Finn sammanhang och medresenärer

Hitta sammanhang och människor som vill åt samma håll som du. När du gör det får du extra skjuts på din egen resa.

Vid en större livsstilsförändring behöver vi ofta välja bort sammanhang och relationer som inte längre gagnar oss och fylla på med sådana som gör det. Den som vill sluta dricka är inte hjälpt av att ha ett umgänge som kretsar kring alkohol. Vill man sluta vara deprimerad behöver man sluta mata sig med sådant som gör en det.

När vi vill utvecklas i en ny riktning kan det som drar åt ett annat håll bli ett sänke för oss. Att rensa ut bland människor och sammanhang skrämmer många. De är ofta rädda att till slut stå där helt ensamma. När jag slutade dricka krympte mitt nätverk till en bråkdel av vad det var när jag drack. Sammanhangen där jag hade bekanta var alla väldigt alkoholintensiva så när alkoholen föll bort kändes det snart meningslöst att vara kvar där. Jag var så uppfylld av mitt tillfrisknande att jag egentligen inte saknade något men jag förstår rädslan i att lämna så mycket samtidigt.

Två år senare hade mitt nätverk emellertid vuxit till det dubbla av vad jag hade när jag drack. Det var ambitiösa, intressanta människor i sammanhang där alkohol inte var centralt om ens förekommande. Då kunde jag se att alkoholen i själva verket hade begränsat mitt sociala liv starkt vilket var motsatsen till vad jag trodde när jag drack.

Det är en uppförsbacke att hitta något nytt. En nystart är ofta att börja från början igen med allt vad det innebär. Håll ut och ha tillit till att det kommer att lösa sig till det bästa men överlämna det inte åt hoppet utan arbeta också för att det ska bli så.

Läraren hos andra

Varje människa har något att lära mig.
Varje situation är en möjlighet att utvecklas.

När vi söker lärdomar så finns de där överallt och hos alla. Vi behöver bara vara öppna för att finna dem. På min egen resa har jag inte haft någon som jag betraktat som min lärare eller mästare men samtidigt har många som jag mött lärt mig saker. Ibland har de medvetet gett mig något men oftare lär jag mig genom att betrakta och ställa frågor.

Om vi på förhand bestämmer oss för att vi ska lära oss något av en människa vi träffar så gör vi i regel det.

VISUALISERING
OCH PLANERING

9. visualisering web

Att ha en plan

Livet är vad som händer oss
medan vi är upptagna med att göra andra planer.
Henry Cooke

Det är bra att ha en plan men bli inte alltför fäst vid den. Ibland vill livet annat. Ibland var planen fel. Likväl är det bra att ha en för det ger vår strävan en riktning. Och den som har en riktning når alltid någonstans även om det oftast inte är exakt dit man till en början trodde att man skulle.

Den som inte har en egen plan blir lätt en del av någon annans. Utan egen riktning är det lätt att svepas med och rent av tro att andras visioner är ens egna.

Så lägg tid på att komma underfund med vad du själv vill och vad du vill få ut av livet. Men…

…stirra dig inte blind på målet

Det är lätt hänt att man fokuserar så pass mycket på det man önskar längre fram att man missar möjligheterna som finns i nuet. Och de möjligheterna kan vara just de som leder till framtiden som man drömmer om. Skapa en stark målbild men släpp den sedan och arbeta i nuet. Det är här möjligheterna finns.