Vägen ut ur missbruk

Varje läkanderesa är unik men rymmer också likheter.

Bakom ett missbruk finns något som personen inte vill eller har verktyg för att möta. Med missbruket undviker vi det genom att bedöva eller distrahera oss. Vi sänker vår medvetandenivå. Att ta sig ur missbruk hör därför intimt samman med att höja sin medvetandenivå. Det gör vi exempelvis genom att medvetandegöra oss om vårt missbruk, bakomliggande orsaker och dess konsekvenser. Vi gör det genom att höja blicken och se längre än vad vi har gjort under missbruket.

Men att medvetandegöra sig är ändå bara första steget. Vi behöver därtill göra de utrensningar och förändringar och anta de utmaningar som läggs framför oss. Först då läker vi orsakerna till vårt missbruk och ger oss själva förutsättningar att tillfriskna.

Egenmakt och eget ansvar

En annan nyckelkomponent i tillfrisknandeprocessen är att förstå att jag ytterst har makten över mitt liv och ansvaret att göra vad jag vill av det.

Som alkoholist kände jag mig ofta bitter och maktlös, som ett offer för omständigheter och andras handlingar. Det var alltid någon annans fel att jag mådde dåligt och att mitt liv inte fungerade som jag ville.

När jag tillfrisknande från alkoholismen skedde det inom loppet av 20 minuter. Under påverkan av LSD hade jag en upplevelse där jag fick se mig själv utifrån. Jag såg då att allt som gjorde ont i mitt liv, som jag mådde dåligt över och anklagade andra för var min egen skapelse. Jag var den som hade skapat detta kaos åt mig och precis som jag skapat smärta och förvirring så kunde jag också skapa motsatsen. Ställd inför den insikten var valet enkelt. Jag valde att ta ansvar för mitt liv och slutade dricka i samma ögonblick.

Förväxla inte känslan av att vara maktlös
med att faktiskt vara maktlös.

Du är ditt universums mitt.
All makt i ditt liv utgår ifrån dig.

Att bestämma sig

Oavsett vilket missbruk det gäller så finns det i slutändan bara ett avgörande steg för att bryta det. Det är att sluta. Vi kan bygga vilka ramverk vi vill runt det för att hjälpa oss men är vi inte uppriktiga i vår vilja att frigöra oss så är det förgäves.

Motivationen till att tillfriskna

Två saker motiverar mig särskilt när jag arbetar med min personliga utveckling:
1. Det jag inte tar itu med i detta livet kommer jag att ta med mig till nästa.
2. Det jag inte tar itu med smittar och förs vidare till mina barn.

Någon gång har jag hört någon ateist tycka att reinkarnation verkar vara en bekväm tanke för då kan man ju bara strunta i allt och ta det sen. För mig funkar insikten att vi reinkarneras precis tvärt om. Jag vill ju inte spendera flera liv på att harva samma skit som jag kan lösa här och nu.

En omvälvande insikt för mig är detta hur vi smittar våra nära med det vi inte själva tar itu med. Vi ser det överallt omkring oss. Alkoholister är ofta barn till alkoholister, arbetsnarkomaner är barn till arbetsnarkomaner. Människoförakt går i släkten, depression och cancer likaså. De utmaningar som vi väjer för överför vi ofta till våra barn. Ibland överförs de som exakt samma sak, såsom alkoholisten som är barn till en alkoholist, men ibland byter det skepnad, exempelvis från ett missbruk till ett annat.

När man befriar sig själv befriar man med andra ord i många fall även kommande generationer.

Skapa en egen bräda

Såhär skapar du en enkel bräda.

Material: A3-papper, pennor, linjal, mindre dricksglas.

• I dess enklaste utformning innehåller brädan alfabetets alla bokstäver, siffrorna 0-9, ja, nej och en startcirkel. Skissa med blyertspenna upp dessa som cirklar genom att använda det upp-och-nervända glaset som mall. Ett vanligt upplägg är att ha pappret i liggande läge och att lägga alfabetet i övre delen, siffrorna i den undre och mellan dessa startcirkeln med ja och nej på varsin sida om startcirkeln.

• När du är nöjd med din blyertsskiss, fyll i med beständiga pennor och utsmycka som du vill ha den. Tänk på att det kommer att vandra ett glas kors och tvärs över det du ritat så använd färg och utsmyckning som klarar av det.

Ytterligare cirklar på brädan

Namncirklar. Vid upprepade kontakter med specifika andar kan det vara bra att ha särskilda cirklar för dessa så de slipper stava ut sina namn varje gång. Jag tycker att de passar högst upp på brädan.

Smileys. En glad eller ledsen smiley kan snabbt förmedla en känsla eller förstärka ett budskap.

Både och, kanske, beror på hur man ser det. På en vanlig bräda finns det cirklar för ja och nej. Många svar är dock inte svart/vita och då kan fler svarsalternativ vara lämpliga att ha.

Fusk! En dag när jag kom hem hade någon helt fräckt med bläck och ostadig hand ritat dit en ny cirkel på brädan jag gjort. Fusk! stod det i den upp-och-nervänt. En fantastisk cirkel visade det sig. Den användes när vi misstänkte att anden på andra sidan inte var den som den uppgav sig vara, när vi anade manipulationer eller oråd på annat sätt. “Ställ dig på fusk-cirkeln” sa vi då. En ande utan rent mjöl i påsen var oförmögen att göra så vilket ledde till en del lustiga situationer då glaset dansade runt cirkeln utan att faktiskt kunna ställa sig på den.

Beskydd

Med samma bläckpenna hade det också skrivits en ram längs brädans kant. “Ond energi måste gå” stod det upprepat runt hela brädan. Då jag känner mig trygg i att hantera och avhysa eventuella luriga energier så känner jag själv inget behov av någon sådan ram. Det är emellertid ett vanligt sätt att kalla in extra beskydd jämförbart med att skriva beskyddande besvärjelser på dörrstolpar. Om du känner ett behov av ett sådant extra beskydd kan det vara en god idé att lägga till en skyddande ram.

Glaset

Eftersom glaset ska röra sig över brädan med lätthet är det bra att använda ett lättare glas såsom ett dricksglas av mindre modell med rundad kant.