Skillnaden mellan kunskap och visdom

Kunskap kan vilken nöt som helst skaffa sig. Böcker är fulla av det och våra lärare likaså. Kunskap är inget annat än någon annans beskrivning av någonting som du själv inte undersökt. Vi fyller våra huvuden med sådant och tror att vi vet något, vilket i många fall göder en obalans på egonivån.

Visdom däremot, den kommer inifrån. Den växer fram ur den egna upplevelsen, är rotad i ditt sanna jag och blommar ut i din egen sanning.

Kunskapen skymmer ofta visdomen eftersom den på förhand förklarar för oss hur vi ska förstå någonting. Den levererar ett ramverk och ett svar så att allt du sedan försöker förstå på ett eller annat sätt förhåller sig till kunskapen. Och trots kunskapens ytliga natur inbillar vi oss ofta att den är sannare än visdomen, vilket är fullkomligt absurt.

En bild av ett äppelträd är inte sannare än trädet självt. Bilden är platt och utan substans. Du kan inte äta dess äpplen eller svalka dig i dess skugga. Ändå bygger vi hela lärosystem kring sådana bilder och försöker förstå trädet utifrån bilden.

Du kan bryta dig fri från detta. Gå ut och upptäck det du vill upptäcka utan att först läsa på. Om du vill veta någonting om trädet, gå då först till trädet. När du har din egen bild av något så kan du sedan jämföra den med andras. I den mån som du på förhand tagit till dig någon annans berättelse, se den för vad den är. Upprepa den inte som din egen förrän den är det. Prata om sådant som du vet något om och som är relevant för dig. Skala bort dravlet.

När du gör dig kvitt föreställningarna som du fått från andra och istället rotar dig i den egna upplevelsen framträder visdomen.

Att resa själv

Den som är trygg i sig själv och med enteogenen kan med fördel företa egna resor. I det läget är man ensam ansvarig att planera sin upplevelse så att den är trygg. Egna resor är vanliga när vi vill gå på djupet och ha ett personligt möte med enteogenen utan andra störningsmoment.

Självkännedom

Hur väl andra än vill oss och hur trevliga de än må vara så är det ofta en distraktion att ha andra människor omkring oss. De vill prata med oss, göra saker och kräver vår uppmärksamhet även när de är tysta. När vi reser själva får vi möjlighet att vara med just oss själva. Anledningarna att vara det är naturligtvis många. Det kan exempelvis vara att hitta vår inre röst, bearbeta personliga trauman eller reflektera över vårt hem och vår plats i alltet.

För sådana ändamål är meditation ett centralt verktyg för mig men det kan exempelvis också vara skapande aktiviteter, sång, dans, lek, vandring, träning eller rent av städning. Allt som på något sätt sätter oss i kontakt med oss själva och vår omgivning kan vara bra verktyg.

Lärande

Enteogener är ofta ypperliga verktyg för de som vill utvecklas, utforska och lära sig nya saker. Det kan vara lätt att gå upp i något och känna subtila skillnader som vi i vårt vardagstillstånd förmodligen inte skulle märka. Eller att se saker i ett ljus som vi annars inte hade tänkt på. Många som tänkt annorlunda, från nobelprisvinnare och företagsledare till idrottare och musiker, menar att enteogener varit avgörande för deras förmåga till nytänkande. 

Men även för nybörjaren kan enteogener vara till stor hjälp. Jag minns en vän som aldrig rört en trumma men som efter en kväll med LSD och en djembe blivit riktigt bra på det. Föreställningarna som tidigare hindrat honom verkade vara som bortblåsta när han reste.