla bokstäver i cirklar, siffrorna 0 till 9, en ja-cirkel, en nej-cirkel och en start-cirkel. Jag kallar det ibland också för bräda. Ett glas värms upp över ett ljus, ställs upp-och-ner på start-cirkeln, deltagarna lägger varsitt finger på det och bjuder därefter in till kontakt. Är kontakten tillräckligt stark kommer andarna att bokstavera ut svar genom att glaset rör sig över brädan och stannar vid specifika bokstäver.

Ett verktyg för andekontakter

Anden i glaset är ett genuint verktyg för andekontakter. Jag har hört och läst många varningar kring Anden i glaset men de brukar inte handla om verktyget i sig. Istället handlar de om att andevärlden på något sätt är farlig och att oerfarna människor (om ens några) inte bör kontakta den. I min mening är sådana varningar ofta överdrivna och framhålls ihärdigast av de som vet minst. Med rätt inställning och förberedelse är riskerna små.

Brädan, hur utsmyckat och magiskt det än må tyckas vara, är till syvende och sist ett verktyg. Som alla verktyg så har det styrkor och svagheter, det har förtjänster och begränsningar. Verktyget i sig är varken ont eller gott. Det bara är. Vår användning av den kan däremot vara ond eller god, respektfull eller respektlös, kärleksfull eller kärleksbefriad. Välj att ha en god intention och att göra gott.

Eftersträvar man inte genuina andekontakter bör man inte befatta sig med verktyget.

Några fördelar

Lätt att förstå och ta till sig. Det krävs inga förkunskaper utan de flesta kan vara med efter en kort introduktion.

Pedagogiskt. Många når en annan förståelse när de själva är delaktiga i kanaliseringen. Anden i glaset är ett bra verktyg för att öva upp sin förmåga att kanalisera även på andra sätt.

Inkluderande gruppaktivitet. Alla kan delta och bidra. Jämfört med exempelvis en gruppseans så blir det mindre fokus på en person och mer på gruppen. Det passar sig bra tillsammans med vänner.

Några nackdelar

Busenkelt. Enkelheten gör att i princip vem som helst kan skapa och hantera verktyget, även de som inte borde.

Långsamt. Andra sätt att kanalisera är betydligt snabbare men kan samtidigt vara mindre pedagogiska, inkluderande och kräver att någon har en särskild begåvning. Informationsmängden som kommer genom att glaset bokstaverar ut det är begränsad men det är vanligt att det kommer mer via andra kanaler vid sidan om. 

Fungerar inte för människor som är avstängda. Människor som är avstängda är i regel inte intresserade av att vara med men är de det så yttrar det sig i regel som att det blir svårt att få glaset att röra sig. Det kan rent av upplevas som fastklistrat på brädan.

Olika roller vid Anden i glaset

Anden i glaset är i regel något som görs med flera deltagare. Tre till sju deltagare kan vara lagom och när man är flera kan det vara bra att veta vem som gör vad. Nedan presenteras några vanliga roller där flera kan axlas av samma person.

Kanal. Om någon eller några i gruppen är mer mediala så verkar energin huvudsakligen röra sig genom dem och de kan då ibland ge mer information än den som presenteras genom brädan.

Ledare. Det är till nytta att ha någon som är duktig på att hålla samman gruppen och få alla att arbeta i samma riktning. Samma sak kan uppnås genom att innan kanaliseringen prata ihop sig om vad man är ute efter och vad man inte gör.

Frågeställare. Det är bra att skicka frågorna genom en person så att man inte frågar i mun på varandra. Man kan välja en frågeställare eller bytas om att vara det.

Sekreterare. Det är ofta uppskattat att skriva ner svaren man får. Utse en person att föra anteckningar.

Deltagare. Ibland kan det vara skönt att enbart få vara deltagare och inget mer. Det kan exempelvis vara när man är den som får ta emot en kontakt från någon närstående, om man är nybörjare och inte förmår hålla flera roller samtidigt eller om man är gäst i sammanhanget.

Gatekeeper på andra sidan

När vi öppnar upp för andekontakter så attraherar det i första hand de andar som står oss nära på olika sätt. Det kan exempelvis vara avlidna närstående, guider eller någon som sitter fast på platsen som vi befinner oss på. Men det attraherar i många fall också andra nyfikna andar varav några kan vara riktigt intressanta och andra rent av kan ha ont uppsåt. Vanligtvis är den första gruppen, de som står oss nära, så pass angelägna att få kontakt att de andra inte får utrymme. I det fallet är situationen oproblematisk. Men när vi redan klarat av de samtalen eller när någon av de andra bufflar sig fram kan det vara på sin plats med en gatekeeper.

När jag först fick gatekeeper-funktionen beskriven för mig liknades den vid en personlig sekreterare eller reception vars uppgift det är att bringa ordning i väntrummet. Den håller undan oönskade och buffliga andar, släpper fram de som har gott uppsåt eller letar rätt på en specifik kontakt som gruppen efterfrågar. Precis som i ett vanligt väntrum så beror skyddet som gatekeepern kan ge dels på dess egen kraft och dels på hur bångstyriga andarna som försöker ta sig fram är.

Skulle er gatekeeper falla till föga är det upp till er att avhysa eventuella inkräktare exempelvis med ett ordentligt fuck off. Ge dem inte lillfingret och förhandla inte utan släng dörren i ansiktet på dem genom att tydligt säga att kontakten är oönskad och därefter bryta den genom att vända på glaset. Med en bra gatekeeper händer sådant dock ytterst sällan.

En gatekeeper är vanligtvis en hjälpande ande som man har en stark relation till. Det kan vara en guide, en släkting eller liknande som har ett intresse av att hjälpa och skydda en.

Att bjuda in

Det är viktigt att tänka på hur man uttrycker sig när man bjuder in. Om man öppnar upp och frågar ”Är det någon där?” så kommer NÅGON att svara. Genom att vara specifik i vilka man bjuder in kan man undvika obehagliga upplevelser med andar som man inte vill ha kontakt med. Ibland vet man en specifik ande som man skulle vilja prata med men man kan också fråga mer generellt, såsom ”Finns det någon här som hör till mig?”.

En kort guide till hur man praktiskt går tillväga

Landa in. Det kan vara gynnsamt för gruppen och situationen att först komma till ro och finna sitt fokus. Det kan exempelvis göras med en kort inlandning, andningsövningar, en stunds tystnad, en meditation, att rena platsen med en örtblandning eller att prata om sina intentioner med sessionen över en kopp te.

Säkra brädan. Rengör ytan där brädan ska ligga. Smulor och liknande under den kan få glaset att välta. Lägg brädan så att alla kan se den och kommer åt att ha åtminstone ett finger på glaset. Säkra brädan i underlaget så att den inte halkar omkring. Det kan exempelvis göras med tejp, häftmassa eller genom att lägga pappret på ett gummiunderlägg. 

Att börja. Tänd ett stearinljus, håll glaset upp och ner och värm upp det över lågan. Rotera glaset över lågan och låt lågan slicka insidan av glaset. Ställ sedan glaset upp-och-ner på startcirkeln och lägg varsitt finger lätt på glaset. Låt den som ni kommit överens om ska föra talan att bjuda in den första kontakten.

Att prata. Ett samtal börjar vanligtvis med att man ber anden presentera sig. Därefter kan den som för samtalet från denna sidan ställa andra frågor. Om kontakten är tillräckligt stark kommer glaset att röra sig över cirklarna med bokstäver och stanna till vid olika cirklar för att bokstavera ut svar.

När ett svar bokstaverats klart ställer sig glaset åter på startcirkeln. Om någon i gruppen är mer medial kan det hända att det kommer ytterligare information genom denna bredvid svaret på brädan. Med tid och övning kommer de flesta som kanaliserar med bräda förmodligen att öva upp sin mediala förmåga så att de redan vid de första bokstäverna av ett svar intuitivt vet vad som kommer. När de därtill hittar sitt dominanta intuitiva sinne kan de också få budskap vid sidan om.

Prata gärna med varandra under tiden som ni kanaliserar exempelvis för att dela ytterligare information, tanketrådar eller förslag till frågeställningar. Gör det dock på ett sätt och vid en tidpunkt som inte stör när anden svarar. Om någon för anteckningar så gör detta samtidigt.

Att avsluta samtalet. Avsluta en kontakt genom att tacka för möjligheten ni fått att få prata med anden och för svaren den gett. Ta sedan bort fingrarna från glaset och vänd på det. Att vända på glaset är motsvarigheten till att lägga på luren i ett telefonsamtal.

Nu finns möjligheten att prata ytterligare om kanaliseringen ni gjort, färdigställa anteckningar och förbereda inför en eventuell ny kontakt.

Att fortsätta eller avsluta helt. Om ni väljer att fortsätta så samla er, värm upp glaset på samma sätt som tidigare och ställ det åter på startcirkeln.

Känner ni er färdiga så tacka för kontakten eller kontakterna ni haft och släck sedan stearinljuset. Gör därefter något annat. Det kan exempelvis vara på sin plats att plocka undan brädan och glaset, tända en lampa, ta en bensträckare eller byta rum.

Exempel på en kanalisering

Låt mig avsluta med ett fiktivt exempel på hur en kanalisering med Anden i glaset kan te sig.

Någon gång i månaden tar Jonna, Robin och Fadime fram sin bräda och kanaliserar. De känner sig trygga med varandra och med att vara i kontakt med andevärlden. Efter hand har de också funnit sina roller när de kanaliserar. Jonna är den som har starkast kontakt och hon har också en andehjälpare vid namn Björn. Fadime för alltid noggranna anteckningar och de tre turas oftast om att ställa frågorna.

Denna kvällen ska Fadimes vän Oscar vara med. Han känner sig nyfiken på att prata med andevärlden och har sedan tonåren haft känningar av närvaro omkring sig som han inte kan förklara. Det är inte så viktigt för honom vilka andar de pratar med men hans pappa dog när han var barn och Oscar skulle gärna vilja veta att han har det bra.

De fyra träffas hos Jonna på kvällen och över en kopp te berättar de för Oscar hur de rent praktiskt går tillväga och han får ställa de frågor som han har. De pratar om hans intention och om hans pappa.

När teet är uppdrucket stänger de av sina mobiler, sätter fast brädan på bordet, släcker ner, tänder ett stearinljus och sätter sig tillrätta. Jonna värmer glaset över ljuset och ställer det på startcirkeln varpå de alla lägger varsitt finger lätt på glaset. Därefter frågar Jonna:
– Är du med oss Björn?
Glaset rör sig först lite trevande men får snart upp farten. Först går den till en särskild cirkel där namnet Björn står och därefter till cirkeln för ja. Därefter återvänder den till startcirkeln.
– Vad roligt att få vara här med dig igen Björn, säger Jonna. Idag har vi med oss Oscar som är nyfiken på det här med andekontakter. Han undrar om det går att få kontakt med hans pappa. Kan du hitta honom?
Glaset väntar en stund och därefter glider den bestämt över på ja och tillbaka till startcirkeln.

– Vem har vi med oss? frågar Fadime.
Glaset bokstaverar namnet Per.
– Vem hör du till?
Glaset glider över till bokstaven O på brädan och därefter tillbaka.
– Det är min pappa, säger Oscar märkbart rörd.
Så börjar glaset röra sig igen. Kärlek, bokstaverar den först ut. Därefter Jag är med dig innan glaset går tillbaka till startcirkeln.
– Är det dig jag känt av, frågar Oscar.
Glaset glider över till Ja och sedan tillbaka.
– Hur är det med dig, frågar Oscar.
Glaset bokstaverar ut flera ord i följd. Sjuk, ont, mamma hämtade, allt bra nu. Därefter ställer sig glaset åter på startcirkeln.
– Han säger att han dels hade fysiskt ont när han dog men också att det gjorde ont att lämna er, fyller Jonna i. Men när han väl lämnade så kom hans mamma för att hämta honom. Han har passerat över till andra sidan och allt är bra nu. Han och hans mamma vakar över dig och du kan alltid prata dem om något känns tufft. Din farmor, hans mamma alltså, kommer snart att återfödas.

Under samtalet med sin pappa ömsom gråter och ömsom skrattar Oscar. När gruppen slutligen tackar för kontakten känner Oscar en lättnad och glädje över att ha återknutit kontakten med sin pappa. Han har dessutom fått veta hur han själv ska göra för att prata med honom, fått med sig hälsningar till andra familjemedlemmar och goda råd kring sin egen livssituation.

Upprymda av en mycket givande första kontakt pratar de sedan med ett par andra andar varav en okänd som sa att den bara var på förbiresa. Den okända anden berättar för dem om olika slags smärtor som människor kan uppleva, vilket är relevant för Robin som nyligen diagnostiserats med fibromyalgi. Därefter träder ytterligare en okänd ande fram.
– Jag är den store Magus, presenterar den sig.
Det följs av skrävel, löften och förtäckta hot. Jonna känner instinktivt att det är en ande med onda avsikter som försöker få fäste i den fysiska världen genom gruppen.
– Du är inte välkommen här. Försvinn, säger hon varpå hon plockar upp glaset och vänder på det.
Därefter sluter hon ögonen och ber Björn hålla anden borta.
– Det är nog nu, säger Jonna och de andra håller med.
Gruppen tänder lampan, plockar undan brädan och sätter på en ny kanna te. Därefter pratar de om upplevelsen, läser valda delar av sina anteckningar och funderar vidare kring hur de kan tolkas. Nästa dag skriver Fadime ut anteckningarna från Oscars kontakt med sin pappa och skickar dem till honom.

Skapa en egen bräda

Såhär skapar du en enkel bräda.

Material: A3-papper, pennor, linjal, mindre dricksglas.

• I dess enklaste utformning innehåller brädan alfabetets alla bokstäver, siffrorna 0-9, ja, nej och en startcirkel. Skissa med blyertspenna upp dessa som cirklar genom att använda det upp-och-nervända glaset som mall. Ett vanligt upplägg är att ha pappret i liggande läge och att lägga alfabetet i övre delen, siffrorna i den undre och mellan dessa startcirkeln med ja och nej på varsin sida om startcirkeln.

• När du är nöjd med din blyertsskiss, fyll i med beständiga pennor och utsmycka som du vill ha den. Tänk på att det kommer att vandra ett glas kors och tvärs över det du ritat så använd färg och utsmyckning som klarar av det.

Ytterligare cirklar på brädan

Namncirklar. Vid upprepade kontakter med specifika andar kan det vara bra att ha särskilda cirklar för dessa så de slipper stava ut sina namn varje gång. Jag tycker att de passar högst upp på brädan.

Smileys. En glad eller ledsen smiley kan snabbt förmedla en känsla eller förstärka ett budskap.

Både och, kanske, beror på hur man ser det. På en vanlig bräda finns det cirklar för ja och nej. Många svar är dock inte svart/vita och då kan fler svarsalternativ vara lämpliga att ha.

Fusk! En dag när jag kom hem hade någon helt fräckt med bläck och ostadig hand ritat dit en ny cirkel på brädan jag gjort. Fusk! stod det i den upp-och-nervänt. En fantastisk cirkel visade det sig. Den användes när vi misstänkte att anden på andra sidan inte var den som den uppgav sig vara, när vi anade manipulationer eller oråd på annat sätt. “Ställ dig på fusk-cirkeln” sa vi då. En ande utan rent mjöl i påsen var oförmögen att göra så vilket ledde till en del lustiga situationer då glaset dansade runt cirkeln utan att faktiskt kunna ställa sig på den.

Beskydd

Med samma bläckpenna hade det också skrivits en ram längs brädans kant. “Ond energi måste gå” stod det upprepat runt hela brädan. Då jag känner mig trygg i att hantera och avhysa eventuella luriga energier så känner jag själv inget behov av någon sådan ram. Det är emellertid ett vanligt sätt att kalla in extra beskydd jämförbart med att skriva beskyddande besvärjelser på dörrstolpar. Om du känner ett behov av ett sådant extra beskydd kan det vara en god idé att lägga till en skyddande ram.

Glaset

Eftersom glaset ska röra sig över brädan med lätthet är det bra att använda ett lättare glas såsom ett dricksglas av mindre modell med rundad kant.

I nödfall

Planera din resa så att den här informationen förblir överflödig.

Precis som i livet i övrigt kan tusen saker gå fel och några kommer någon gång förmodligen också att göra det. Jag tänker inte fördjupa mig i nödfallssituationer men vill kort ta upp tre saker som kan vara relevanta – att hitta tryggheten, nödlanda och ringa efter hjälp.

Hitta tryggheten

Många påfrestande sessioner börjar med en felbedömning av set, setting, dos, samt avsaknad av intentioner och löften. Om du hamnar i en sådan situation:

Be om hjälp och vägledning. Har du en relation till Moder Jord, andehjälpare, änglar och liknande så be dem om hjälp och be dem hålla bort allt som inte vill dig väl. Var uppmärksam på möjligheter.

Avge löfte. Lova dig själv att du fixar det här. Om du står inför en utmaning som du inte kan hantera just nu, skjut upp den och lova dig själv att möta utmaningen när tidpunkten är den rätta. Se efteråt till att faktiskt infria löftet.

En trygg plats eller människa. Hitta tryggheten. Ibland är platsen, sällskapet eller sammanhanget fel. Då behöver vi hitta en människa eller plats som får oss att åter känna oss trygga. Det kan ofta räcka att byta rum, gå iväg en bit eller prata med en bekant. Undvik att gripas av panik.

Att nödlanda

Om du behöver landa från en upplevelse så bör du äta. När vi arbetar med enteogener så höjer vi vår vibration. Genom att äta sänker vi den igen. Mat är jord och hjälper oss att få rötter. Att äta är ett säkert och naturligt sätt för att landa snabbare men det tar tid och du kommer fortfarande att känna av en del effekter.

Det sägs att citron eller chili skär av ayahuascaenergin.

Jag rekommenderar inte alkohol eller andra droger/mediciner för att komma ner.

Ringa efter hjälp

Meddela gärna på förhand någon eller några betrodda vänner vad du tänker göra. Skulle något vara särskilt påfrestande är det skönt om den man ringer redan förstår vad som pågår.

Några människor ringer reflexmässigt polisen om något är skrämmande. Om det uppstår en verklig nödsituation där det behövs polis eller ambulans bör du naturligtvis ringa dem. I de flesta fall är det emellertid en dålig idé att begära hjälp från polisen eftersom de inte har kunskap om vad de befattar sig med. Deras utbildning omfattar inte enteogena upplevelser och deras okänslighet inför det kan störa processer eller rent av vara traumatiserande.

I efterhand

Vi ramlar alla ibland. Det som är viktigt är att vi ställer oss upp igen och lär av våra misstag. Om något gått fel så undersök saken och lär dig av händelsen så att du slipper upprepa den.