Behovet av aktivitet

Eftersom utmattning kännetecknas av en extrem trötthet är det lätt att tro att man ska kunna vila sig ur den. Så är inte fallet. Ordentlig vila är istället det som möjliggör för oss att göra allt det andra vi behöver göra för att läka och återhämta oss.

Fysisk aktivitet

Tillsammans med luft och ljus, ordentlig sömn, mat och vatten så är fysisk aktivitet ett av våra grundläggande behov för välmående. Jag rekommenderar i första hand naturnära aktivitet såsom egenterapi i naturen, lättare trädgårdsarbete eller promenader. Lätt yoga eller måttlig träning är också bra.

Projekt som blir klara är bra för självkänslan så börja hellre med att plantera några buskar istället för att anlägga en stor rabatt eller bygga ett växthus. Vad du än gör, var uppmärksam på vad du klarar av i stunden, ta pauser och acceptera att du kan behöva avbryta.

Skapa rutiner

När den akuta fasen lider mot sitt slut börjar det finnas utrymme att skapa nya rutiner. Medan jag vid andra tillfällen tycker att det kan finnas en poäng i att göra många stora förändringar samtidigt för att de ska ge kraft åt varandra, så tycker jag det motsatta vid utmattning. Här är det istället viktigt att ta ett litet steg och låta det sätta sig innan man tar nästa.

Om du exempelvis behöver nya sömnrutiner, morgonrutiner, matrutiner och städrutiner så börja med en av dem, förslagsvis sömnen. Först när den fungerar stabilt och har gjort så i åtminstone några veckor kan det vara läge att börja arbeta med nästa.

Var alltid beredd på att pausa eller backa vid införandet av nya rutiner.

Meningsfulla relationer

Människan är ett flockdjur och vi behöver känna tillhörighet för att må bra. Vid utmattning och depression är det vanligt att vi drar oss undan och isolerar oss. Till en viss gräns kan det vara av godo men gör vi det alldeles för mycket och tappar kontakten med andra kan det på sikt vara skadligt.

När du känner att du klarar det bör du därför lägga tid på dina relationer på ett sätt där du känner dig trygg och upplyft. För någon kan det i början räcka med en kort promenad med en vän en gång i veckan. När du med tiden lägger allt mer tid på sociala interaktioner så är det viktigt att se till att de är av typen som lyfter och ger energi.

En meningsfull relation kan också vara den mellan terapeut och klient. Ta vid behov hjälp av professionella såsom kurator, psykolog, coach eller alternativterapeut för att fylla ditt behov av meningsfulla relationer och nå insikt om möjliga vägar framåt.

Resan inåt

Resan inåt är arbetet för att lösa de knutar som försatt dig i din nuvarande situation. Den resan är själva nyckeln till att långsiktigt inte bara lösa den nuvarande utmattningen utan också att försäkra dig om att du inte försätter dig i samma situation igen.

Arbetsträning

Att kliva in i arbetslivet igen är en utmaning i sig själv som inte bör hastas fram. I många fall kan det rent av vara arbetssituationen som triggat utmattningen och det är inte ovanligt att behöva byta arbete eller rent av profession i samband med tillfrisknandet. Men en återgång i arbete kan också vara en viktig beståndsdel i tillfrisknandet.

Börja arbeta eller arbetsträna i låg omfattning och trappa upp på samma sätt som vid implementerandet av nya rutiner. Ligg stadigt på en nivå en tid innan du utökar tiden eller arbetsuppgifterna.

Var under arbetsträningen vaksam på vad du behöver öva mer på utan att för den delen vara dömande mot dig själv eller din insats. Om du exempelvis märker att du har svårt att ta initiativ så öva på det tills du känner att du kan det igen. Ta dig därefter an nästa område att öva på.

Naturterapi

Naturen är en oändlig källa till kraft och läkning. Fastän vi delvis fjärmat oss från den så är vi del av den och den en del av oss.

När naturen får rå om sig själv så hittar den en balans. Livet böljar fram och tillbaka men naturen finner en jämvikt. Många av de bekymmer som vi människor har handlar om att vi skapar obalans i våra liv. Vi ska ha mer än vi någonsin kan njuta av, vi ska ta mest plats och kuva vår omgivning till att vara som vi tycker att den ska vara.

Men naturen finner sig. Den fortsätter bölja fram och tillbaka och finna ny jämvikt medan den hårlösa apan fortsätter att skapa problem åt sig själv.

Utmattning och balans

När vi vistas i naturen utan det moderna livets distraktioner rör sig våra system helt naturligt mot ett mer balanserat läge igen. Eftersom obalanserna i de onaturliga sammanhang människan skapat bidrar till eller i en del fall orsakar utmattning är naturen den optimala platsen för återhämtning och läkning. Redan vid sporadiska och korta vistelser kan effekterna vara märkbara medan regelbundet återkommande naturupplevelser kan vara avgörande för att vända tillståndet.

Men det är inte bara att vara i naturen som kan vara till hjälp vid utmattning. Att observera, utforska, skapa och leka i naturen kan alla föra in viktiga element i läke- och återhämtningsprocessen.

En kortlek för egenterapi

Utifrån min utmattning började jag efter ett tag fundera på ett sätt att systematisera egenterapi i naturen. Det föll sig naturligt för mig att tänka det i form av en kortlek eftersom jag länge använt mig av tarotkort och tilltalas av hur de beskriver en process. Precis som andra kortlekar organiserade jag den i fyra sviter utifrån fyra nyckelkomponenter i det här kapitlet.

Den första uppdelningen jag gjorde var mellan vila och aktivitet. Den andra var mellan det som härstammar från det inre och det som härstammar från det yttre. För att långsiktigt lösa utmattning behöver vi alla fyra aspekter. Min ingång till att skapa kortleken var utmattning men jag upplever att samma sak gäller välmående i stort.

Detta gav de fyra sviterna:
• Inre vila (meditation).
• Yttre vila (betraktande).
• Inre aktivitet (lek).
• Yttre aktivitet (utforskande).

Varje svit består av tio övningar och fyra utmaningar. De tio övningarna är sådana som man kan ta och direkt utföra inom loppet av 5-45 minuter och passar i regel bra i en gruppsession. Ordningen är att likna med ess till 10 i tarot i det att den är tänkt att beskriva en process eller en fördjupning i det som leken handlar om.

De fyra klädda korten är utmaningarna och heter barn, utforskare, beskyddare och äldste. Till dem behöver man ofta såväl förberedelse som för- och efterarbete. De kan ta timmar eller rent av år att utföra och fördjupar ytterligare det som sviten handlar om.

Kortleken kom att bestå av 58 kort med övningar och utmaningar att utföra i naturen i syfte att:
• Släppa taget om och läka psykisk ohälsa.
• Öppna upp för nya idéer och tankemönster med vägledning av oss själva och naturen.
• Väcka lust, nyfikenhet och lekfullhet inför livsresan vi befinner oss på.

Nedan följer några exempel på övningar från min kortlek.

Övningar för egenterapi i naturen

VATTENMEDITATION
SEX av MEDITATION

Hitta en liten bro över rinnande
vatten. Lägg dig ner, blunda och lägg
märke till hur vattnets rörelse under
dig aktiverar vattnet i din kropp. Låt
vattnet i din kropp bubbla, porla och
syresättas. Fnissa, skratta eller sjung
om du känner för det.

Släpp taget om negativa präglingar
som lagrats i vattnet inom dig
och låt dem flyta bort.

● ● ●

EN NATT I SKOGEN
BARN av MEDITATION

Hitta din plats och gå dit på natten.
Lyssna. Lukta. Känn in platsen.
Vad försiggår här nu?

Sov under stjärnorna
omgiven av naturen.

● ● ●

VAR HÄR
TVÅ av BETRAKTANDE

Hitta en bra plats att observera dina
omgivningar. Sitt stilla, lägg märke
till din andning och se dig omkring.
Ser du några djur, kryp eller något
som skvallrar om att de varit här?

Lägg dig ner och titta upp i trädens
bladverk. Skåda i molnen.
Lyssna till fåglarna.

Var här.

● ● ●

VÅRSTÄDNING
BESKYDDARE av BETRAKTANDE

Organisera en vårstädning i ditt
grannskap där ni tillsammans
plockar upp allt skräp som
människor slängt i naturen.

● ● ●

DJURET I DIG
ÅTTA av LEK

Rör dig som olika djur.
Gå med med korta, stadiga steg
som en elefant.
Spring vaksamt som en varg
Veckla ut vingarna och sväva
som en örn.

Vilka djur kan du imitera?
När kan de vara till nytta?
Vilka nya perspektiv kan de ge?

● ● ●

DIN PLATS
BESKYDDARE av LEK

Skapa din plats i naturen. Bygg
en koja, en eld, ett altare eller vad
helst du vill och behöver för att
definiera din plats. Gör det till en
plats som du gläds åt och gärna
återvänder till.

● ● ●

BLAND DE SMÅ
TRE av UTFORSKANDE

Lyft försiktigt på en sten eller stock
för att få en inblick i småkrypens
tillvaro.

Hur ter sig världen för ett sådant?
Vad händer i deras gångar och
grottor?

Lätt försiktigt tillbaka stenen
eller stocken efteråt.

● ● ●

PLANTERA ETT TRÄD
ÄLDSTE av UTFORSKANDE

Plantera ett träd.
Ta hand om det.