Att följa flödet

Jag upplever att det finns ett flöde i livet. När jag slappnar av och följer med i flödet ter sig livet enkelt. Jag accepterar det som händer, det jag behöver dyker upp precis när det behövs, möjligheter finns överallt och jag gör det jag ska. Jag får mycket gjort och det är mycket som händer. Det här tillståndet är inte utan utmaning och möda men jag blir snabbt belönad för arbetet jag gör.

När jag hamnar ur flödet så verkar det alltid vara genom egen försorg. Grundbekymret är att jag inte följer med utan istället väljer att kämpa. Jag accepterar inte situationen som den är utan försöker tvinga den att vara så som jag vill.

Det är lätt att föreställa sig livsflödet som en flod. När jag ligger i mitt flöde flyter jag med. Jag är närvarande och njuter av upplevelsen. Att göra något som inte ligger i mitt flöde är som att simma mot strömmen. Jag mattar ut mig själv och livet känns som en kamp eller börda. När jag försöker hålla kvar vid något som är förbi är det som att hålla mig fast vid en rot som sticker ut i vattnet. Visst klarar jag det ett tag men jag blir snabbt trött eftersom livet kontinuerligt drar i mig för att jag ska hamna i flödet igen. När jag klamrar mig fast så lider jag.

Att hitta tillbaka till flödet handlar om att sluta ställa till besvär för mig själv. Anledningen till att jag inte befinner mig i mitt flöde är att jag utkämpar en kamp någonstans. Jag håller kvar vid fruktlösa relationer, stannar på jobb som jag inte borde vara på, befinner mig i sammanhang som inte gynnar mig, bedövar och flyr mig själv, tar inte ansvar, förlåter inte och hundra andra saker som vi människor gör för att göra livet svårt för oss själva.

Det enda jag behöver göra är att sluta med det som begränsar mig. Då för livet tillbaka mig till flödet.

Att arbeta intuitivt

Ett sätt för flödet att uttrycka sig är genom det som vi kallar intuition vilket innebär att vi kan få en förnimmelse av vad som är rätt eller nästa steg utan att vi till synes medvetet har kunskap om det på förhand.

Vi förnimmer saker på många sätt men tillgodogör oss bara en viss del av det på det medvetna planet. Mycket som vi snappar upp är så pass subtilt att vi bara lägger märke till det när vi fokuserar på det.  Reagerar på det gör vi ändå, om än ofta lika subtilt och för oss omedvetet.

När vi får till oss saker intuitivt så kan det exempelvis komma som en kraftfull ingivelse att göra något, en pust som vill styra om våra steg, en känsla att något hänt eller ett hinder med ett budskap. Många kallar det magkänsla. För mig uttrycks det ofta som en känsla eller ett förslag. ”Titta ditåt. Känn efter här. Prata med den där personen. Gå härifrån.”

Att arbeta intuitivt innebär helt enkelt att vara öppen för allt du kan förnimma och att ta tillvara på informationen och förslagen.

Upplev först

Jag kunde inte sluta prata. Allt i upplevelsen var så nytt och annorlunda. Jag försökte hinna med att beskriva allt som om jag var rädd att jag inte skulle komma ihåg det annars. Synintryck. Känslor. Tankar. Jag hade svårt att få mycket av det att gå ihop med min dåvarande förståelse av världen.

Plötsligt avbröt min vän mig.
– Daniel, sluta prata så himla mycket. Du distraherar dig själv från upplevelsen. Upplev först. Red ut det sen.

● ● ●

Våra huvuden är fulla med färdiga förklaringsmodeller, kategoriseringssystem och tankebanor. När vi möter en genuint ny upplevelse och samtidigt försöker analysera, kategorisera och begripa så är vi inte längre i upplevelsen. Vi befinner oss istället i en intern process av att försöka stoppa in upplevelsen i ett färdigt fack.

Det bästa förhållningssättet jag funnit gällande upplevelser som jag vill undersöka är fortfarande det min vän rådde mig.

Upplev först. Var medvetet närvarande och uppmärksam. Ta in känslor och tankar men utan att i onödan klä dem i ord. Lyssna. Se. Känn. Ta emot.

Red ut sen. När jag har hela upplevelsen kan jag titta tillbaka på och försöka förstå den. Kanske behöver upplevelsen nya förklaringsmodeller för att kunna förstås.

Skillnaden mellan att vara en sökare och en mottagare

För några är detta en icke-fråga. För andra kan det emellertid vara viktigt att reflektera över hur de närmar sig sin resa.

Sökare

Många kallar sig sökare eller säger att de söker när de pratar om sin andliga resa. För mig är sinnebilden av sökaren någon som aktivt letar utanför sig själv men som inte hittar svaret eftersom svaret ju finns inom dem. Jag föreställer mig att det är de som flockas till gurus, har koll på de senaste andliga trenderna och övertygat återberättar sådant de hört men inte själva upplevt.

Sedan finns det naturligtvis ett annat slags sökande som istället går inåt med exempelvis meditation och läkandearbete. Det är inte vad jag menar med ordet sökare här.

Mottagare

Min resa har tett sig väldigt annorlunda. Jag har inte sökt utan istället har något plötsligt dumpats i knäet på mig som jag sedan fått reda ut.

Jag sökte exempelvis inte kontakt med andevärlden. Sådant fanns inte för mig. Men så plötsligt en vinter behövde några vänner och jag hjälpa flera själar att vandra vidare. Vi accepterade situationen, arbetade igenom den och förlöste själarna.

Efter hand som jag fått egen erfarenhet har jag sedan kunnat formulera egna modeller för att förklara det som jag varit med om. Först flera månader efter vi hjälpt själarna vidare läste jag min första bok på ämnet och kunde konstatera att det var överflödigt då jag redan kunde allt som stod i den.

Oftare än något annat så är det så det har fungerat för mig. Jag har förhållit mig avvaktande, okunnig eller ibland till och med avståndstagande tills livet gett mig nästa utmaning. När jag har arbetat igenom den har jag fått nya insikter.

En absurd förenkling

Att dela upp människor i sökare och mottagare är naturligtvis en absurd förenkling. Det är inte två läger utan två idealtyper med två vanliga men olika inställningar till livet.

Sökaren skulle jag föreställa mig som mer protestantiskt influerad. Det finns en strävan och en aktivitet hos sökaren som går igen i det västerländska samhället. Alltid redo, alltid på väg, alltid ansträngd.

Mottagaren är kanske snarare taoistiskt influerad. Här handlar det om att slappna av och lita på att man får det man behöver. Det handlar om att ta emot och hantera det som kommer.

Lägg energin där den gör nytta

En gammal tjur och en ung tjur står på en kulle och tittar ner på korna som står och betar.
– Låt oss rusa ner dit och sätta på varsin ko, säger den unga tjuren ivrigt.
– Nej, säger den gamla tjuren. Låt oss istället gå ner och sedan sätta på dem allihop.

● ● ●

Det är lätt att missta var man bör lägga sin energi, som att upphetsat rusa nerför en kulle och sedan ha lite ork kvar till själva akten. Eller att distraheras av oväsentligheter och slösa bort sin energi på det betydelselösa.

Lägg din energi och ditt fokus på det du vill se hända så händer det. Du blir den som skapar det. Om du vill ha ett mer inkluderande och välkomnande samhälle så gå ut och var inkluderande och välkomnande. Det lockar fram detsamma hos de du möter och på så vis sprids det. Om du vill tillfriskna, lägg din energi och ditt fokus på att göra det.

Där du lägger energi och fokus är där det händer saker för dig.

Vet vad som kommer först

Det vi prioriterar är där det händer.

Den som vill läka exempelvis utmattning, depression, trauma eller missbruk behöver sätta det först. När vi sätter läkandet och växandet först så kommer vi att göra just det. Många har emellertid annat som de när det kommer till saken prioriterar högre. Trygghet, försörjning, relationer, livsstil, laglydighet, njutning och väldigt mycket mer kommer för många före att läka.

Det som prioriteras högre än läkandet begränsar möjligheterna att läka till det som passar med det som prioriteras högre. Ibland spelar det liten roll men ofta klamrar vi oss fast vid sådant som vi desperat behöver befria oss från. Tänk exempelvis en depression som underhålls av en ohälsosam arbetsmiljö eller av ett negativt socialt umgänge. Den som sätter tryggheten i anställningen eller existerande sociala band först blir då begränsad till att söka lösningar där den stannar kvar i destruktiva sammanhang som upprätthåller depressionen. Under de omständigheterna är det svårt att läka.

Den som sätter sitt eget läkande först skulle istället säga upp sig från jobbet och bekantskapskretsen och på så vis möjliggöra sitt tillfrisknande. När allt annat är underordnat är möjligheterna obegränsade.

Löftet till sig själv

Att avlägga ett löfte till sig själv att göra vad som krävs är ett kraftfullt sätt att tydliggöra vad som kommer först. Här är ett exempel på hur det kan göras.

1. Försätt dig i ett meditativt tillstånd.

2. När du är avslappnad och fokuserad, säg ”Jag lovar att göra allt i min makt att (exempelvis läka min utmattning/depression/trauma/missbruk)”. Säg det om och om igen tills det genomträngt hela dig och du känner visshet att du kommer att göra vad du kan.

3. Håll löftet. Utan steg tre spelar steg ett och två ingen roll.

Oviktigheter som distraherar

Det pågår uppenbarligen många konspirationer i vår värld och de flesta är naturligtvis varken så märkliga eller fantasifulla som en del som folk tror på. Många som fokuserar på sådant distraherar sig med oviktigheter utanför sig själva och borde istället vända blicken inåt för att hitta sitt eget fokus.

Detsamma gäller naturligtvis allt vi distraherar oss med. Vi lägger mycket energi och fokus på oviktigheter när vi borde vara med oss själva och utforska vad vi är, vet, kan och behöver. Alla distraherar sig i någon mån och många väldigt mycket.

Bli medveten om hur du distraherar dig och styr om energin dit du vill ha den.

Göra motstånd

Den som följer flödet arbetar vanligtvis för något medan den som gör motstånd eller klamrar sig fast arbetar mot något. Det är oftast både lättare och mer givande att följa flödet. Den som kämpar emot tröttar ut sig. Tvärtemot syftet så bidrar den som motarbetar något ofta till att det den motarbetar blir starkare.

Att navigera upplevelsen

Jag betonar vikten av att vara väl förberedd att möta utmanande upplevelser för att vi inte ska överrumplas av dem och gå i baklås. Inte för att de nödvändigtvis är vad vi ska förvänta oss. De flesta av mina upplevelser med enteogener har tvärt om varit glada, vackra och ögonöppnande, fyllda med förundran och kärlek.

Det bör dock också påpekas att utmanande eller skrämmande inte bör förväxlas med att någonting är dåligt eller fel. Precis som i livet i stort så rymmer de mest utmanande ögonblicken ofta också potentialen till de allra största genombrotten. Det är inte händelsen som avgör var vi slutligen hamnar utan hur vi hanterar den. Var modig, respektfull, accepterande och följ flödet så uppenbarar sig ljusningen, läkningen och lärdomen.

Meditera in i upplevelsen

Från det att vi börjar nå full effekt kan det vara bra att meditera in i upplevelsen. På så vis knyter vi an till enteogenen och låter den genomsyra hela vår kropp. Springer vi istället omkring och distraherar oss så kommer vi dels inte till fullo i kontakt med enteogenen och dels så kan det finnas fickor kvar i vår kropp dit enteogenen inte nått.

När vi mediterar in i upplevelsen så stärker vi samarbetet med enteogenen vilket både kan göra sessionen mycket starkare men också gör det lättare för oss att få hjälp när vi behöver den.

Följ flödet

För att återanvända liknelsen med floden så är vi som mest effektiva när vi simmar med eller låter oss föras med av floden. När vi istället försöker simma motströms eller hålla oss fast vid någon utstickande rot så tröttar vi ut oss.

Det gäller livet i stort men också i en session med enteogener. Även här kan vi fastna eller kanske snarare försöka behålla en förlegad föreställning. Släpp taget och följ med på resan istället för att göra motstånd. På så vis kommer vi både snabbare framåt och förs dit som vi behöver vara.

Möt utmaningen

Den bästa vägen ut är alltid genom.
Robert Frost

Det bästa sättet att möta en utmaning är genom att acceptera och gå in i den. När du möter utmaningen och bearbetar det som skrämmer dig kommer du så småningom att lösa ditt bekymmer och komma ut på andra sidan. Det kan gå i en handvändning eller vara en resa som tar många år men är du hängiven din läkning och ditt växande så kommer du att komma ut ur det, klokare och fri från det som tidigare tyngde dig.

Tyvärr är många så vana vid att undvika obehag att det tar emot att möta problem, utmaningar eller rädslor. Istället för att möta obehaget är det vanligt att vi lägger locket på, distraherar eller bedövar oss. Så länge du försöker att undvika ditt problem så sitter du fortfarande fast i det. Att distrahera dig själv kommer inte att lösa ditt problem utan skapar bara mer stress.

När vi arbetar med enteogener kan en inställning som bygger på distraktion, bedövning och liknande vara rent skadlig eftersom enteogener arbetar i motsatt riktning. Enteogener höjer vår medvetenhet, låter oss komma i kontakt med vårt undermedvetna, synliggör våra bekymmer och visar oss lösningar. Det vi behöver göra är att acceptera och följa med på den resan. Är vi inte beredda att göra det så är enteogener inte rätt väg för oss.

Så när du står inför något, hur hemskt det än må tyckas vara, så är din bästa respons att acceptera och arbeta igenom det för att så småningom komma ut på andra sidan. Det gäller såväl i arbetet med enteogener som i livet i stort.

Ändra variabler i setting

När du mår dåligt under en resa kan det bero på att du faktiskt har något som du behöver ta itu med. I så fall, acceptera och gå in i det. Det finns dock tillfällen när folk mår dåligt utan att kunna lokalisera varför. När obehaget inte orsakas av något inre så orsakas det av något yttre. När externa faktorer påverkar hur du mår så kan enkla förändringar i omgivningen snabbt få dig att må bättre. Du kan till exempel prova att:

• Ändra din kroppsställning.
• Undersöka dina kroppsliga behov. Behöver du gå på toaletten, dricka något eller är du för varm eller kall?
• Ändra musiken, stäng av den eller sätt på.
• Ändra belysningen.
• Göra något annat än det du gör.
• Byta rum, gå ut eller in.
• Byta sällskap.

Alla dessa variabler och många fler därtill kan påverka ditt välbefinnande utan att du märker det. Genom att medvetet ändra dem kan du räkna ut var problemet ligger. Den omgivning som du har valt har sina egna unika möjligheter som kan ändras för att förändra hur du mår, på gott och ont.

Förändring är det enda som är konstant

Inget varar för evigt. Effekterna av växten, svampen eller substansen som du har intagit kommer så småningom att avta. Oavsett vad du upplever just nu så kommer det snart att bara vara ett minne. Det kan vara en tröst att minnas när saker är särskilt utmanande.