Lägg energin där den gör nytta

En gammal tjur och en ung tjur står på en kulle och tittar ner på korna som står och betar.
– Låt oss rusa ner dit och sätta på varsin ko, säger den unga tjuren ivrigt.
– Nej, säger den gamla tjuren. Låt oss istället gå ner och sedan sätta på dem allihop.

● ● ●

Det är lätt att missta var man bör lägga sin energi, som att upphetsat rusa nerför en kulle och sedan ha lite ork kvar till själva akten. Eller att distraheras av oväsentligheter och slösa bort sin energi på det betydelselösa.

Lägg din energi och ditt fokus på det du vill se hända så händer det. Du blir den som skapar det. Om du vill ha ett mer inkluderande och välkomnande samhälle så gå ut och var inkluderande och välkomnande. Det lockar fram detsamma hos de du möter och på så vis sprids det. Om du vill tillfriskna, lägg din energi och ditt fokus på att göra det.

Där du lägger energi och fokus är där det händer saker för dig.

Vet vad som kommer först

Det vi prioriterar är där det händer.

Den som vill läka exempelvis utmattning, depression, trauma eller missbruk behöver sätta det först. När vi sätter läkandet och växandet först så kommer vi att göra just det. Många har emellertid annat som de när det kommer till saken prioriterar högre. Trygghet, försörjning, relationer, livsstil, laglydighet, njutning och väldigt mycket mer kommer för många före att läka.

Det som prioriteras högre än läkandet begränsar möjligheterna att läka till det som passar med det som prioriteras högre. Ibland spelar det liten roll men ofta klamrar vi oss fast vid sådant som vi desperat behöver befria oss från. Tänk exempelvis en depression som underhålls av en ohälsosam arbetsmiljö eller av ett negativt socialt umgänge. Den som sätter tryggheten i anställningen eller existerande sociala band först blir då begränsad till att söka lösningar där den stannar kvar i destruktiva sammanhang som upprätthåller depressionen. Under de omständigheterna är det svårt att läka.

Den som sätter sitt eget läkande först skulle istället säga upp sig från jobbet och bekantskapskretsen och på så vis möjliggöra sitt tillfrisknande. När allt annat är underordnat är möjligheterna obegränsade.

Löftet till sig själv

Att avlägga ett löfte till sig själv att göra vad som krävs är ett kraftfullt sätt att tydliggöra vad som kommer först. Här är ett exempel på hur det kan göras.

1. Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

2. När du är avslappnad och fokuserad, säg ”Jag lovar att göra allt i min makt att (exempelvis läka min utmattning/depression/trauma/missbruk)”. Säg det om och om igen tills det genomträngt hela dig och du känner visshet att du kommer att göra vad du kan.

3. Håll löftet. Utan steg tre spelar steg ett och två ingen roll.

Oviktigheter som distraherar

Det pågår uppenbarligen många konspirationer i vår värld och de flesta är naturligtvis varken så märkliga eller fantasifulla som en del som folk tror på. Många som fokuserar på sådant distraherar sig med oviktigheter utanför sig själva och borde istället vända blicken inåt för att hitta sitt eget fokus.

Detsamma gäller naturligtvis allt vi distraherar oss med. Vi lägger mycket energi och fokus på oviktigheter när vi borde vara med oss själva och utforska vad vi är, vet, kan och behöver. Alla distraherar sig i någon mån och många väldigt mycket.

Bli medveten om hur du distraherar dig och styr om energin dit du vill ha den.

Göra motstånd

Den som följer flödet arbetar vanligtvis för något medan den som gör motstånd eller klamrar sig fast arbetar mot något. Det är oftast både lättare och mer givande att följa flödet. Den som kämpar emot tröttar ut sig. Tvärtemot syftet så bidrar den som motarbetar något ofta till att det den motarbetar blir starkare.

Det yttre återspeglar det inre

Hur vi mår återspeglas i vad vi omger oss med och hur vi tar hand om oss själva. När vi betraktar vår yttre omgivning kan det ge ledtrådar till hur det står till med vårt inre. Den som har det stökigt hemma har det exempelvis ofta också stökigt inombords och beroende på var stöket är kan det skvallra om olika saker. En hall som är svår att ta sig in genom kan exempelvis vara ett tecken på att vi inte släpper andra inpå livet.

När vi blir medvetna om sådana tecken uppenbarar sig ledtrådarna överallt.

Det inre och det yttre

En utmattning orsakas i regel av en kombination av inre och yttre faktorer. De yttre är sådant som pågår runt om oss i vårt liv. Det kan exempelvis vara uppbrott, förändringar, hög arbetsbelastning och otillräcklig tid för återhämtning. Men det yttre är i de flesta fall en återspegling av något i vårt inre.

Ta exemplet med en alltför hög arbetsbelastning. Det är inte konstigt att den som under lång tid och kanske också under otrygga former har en hög arbetsbelastning till slut inte har någon energi kvar. Den som har yttre faktorer som bidrar till utmattning behöver adressera dessa för att ha en chans att återhämta sig. Gäller det arbetsbelastning kan det vara att göra förändringar i arbetsuppgifterna, gå ner i tid eller rent av byta jobb.

Men varför har vi från början satt oss i situationen med en ohållbar arbetsbelastning? Om vi istället ser till de inre faktorerna som lett oss till den situationen så kan det exempelvis bero på sådant som svårigheter med gränssättning, dålig självkänsla, överdriven lojalitet eller bristande självinsikt.

Visst kan vi kortsiktigt rädda situationen genom att enbart adressera de yttre faktorerna. Då finns det dock en överhängande risk att vi hamnar i ett liknande läge igen någon gång i framtiden. Långsiktigt löser vi bara problemen genom att också adressera de inre faktorerna. När vi gör det så reder vi ut och läker det som gjort att vi försatt oss i en ohållbar situation.

För att återhämta oss och långsiktigt lösa utmattningen behöver vi alltså vanligtvis arbeta med både det yttre och det inre.

Naturterapi

Naturen är en oändlig källa till kraft och läkning. Fastän vi delvis fjärmat oss från den så är vi del av den och den en del av oss.

När naturen får rå om sig själv så hittar den en balans. Livet böljar fram och tillbaka men naturen finner en jämvikt. Många av de bekymmer som vi människor har handlar om att vi skapar obalans i våra liv. Vi ska ha mer än vi någonsin kan njuta av, vi ska ta mest plats och kuva vår omgivning att vara som vi tycker att den ska vara.

Men naturen finner sig. Den fortsätter bölja fram och tillbaka och finna ny jämvikt medan den hårlösa apan fortsätter att skapa problem åt sig själv.

Utmattning och balans

När vi vistas i naturen utan det moderna livets distraktioner rör sig våra system helt naturligt mot ett mer balanserat läge igen. Eftersom obalanserna i de onaturliga sammanhang människan skapat bidrar till eller i en del fall orsakar utmattning är naturen den optimala platsen för återhämtning och läkning. Redan vid sporadiska och korta vistelser kan effekterna vara märkbara medan regelbundet återkommande naturupplevelser kan vara avgörande för att vända tillståndet.

Men det är inte bara att vara i naturen som kan vara till hjälp vid utmattning. Att observera, utforska, skapa och leka i naturen kan alla föra in viktiga element i läke- och återhämtningsprocessen.

En kortlek för egenterapi

Utifrån min utmattning började jag efter ett tag fundera på ett sätt att systematisera egenterapi i naturen. Det föll sig naturligt för mig att tänka det i form av en kortlek eftersom jag länge använt mig av tarotkort och tilltalas av hur de beskriver en process. Precis som andra kortlekar organiserade jag den i fyra sviter utifrån fyra nyckelkomponenter i det här kapitlet.

Den första uppdelningen jag gjorde var mellan vila och aktivitet. Den andra var mellan det som härstammar från det inre och det som härstammar från det yttre. För att långsiktigt lösa utmattning behöver vi alla fyra aspekter. Min ingång till att skapa kortleken var utmattning men jag upplever att samma sak gäller välmående i stort.

Detta gav de fyra sviterna:
• Inre vila (meditation/kontemplation).
• Yttre vila (betraktande).
• Inre aktivitet (lek).
• Yttre aktivitet (utforskande).

Kortleken kom att bestå av 56 kort med övningar och utmaningar att utföra i naturen i syfte att:
• Släppa taget om och läka psykisk ohälsa.
• Öppna upp för nya idéer och tankemönster med vägledning av oss själva och naturen.
• Väcka lust, nyfikenhet och lekfullhet inför livsresan vi befinner oss på.

Nedan följer några exempel på övningar från min kortlek.

Övningar för egenterapi i naturen

Andas in (inre vila)

Sitt i en behaglig position och låt dina
fingertoppar nudda marken. Slut ögonen,
fokusera på din andning och lägg märke till
din omgivning.

Föreställ dig nu att du andas in
omgivningen och andas ut känslor
och stressfaktorer som du vill bli av med.
Andas in naturens läkande kraft
och andas ut mänskliga störningsmoment
som du inte längre behöver.

Gör så tills du är till bredden fylld av naturen.

● ● ●

Ta en tupplur (inre vila)

Hitta en bekväm plats att ligga på
eller häng upp en hängmatta.
Lägg dig och vila. Ta en tupplur.
Sätt alarm om så behövs.
Men helst inte.

● ● ●

Var här (yttre vila)

Hitta en bra plats att observera dina
omgivningar. Sitt stilla, lägg märke till din
andning och se dig omkring. Ser du några
djur, kryp eller något som skvallrar om att de
varit här? Lägg dig ner och titta upp i trädens
bladverk. Lyssna till fåglarna.

Var här.

● ● ●

I mörker (yttre vila)

Hitta din plats och gå dit på natten.
Sitt eller ligg ner och koppla in i
omgivningen. Lyssna. Lukta.
Känn in platsen. Vad försiggår här?

● ● ●

Med full kraft (inre aktivitet)

Primalskrik. Yla som en varg.
Sjung för hela skogen.
Vad som än känns rätt för dig –
gör det med full kraft.

● ● ●

Din plats (inre aktivitet)

Skapa din plats i naturen. Bygg en koja,
en eld, ett altare eller vadhelst du vill
och behöver för att definiera din plats.
Gör det till en plats som du gläds åt
och gärna återvänder till.

● ● ●

Flödet (yttre aktivitet)

Hitta något som flödar och följ det.
Det mest uppenbara är förmodligen
ett vattendrag men det skulle kunna vara
landskapet självt, vinden eller något annat
som flödar.

● ● ●

Det okända (yttre aktivitet)

Hitta något du aldrig sett tidigare.

Utrensningar

En utrensning blir ofta akut nödvändig när vi vill ställa om livet och då gör vi oss av med sådant som inte längre gagnar oss. Vilka utrensningar som behövs, vilken som är lämplig att börja med och i vilken ordning vi behöver göra dem är olika från fall till fall.

Jag kommer att ta upp fem utrensningsområden och det kan vara relevant att skilja på yttre och inre utrensningar. En yttre utrensning sätter ofta igång en inre utrensning och vise versa.

Yttre utrensningar
• Utrensning av saker.
• Utrensning av relationer.

Inre utrensningar
• Fysisk utrensning av kroppen.
• Mental utrensning.
• Känslomässig utrensning.

Att fylla på med nytt

En del ska bara bort men i andra fall behöver en utrensning också följas av att vi fyller på med något nytt. Slutar vi tänka negativa tankar om oss själva kan vi behöva fylla på med positiva tankar och den som lämnar ett sammanhang kan behöva hitta ett nytt.

Om det uppstår tomrum efter det vi rensar ut och vi inte fyller dem med något meningsfullt som gagnar oss så finns risken att något snarlikt negativt tar platsen.